Logowanie

WSKAZÓWKI DLA KANDYDATÓW

WSKAZÓWKI DLA KANDYDATÓW
Wskazówki dla kandydatów

Proces rekrutacji w MSD składa się z następujących etapów:

 • Wstępna analiza aplikacji kandydatów
 • Rozmowa z przedstawicielem Działu Personalnego, przyszłym, bezpośrednim przełożonym oraz z innymi pracownikami firmy
 • Ewentualne spotkanie z Dyrektorem Zarządzającym lub/i przedstawicielem firmy z regionu.

Wskazówki dotyczące przygotowania CV

W życiorysie należy uwzględnić:
 
 

Staż pracy i kwalifikacje:

 • Wymień wszystkie zajmowane stanowiska, zaczynając od ostatniego
 • Podaj okres zatrudnienia w każdym miejscu/na każdym stanowisku w miesiącach i latach
 • Podaj główne obowiązki pełnione przez Ciebie na zajmowanych stanowiskach
 • Wymień posiadane umiejętności i kwalifikacje oraz odbyte kursy i szkolenia, świadczące o Twoim przygotowaniu i doświadczeniu zawodowym
 • Wymień swoje zainteresowania i pasje.

Nie zapomnij o podstawowych informacjach:

 • Imię i nazwisko
 • Adres zamieszkania
 • Numer telefonu
 • Adres e-mail
 • Wykształcenie