Fundacja MSD dla Zdrowia Kobiet powstała w 2009 roku z inicjatywy MSD Polska Sp. z o.o., jako w pełni transparentna organizacja non-profit.

Swoją działalność skupia wokół zwiększenia świadomości zagrożenia kobiet różnymi chorobami cywilizacyjnymi, promocji profilaktyki i edukacji zdrowotnej oraz poprawieniu jakości świadczeń zdrowotnych w Polsce.

Fundacja tworzy i realizuje projekty edukacyjne adresowane do różnych grup odbiorców, opierając swe działania o bliską współpracę z organizacjami z sektora pozarządowego oraz instytucjami publicznymi. Skuteczne działanie to przede wszystkim partnerstwo pomiędzy różnymi podmiotami rynku zdrowia: specjalistami z zakresu medycyny, zdrowia publicznego, świadczeniodawcami, decydentami, płatnikami, pacjentami, które umożliwia efektywne wdrożenie zaproponowanych rozwiązań. Dlatego Fundacja wspiera skoordynowane inicjatywy prowadzące do rzeczywistej poprawy sytuacji zdrowotnej kobiet w Polsce.

Fundacja MSD dla Zdrowia Kobiet koncentruje się głównie na profilaktyce onkologicznej oraz profilaktyce chorób układu krążenia, jako kluczowych problemach zdrowotnych Polek i strategicznych celach Narodowego Programu Zdrowia.

Działalność Fundacji jest wspierana przez liczne autorytety medyczne i osoby zaufania publicznego. Honorowy Patronat nad Fundacją objęła była Sekretarz Stanu USA Madeleine Albright.

PROJEKTY REALIZOWANE I WSPIERANE PRZEZ FUNDACJĘ:

• Program edukacyjny „Wybierz życie – pierwszy krok”, www.pierwszykrok.edu.pl
• Program „Nie płać za błędy. Zapobiegaj!”, www.zapobiegaj.org.pl
• Program „Jestem przy Tobie”, www.jestemprzytobie.pl
• Polska Koalicja na Rzecz Walki z Rakiem Szyjki Macicy, www.koalicjarsm.pl
• Forum Promocji Zdrowia Kobiet

Więcej informacji na stronie www.fzk.org.pl