PRZESTRZEGANIE PRAWA

 

Pierwszym krokiem, jaki zawsze czynimy w ramach naszego długotrwałego zobowiązania do przestrzegania zasad etyki i społecznej odpowiedzialności biznesu, jest spełnienie wymagań określonych w przepisach regulujących sprzedaż naszych leków, szczepionek i innych produktów.

​Posiadamy sprawdzony program przestrzegania prawa (ang. compliance), który:sprzedaż naszych leków, szczepionek i innych produktów.

• jest zgodny z zaleceniami amerykańskiego Departamentu Zdrowia i Świadczeń Społecznych oraz Kodeksem relacji z pracownikami służby zdrowia, wydanym przez Amerykańskie Stowarzyszenie Wytwórców i Ośrodków Badań Farmaceutycznych (PhRMA);

• ma na celu zapobieganie, wykrywanie i rozwiązywanie przypadków potencjalnych naruszeń prawa lub przepisów firmy oraz

• podlega regularnej ocenie w celu dostosowania do zmieniających się zagrożeń z zakresu przestrzegania prawa i działalności firmy.

Zarząd i kierownictwo wyższego szczebla firmy, w tym Dyrektor ds. Compliance oraz Komitet ds. Compliance, prowadzą nadzór nad globalnym programem przestrzegania prawa w firmie, w tym nad powiązanymi strategiami, procedurami, instruktażami i szkoleniami, z których wszystkie spełniają najwyższe standardy oraz uwzględniają charakter działalności i kulturę firmy MSD.

Ponadto:

• wymagamy od pracowników zgłaszania przypadków potencjalnego naruszenia prawa lub zasad firmy;

• zobowiązujemy się do niezwłocznego reagowania na przypadki potencjalnych naruszeń;

• w miarę potrzeby podejmujemy środki dyscyplinarne oraz

• sprawdzamy, czy stwierdzone przypadki naruszeń wynikają po części z luk w polityce, praktykach lub systemach kontroli wewnętrznej naszej firmy, a jeśli tak, podejmujemy stosowne działania w celu zapobiegania przyszłym naruszeniom.

Nasz program przestrzegania prawa jest jedynie częścią naszego ogólnego zobowiązania do działania w sposób etyczny, otwarty i przejrzysty. Uważamy jednak, że jest to dobry punkt wyjścia.


Zapoznaj się z podstawowymi elementami programu przestrzegania prawa w firmie MSD, obejmującego działalność w zakresie sprzedaży i marketingu w USA.

Firmy MSD i Schering-Plough połączyły siły i obecnie prowadzą działalność jako MSD lub Merck & Co., Inc., Kenilworth, NJ, USA . Ze względu na fuzję pracujemy obecnie nad wprowadzeniem zmian do naszych dotychczasowych deklaracji z zakresu przestrzegania prawa. Póki co zachęcamy do zapoznania się z poniższymi linkami, aby dowiedzieć się więcej na temat obecnie obowiązujących zasad przestrzegania prawa w firmie MSD.