NASZE WARTOŚCI

 

Nasza działalność polega na ochronie życia ludzkiego i poprawie jego jakości. Dbamy również o zdrowie zwierząt. Realizacja tych właśnie celów jest miarą sukcesu naszej firmy. Cenimy przede wszystkim naszą zdolność zaspokajania potrzeb wszystkich tych, którzy mogą odnieść korzyść z właściwego użytkowania naszych produktów i korzystania z usług, co przekłada się na trwałe zadowolenie konsumentów.

Dążymy do przestrzegania najwyższych standardów etyki i uczciwości. Ponosimy odpowiedzialność wobec klientów, naszych pracowników i ich rodzin, środowiska, które zamieszkujemy oraz społeczeństw, którym niesiemy pomoc na całym świecie. Spełniając nasze obowiązki, nigdy nie idziemy na skróty – zarówno w wymiarze zawodowym, jak i etycznym. Nasze kontakty z wszystkimi grupami społecznymi muszą być przejrzyste, odzwierciedlając nasze najwyższe standardy.

Dążymy do najwyższej doskonałości w wymiarze naukowym, a badania prowadzimy z myślą o poprawie jakości zdrowia i życia ludzi oraz zwierząt. Staramy się określać najważniejsze potrzeby konsumentów i klientów, a następnie mobilizujemy nasze siły, aby je zaspokajać.

Oczekujemy zysków, ale jedynie z pracy, która spełnia potrzeby konsumentów i niesie korzyści dla ludzkości. Sukces w tym względzie zależy od utrzymania pozycji finansowej, która zapewnia inwestowanie w przełomowe badania i umożliwia skuteczne zastosowanie wyników tych badań.

Uczciwość, wiedza, wyobraźnia, umiejętności, różnorodność i praca zespołowa naszych pracowników – od tych właśnie czynników zależy nasza zdolność osiągania ponadprzeciętnych wyników. Dlatego też dążymy do tworzenia środowiska opartego na wzajemnym szacunku, pozytywnych bodźcach i pracy zespołowej. Chcemy również nagradzać zaangażowanie i osiągane wyniki, a także reagować na potrzeby naszych pracowników i ich rodzin.


ETYKA I PRZEJRZYSTOŚĆ


Etyka i przejrzystość są kamieniami węgielnymi reputacji firmy MSD.
Dowiedz się więcej


KODEKS POSTĘPOWANIA: NASZE WARTOŚCI I STANDARDY

​Zapoznaj się z naszym kodeksem postępowania lub sprawdź, do kogo w firmie możesz skierować pytania lub uwagi.