Nawiguj w górę
Logowanie

DATA MANAGEMENT CENTER

DATA MANAGEMENT CENTER

Trendem, który od kilku lat staje się coraz popularniejszy w branży farmaceutycznej jest budowanie struktur wewnątrz organizacji (centra operacyjne), które zdalnie wspierają globalne procesy dotyczące prowadzenia badań klinicznych, monitorowania bezpieczeństwa produktów, rejestracji leków itp.

MSD wpisała się w ten trend powołując w 2010 roku Centrum Zarządzania Danymi w Polsce. Uruchomienie w Warszawie Centrum Zarządzania Danymi MSD oznacza transfer nowoczesnego know-how oraz pracę dla specjalistów z obszaru biologii, biotechnologii, medycyny, farmacji i informatyki. To jedna z zaledwie czterech takich placówek MSD na świecie (pozostałe są w Chinach, Argentynie i Kolumbii), wspieranych przez centralę znajdującą się w Stanach Zjednoczonych.

Początek działalności DMC stanowił dział DMC Clinical Trials odpowiadający za weryfikację danych pochodzących z badań klinicznych prowadzonych przez MSD na całym świecie. W 2011 roku powołano dodatkowo dział DMC Pharmacovigilance, zajmujący się przetwarzaniem danych dotyczących bezpieczeństwa produktów. Od początku działalności DMC Polska, ponad 150 wysoko wykwalifikowanych specjalistów znalazło zatrudnienie w tej nowatorskiej jednostce na polskim rynku pracy i liczba ta stale rośnie.

Powstanie tego Centrum w Warszawie to dla nas wielkie wyróżnienie i potwierdzenie roli jaką nasz kraj odgrywa w planach inwestycyjnych MSD w Europie. MSD docenia zarówno przychylny klimat dla inwestycji zagranicznych w Polsce jak i olbrzymi potencjał intelektualny w postaci ekspertów z różnych dziedzin, którzy z łatwością odnajdują się w globalnym środowisku i stale podnoszą swoje kompetencje, zyskując uznanie zarówno w kraju jak i w międzynarodowych strukturach.

DMC w firmie MSD to jedyna jednostka data management w Polsce, która może pozwolić sobie na komfort przyjmowania osób bez doświadczenia zawodowego w tej dziedzinie. Jest to możliwe dzięki bezpośredniemu dostępowi do dużego zaplecza trenerskiego, na którym opierają się międzynarodowe programy szkoleniowe, używane przez firmę MSD globalnie. Znaczącą część kadry trenerskiej tworzą wewnętrzni trenerzy, wywodzący się z lokalnych zespołów. DMC dba o podnoszenie kwalifikacji zawodowych, „technicznych” jak i umiejętności miękkich w swoim zespole.