MSD W POLSCE

Polska od lat pozostaje ważnym krajem w planach inwestycyjnych MSD. Dzięki największemu w naszej części Europy działowi badań klinicznych, nasza firma współpracuje z ponad 300 ośrodkami badawczymi w całym kraju. Aktualnie MSD prowadzi w Polsce ponad 50 badań klinicznych różnych leków, z udziałem ponad 5 tysięcy pacjentów.
W 2010 roku MSD uruchomiło w Warszawie Centrum Przetwarzania Danych z Badań Klinicznych. To jedna z zaledwie trzech takich placówek MSD na świecie (pozostałe są w Chinach i w Kolumbii) i pierwsze centrum tego typu w Polsce. Wraz z uruchomieniem Centrum, wartość inwestycji MSD w rozwój i badania kliniczne w Polsce przekroczyła 50 milionów dolarów.

NOWE LEKI MSD
MSD posiada ponad 30 leków w II i III fazie badań klinicznych. Rocznie w badania nad nowymi lekami inwestujemy około 8 miliardów dolarów. Pracujemy nad lekami na raka, choroby układu krążenia i układu oddechowego, chorobę Parkinsona i wiele innych. MSD jest także jedną z nielicznych firm farmaceutycznych prowadzących badania nad nowymi szczepionkami. Dodatkowe informacje o obszarach terapeutycznych, w których prowadzimy badania, można znaleźć na stronie
www.merck.com
DZIAŁANOŚĆ EDUKACYJNA MSD

MSD w Polsce prowadzi szeroką działalność edukacyjną – skierowaną na promowanie profilaktyki wśród pacjentów oraz poszerzanie wiedzy medycznej lekarzy.
MSD na całym świecie przykłada ogromną wagę do edukacji zdrowotnej pacjentów. Oczywiście ze względu na różnice prawne, nie w każdym kraju możliwe jest takie samo podejście do edukacji pacjentów i całego społeczeństwa. Dlatego w Polsce są to głównie akcje profilaktyczne – zachęcające do robienia badań przesiewowych i zdrowego stylu życia.