OTOCZENIE

 

Jako firma globalna zatrudniająca ok. 90 000 pracowników na całym świecie, szczycimy się naszą rolą w życiu społeczności, w których żyjemy i pracujemy.

Przywiązujemy wagę do potrzeb lokalnych społeczności oraz inwestowania w dziedziny związane z naszą działalnością i umiejętnościami naszych pracowników.

Na przykład, dzięki pracy charytatywnej naszych pracowników, pomagamy społecznościom lokalnym w opiece nad chorymi czy sprzątaniu lasów. Wspieramy liczne działania edukacyjne i programy profilaktyczne.

Współpracujemy ponadto z organizacjami społecznymi, dostawcami usług medycznych i instytucjami akademickimi w celu przeciwdziałania narastającej epidemii astmy dziecięcej, cukrzycy typu 2 czy hipercholesterolemii.

Wyrazem naszego zaangażowania w Poslce jest także powołanie Fundacji MSD dla Zdrowia Kobiet