​AKTUALNOŚCI

​Już od pięciu lat z pełnym zaangażowaniem działa założona w 2009 roku Fundacja MSD dla Zdrowia Kobiet. Posiadająca status Organizacji Pożytku Publicznego organizacja powstała aby zwiększać świadomość zdrowotną Polek i poprawiać jakość opieki zdrowotnej nad kobietami. W tym roku Fundacja świętowała swoje urodziny na X Forum Rynku Zdrowia i z tej okazji przygotowała specjalną wystawę pokazującą jej osiągnięcia i sukcesy.

Dowiedz się więcej
KODEKS PRZEJRZYSTOŚCI

​MSD Polska jako członek Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA jest jednym z sygnatariuszy Kodeksu Przejrzystości. Kodeks Przejrzystości stanowi zasady udostępniania opinii publicznej informacji na temat współpracy firm farmaceutycznych z przedstawicielami zawodów medycznychoraz organizacjami ochrony zdrowia.

BEZPIECZEŃSTWO TERAPII

​MSD na całym świecie przykłada ogromną wagę do kwestii bezpieczeństwa pacjentów,dlatego z wielką dokładnością monitorujemy informacje dotyczące bezpieczeństwa i zdarzenia niepożądane powstałe w trakcie farmakoterapii. Zgodnie z obowiązującym nas prawem polskim i europejskim oraz procedurami wewnętrznymi naszej korporacji, zbieramy i analizujemy wszelkie ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa i zdarzenia niepożądane występujące u pacjentów na terenie Polski po zastosowaniu produktów leczniczych grupy Merck.