NASZE ZOBOWIĄZANIE DO
OCHRONY PRYWATNOŚCI

 

W nowym MSD ochrona prywatności zaczyna się od zaufania.

​Podobnie jak nasza pierwsza, powstała w 2001 r. jednostka zajmująca się globalną tematyką prywatności, nasze nowe Biuro Ochrony Prywatności realizuje ogólnoświatową misję, która obejmuje poszanowanie indywidualnych oczekiwań dotyczących prywatności. Nowy program ochrony prywatności w firmie MSD opiera się na solidnych fundamentach ogólnoświatowych praktyk i standardów ochrony prywatności, a także wpisuje się w naszą tradycję przestrzegania najwyższych standardów etycznych w zakresie gromadzenia, wykorzystywania i ujawniania danych osobowych oraz rozwiązywania problemów etycznych dotyczących prywatności w kontekście badań biomedycznych. Pakt prywatności w firmie MSD Wierzymy, że zaufanie ma kluczowe znaczenie dla naszej misji ochrony prywatności, dlatego oparliśmy ją na następujących zasadach

• Przejrzystość – otwarcie i jasno informujemy, w jaki sposób gromadzimy, wykorzystujemy i ujawniamy dane osobowe

• Respektowanie wyborów – szanujemy wybór tych, którzy nie chcą uczestniczyć w naszych programach

• Zrozumienie różnych punktów widzenia – rozumiemy, że podejście do ochrony prywatności może różnić się w zależności od uwarunkowań kulturowych i doświadczeń osobistych

• Bezpieczeństwo – chronimy dane osobowe przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem, udostępnieniem niepowołanym osobom, ujawnieniem, zmianami lub zniszczeniem

• Godne traktowanie – traktujemy naszych interesariuszy z szacunkiem i zgodnie z wartościami firmy


Zaświadczenie o bezpiecznym transferze danych osobowych (ang. safe harbor certification)

5 listopada 2001 r. firma Merck & Co., Inc., Kenilworth, NJ, USA zaświadczyła o przestrzeganiu Umowy „bezpiecznej przystani” pomiędzy Komisją Europejską i amerykańskim Departamentem Handlu w sprawie transferu danych osobowych z Europejskiego Obszaru Gospodarczego do USA. 1 maja 2006 r. firma Schering-Plough Corporation zaświadczyła o przestrzeganiu powyższej umowy w odniesieniu do niektórych kategorii danych osobowych, a w późniejszych latach również pozostałych kategorii. Każdego roku potwierdzamy przestrzeganie zasad bezpiecznego transferu danych osobowych.

31 października 2007 r. polityka bezpiecznego transferu danych osobowych firmy MSD została rozszerzona o dane osobowe przekazywane ze Szwajcarii do USA. W 2009 r. zaświadczyliśmy o przestrzeganiu zawartego pomiędzy szwajcarskim inspektorem ochrony danych i amerykańskim Departamentem Handlu porozumienia ramowego w sprawie bezpiecznego transferu danych osobowych ze Szwajcarii do USA.

Nowa firma MSD zaświadczyła o przestrzeganiu porozumień ramowych w sprawie bezpiecznego transferu danych osobowych z Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii do USA. Aby dowiedzieć się więcej, prosimy zapoznać się z Polityką bezpiecznego transferu danych firmy Merck & Co., Inc., Kenilworth, NJ, USA oraz Oświadczeniem Schering Corporation w sprawie bezpiecznego transferu danych osobowych. Nasze zaświadczenia znajdują się w wykazie Safe Harbor List na stronie internetowej Departamentu Handlu USA pod hasłem „Merck & Co., Inc.” oraz „Schering Corporation, a wholly-owned subsidiary of Merck & Co., Inc., Kenilworth, NJ, USA”.


PRZEJRZYSTOŚĆ W NASZYM PROGRAMIE OCHRONY PRYWATNOŚCI


​Oświadczenia o ochronie prywatności są ważnym elementem naszego dążenia do przejrzystości w odniesieniu do danych osobowych.


Więcej na temat przejrzystości i ochrony prywatności w firmie MSD


MASZ PYTANIA DOTYCZĄCE OCHRONY PRYWATNOŚCI?


Napisz do nas:


MSD Polska Sp. z o.o.
UI. Chlodna 51
00-867 Warszawa
tel. (48 22) 549 51 00
fax. (48 22) 549 51 01
e-mail :msdpolska@merck.com

If you are a healthcare professional in the U.S., call
1-800-339-0400