zamknij

MSD na świecie

MSD to światowy lider w ochronie zdrowia. W Stanach Zjednoczonych firma działa pod nazwą: Merck & Co., Inc., Kenilworth, NJ, USA. W Kanadzie firma działa pod nazwą: Merck Canada Inc