DOSTĘPNOŚĆ

 

Odkrywamy i opracowujemy leki i szczepionki dla milionów ludzi na całym świecie. To jednak nie wystarczy, jeśli chorzy nie będą mieli do nich dostępu..

Mamy świadomość, że nie wszyscy potrzebujący mogą sięgnąć po nasze leki i szczepionki, jako że nie mają dostępu do opieki zdrowotnej lub nie stać ich na leczenie. Dlatego też podejmujemy starania, aby zapewnić dostępność leków, szczepionek i opieki medycznej na całym świecie.

Potrzeba zapewnienia dostępu do leków i szczepionek może być jeszcze większa i złożona w skali globalnej. Stworzyliśmy szereg programów i partnerstw publiczno-prywatnych na rzecz poprawy możliwości opieki zdrowotnej i dostępu do naszych produktów, aby mogły służyć wszystkim bez względu na to, gdzie mieszkają.