Nawiguj w górę
Logowanie

JAK DZIAŁAMY

JAK DZIAŁAMY
Chcemy wskazywać drogę ku zdrowszej przyszłości. Jednocześnie troszczymy się o to, w jaki sposób mamy wspólnie osiągnąć ten cel.
​Jako firma, której produkty wpływają na życie i dobrobyt ludzi na całym świecie, stawiamy sobie wysokie wymagania. I chcemy, aby inni mieli wobec nas równie wysokie oczekiwania.
 
Wierzymy w działanie oparte na zasadach otwartości i rzetelności, zgodne z najwyższymi standardami etyki i uczciwości. Obejmuje to:
  • zapewnienie zgodności funkcjonowania firmy z obowiązującymi przepisami na całym świecie;
  • nieustanne wzmacnianie naszego zobowiązania do przestrzegania etycznych zasad działalności na każdym szczeblu firmy za pośrednictwem naszego Biura Etyki i w oparciu o nasz kodeks postępowania oraz
  • spełnianie indywidualnych oczekiwań dotyczących prywatności w oparciu o nasz ogólnoświatowy program ochrony prywatności.

Różnorodność w firmie MSD

Cenimy także różnorodny wkład ze strony naszych pracowników na całym świecie i dążymy do stworzenia miejsca pracy opartego na zasadach otwartości i powszechnego szacunku.
 
Te właśnie wartości i zasady leżą u podstaw tożsamości naszej firmy

​Etyka w miejscu pracy

​Posiadanie otwartego, etycznego otoczenia biznesowego wymaga czegoś więcej niż tylko odpowiednich mechanizmów, standardów i szkoleń. Ciężko pracujemy nad tym, aby każdego dnia realizować nasze własne wysokie standardy.

Dowiedz się więcej

​Otwartość i przejrzystość

​Dążymy do otwartości i przejrzystości we wszystkich naszych działaniach. Od tego bowiem zależy Twoje zaufanie do naszej firmy.

Dowiedz się więcej