Logowanie

BEZPIECZEŃSTWO TERAPII

BEZPIECZEŃSTWO TERAPII
MSD monitoruje bezpieczeństwo swoich produktów leczniczych w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo pacjentów oraz zgodnie z obowiązującym prawem.
 • Podstawowym sposobem monitorowania bezpieczeństwa produktów leczniczych (leków)
  obecnych na rynku jest obserwacja i zbieranie informacji na temat działań niepożądanych.

  Udział pacjentów i osób wykonujących zawód medyczny w tym procesie jest kluczowy.

  Zgodnie z polskim prawem, osoby wykonujące zawód medyczny mają obowiązek
  zgłaszania działań niepożądanych:
  - do odpowiednich władz - Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (www.urpl.gov.pl)
  - lub do firmy farmaceutycznej odpowiedzialnej za dany lek.
 • Pacjenci mają prawo zgłaszać działanie niepożądane:
  - lekarzowi, farmaceucie, pielęgniarce i innym osobom wykonującym zawód medyczny
  - lub do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów
  Biobójczych (www.urpl.gov.pl)
  - lub do firmy farmaceutycznej odpowiedzialnej za dany lek.
   
 • DZIAŁANIE NIEPOŻĄDANE: 
 • Działaniem niepożądanym jestkażde niekorzystne i niezamierzone działanie produktu leczniczego.

  Zalicza się tu np. szkodliwe i niezamierzone reakcje, wynikające:
 • 1.  Ze stosowania produktu leczniczego zgodnie z warukami określonymi w 
       pozwoleniu na dopuszczenie do obrotu
  2.  Ze stosowania produktu leczniczego poza warukami określonymi w pozwoleniu na
       dopuszczenie do obrotu, w tym:
 •  -  z przedawkowania
 •  -  ze stosowania poza zatwierdzonymi wskazaniami (np. zamierzone stosowanie niezgodnie z zatwierdzoną informacją o leku lub stosowanie leku w zatwierdzonym wskazaniu, ale w popolacji dla której nie jest on przeznaczony, np. zastosowanie leku u dziecka, gdy lek jest zarejestrowany tylko dla dorosłych
 •  -  ze stosowania niezgodnego z przeznaczenie
 •  -  z  nadużywania
 • 3.  Z błędów medycznych (jakikolwiek niezamierzony błąd w przepisywaniu, wydawaniu lub podawaniu produktu leczniczego będące w dyspozycji fachowego pracownika opieki zdrowotnej, pacjenta lub konsumenta)
 • 4.  Z narażenia zawodowego
 • Ze szczególną uwagą zbieramy i analizujemy także wszelkie ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa np.:
 • 1.  Zastosowanie produktu MSD podczas ciąży lub okresu karmienia
 • 2.  Narażenie na działanie leku ze strony ojca
  3.  Błędy wyznaczania/podawania dawki
  4.  Pomylenie produktu
  5.  Interakcje z innymi lekamiInterakcje z innymi lekami
 • 6.  Brak skuteczności terapii
 • 7.  Nieoczekiwana korzyść/efekt terapeutyczny
  8.  Zdarzenia związane z usunięciem lub wyjęciem produktu dotyczące np. implantowanych środków antykoncepcyjnych
Jak zgłosić działanie niepożądane do MSD?
 
Działanie niepożądane można zgłosić wypełniając elektronicznie formularz zgłoszeniowy umieszczony poniżej, bądź przekazując informacje bezpośrednio do osoby do kontaktu w zakresie nadzoru nad bezpieczeństwem stosowania produktu leczniczego w firmie MSD – p. Anny Rymarczuk pod numerem telefonu:
+48 22549 51 00,
+48 22478 42 78
lub drogą elektroniczną: aereports.pl@merck.com
Pragniemy zapewnić, iż Dział Bezpieczeństwa Leków firmy MSD jest stale do Państwa dyspozycji – deklarujemy gotowość do przyjmowania informacji o działaniach niepożądanych po zastosowaniu naszych leków i udzielania pomocy w prawidłowym wypełnianiu formularza zgłoszeniowego.
.
                     ​          ​
 

​Film ,,Zgłaszanie działań niepożądanych''
 
 
FILM URZĘDU REJESTRACJI PRODUKTÓW LECZNICZYCH
Zgłaszanie działań niepożądanych. Opublikowano na podstawie Komunikatu Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych z dnia 7 lipca 2014 roku w sprawie kampanii edukacyjnej dotyczącej nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii.
 

​FILM DOTYCZACY  ZGŁASZANIA DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH