PRZEJRZYSTOŚĆ W FIRMIE MSD

 

Etyczne i przejrzyste działanie

Dążymy do stosowania najwyższych standardów etyki i uczciwości we wszystkich naszych działaniach. Nasze wysiłki na rzecz większej przejrzystości obejmują:

Granty: Ustawiczne kształcenie pracowników służby zdrowia jest ważne i potrzebne. Często udzielamy grantów amerykańskim organizacjom na realizację niezależnych, zawodowych inicjatyw edukacyjnych dla lekarzy, w tym z zakresu akredytowanego ustawicznego kształcenia medycznego. Nasza firma nie ma wpływu na programy takich szkoleń. Informacje o grantach ogłaszane są na stronie internetowej Merck & Co., Inc., Kenilworth, NJ, USA.

Kontakty z lekarzami: MSD utrzymuje stałe kontakty z lekarzami w celu wymiany informacji na temat najnowszych leków i terapii oraz doświadczeń pacjentów korzystających z naszych produktów. Ujawniamy wynagrodzenia wypłacane przedstawicielom zawodów medycznych, którzy wypowiadają się w imieniu naszej firmy w USA. Poparliśmy również Kodeks Przejrzystości namawiający do ujawniania określonych relacji finansowych pomiędzy lekarzami a przemysłem farmaceutycznym w Polsce.Dowiedz się więcej

Rejestracja i ujawnianie wyników badań klinicznych: Prowadzenie badań klinicznych ma kluczowe znaczenie dla określenia, czy nasze produkty są bezpieczne i skuteczne. Dokonujemy internetowej rejestracji naszych badań niezwłocznie po ich rozpoczęciu, aby wiedzieli o nich pacjenci i przedstawiciele zawodów medycznych. Udostępniamy również wyniki badań sprzedawanych przez nas produktów – bez względu na ich rezultat.Więcej

Odpowiedzialność społeczna i środowiskowa: Nasze zobowiązanie do przejrzystości obejmuje również inne ważne aspekty naszej działalności, na przykład troskę o środowisko naturalne, wysiłki na rzecz zwiększenia dostępności naszych leków i szczepionek na całym świecie oraz propagowanie różnorodności w miejscu pracy. Dane na temat tych i innych kluczowych wskaźników wyników przedstawione są w naszych ostatnich raportach dotyczących odpowiedzialności społecznej:

Udział w życiu politycznym: Merck & Co., Inc., Kenilworth, NJ, USA dąży do wnoszenia konstruktywnego wkładu w proces polityczny i ujawnianie informacji na temat wpłat na cele polityczne.
• o Byliśmy jedną z pierwszych firm przestrzegających wydanego przez Center for Political Accountability modelowego kodeksu postępowania w zakresie wydatków na cele polityczne.
• o Każdego roku udostępniamy na naszej witrynie internetowej informacje na temat naszych wpłat na cele polityczne w USA, Australii i Kanadzie.
• o Merck & Co., Inc., Kenilworth, NJ, USA ujawnia również wszelkie wpłaty na rzecz organizacji działających w trybie paragrafu 527 Kodeksu podatkowego USA.

Merck & Co., Inc., Kenilworth, NJ, USA umożliwia amerykańskim pracownikom udział w procesie politycznym poprzez członkostwo w bezpartyjnym komitecie wyborczym. Za wyjątkiem wydatków administracyjnych Pracowniczy Komitet Wyborczy Merck (Merck PAC) jest w całości finansowany z dobrowolnych składek pracowników firmy, którzy spełniają niezbędne warunki członkostwa. Zobacz informacje na temat składek na rzecz Merck PAC na stronie internetowej Federalnej Komisji Wyborczej USA.

Więcej informacji na temat przejrzystości w firmie Merck & Co., Inc., Kenilworth, NJ, USA znajduje się w naszym raporcie dotyczącym odpowiedzialności społecznej za 2008 r.

Wsparcie MSD w Polsce dla organizacji pacjenckich 2015

Nazwa organizacji Opis projektu Rodzaj wsparcia Kwota w PLN
Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Grant for educational activities Financial Support 15000
Polskie Stowarzyszenie Diabetyków
Grant for educational activities Financial Support 8000
Stowarzyszenie SOS WZW w Częstochowie Grant for workshops Financial Support 5000
Fundacja Gwiazda Nadziei Grant for educational activities Direct Support 13000
Fundacja Gwiazda Nadziei Educational workshop for Hepatology Coalition Financial Support 17000​
Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych Grant for supporting IV Forum of Oncological Patients Financial Support 10000​
Federacja REF Educational activities Financial Support​ 5000​

Wsparcie MSD w Polsce dla organizacji pacjenckich 2014

Nazwa organizacji Opis projektu Rodzaj wsparcia Kwota w PLN
Fundacja Gwiazda Nadziei Educational activities - awareness campaign Financial Support 7000
Fundacja Gwiazda Nadziei
Educational leaflets offered to PAG Non-Financial Support 400
Fundacja Gwiazda Nadziei Educational activities - educational meetings Financial Support 1000
Fundacja osób po przeszczepieniu wątroby TRANSPLANTACJA O.K.!​ Educational activities - media support​ Non-Financial Support​ N/A​
Polskie Stowarzyszenie Diabetyków​ Educational activities -educational meetings​ Financial Support​ 10000​
Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń Reumatyków REF​ Educational activities - prelegent honorarium​ Indirect Support​​ 3000​
Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń Reumatyków REF​ Educational activities -educational meetings​ Financial Support​ 4500​

Wsparcie MSD w Polsce dla organizacji pacjenckich 2013

Nazwa organizacji Opis projektu Rodzaj wsparcia Kwota w PLN
Polskie Towarzystwo Wspierania Osób z Nieswoistymi Zapaleniami Jelita "J-elita " Sponsorship of educational meeting of the Patient Organization. Financial Support 6000

Polskie Towarzystwo Wspierania Osób z Nieswoistymi Zapaleniami Jelita "J-elita "

Payments for lectures during PO's meetings. Indirect Support 9375
Stowarzyszenie Reumatyków i ich sympatyków SOMA z Dąbrowy Górniczej​ Payments for lectures during PO's meetings​ Indirect Support​ 3125

Wsparcie MSD w Polsce dla organizacji pacjenckich 2012

Nazwa organizacji Opis projektu Rodzaj wsparcia Kwota w PLN
Koalicja Hepatologiczna:
1. Gwiazda Nadziei
2. Liver
3. Transplantacja OK
4. SOS WZW
5. Zycie po przeszczepie
Spotkania edukacyjne, produkcja materialów edukacyjnych dla pacjentów, produkcja spotu edukacyjnego Wsparcie posrednie 21 707
Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Spotkania PSD w Piotrkowie Trybunalskim Wsparcie finansowe - sponsoring 4 000