Nawiguj w górę
Logowanie

KONTAKT

KONTAKT
 
 
Kontakt MSD Polska
 
Biuro czynne pn. - pt. 08:00 - 18:00
MSD Polska Sp. z o.o.
Ul. Chłodna 51
00-867 Warszawa

tel. (48 22) 549 51 00
fax. (48 22) 549 51 01
e-mail : msdpolska (at) merck.com

MSD Polska Sp. z o.o.
Sąd Rejonowy dla M.St.Warszawy w Warszawie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS nr 0000180490, NIP 9512098811
Wysokość Kapitału Zakładowego 6 050 000 zł

Merck & Co., Inc., Kenilworth, NJ, USA/ MSD na świecie


Zgłoszenia działań niepożądanych produktów leczniczych MSD

Działanie niepożądane można zgłosić wypełniając elektronicznie formularz zgłoszeniowy umieszczony poniżej bądź przekazując informacje bezpośrednio do osoby do kontaktu w zakresie nadzoru nad bezpieczeństwem stosowania produktu leczniczego w firmie MSD – p. Anny Rymarczuk pod numerami telefonów:
+48 22 549 51 00,
+48 22 478 42 78
lub drogą elektroniczną: aereports.pl (at) merck.com
Pragniemy zapewnić, iż Dział Bezpieczeństwa Leków firmy MSD jest stale do Państwa dyspozycji. Deklarujemy gotowość do przyjmowania informacji o działaniach niepożądanych po zastosowaniu naszych leków i udzielania pomocy w prawidłowym wypełnianiu formularza zgłoszeniowego.