Logowanie

BADANIA I ROZWÓJ

BADANIA I ROZWÓJ
Dostarczanie ludziom na całym świecie leków i szczepionek dzięki przełomowym odkryciom naukowym. Tym właśnie się zajmujemy.

​Innowacyjne leki. Szczepionki zapobiegające chorobom. Prace, jakie prowadzimy w naszych laboratoriach, pomogły uratować niezliczoną liczbę chorych lub poprawić jakość ich życia. Dzięki naszym światowej klasy naukowcom, nowoczesnym technologiom i nieustannemu dążeniu do naukowej doskonałości, przodujemy w odkrywaniu i opracowywaniu nowych sposobów leczenia chorób i zapobiegania im.

Odkrycia naukowe i prace rozwojowe zawsze leżały u podstaw działalności naszej firmy. Dziś prowadzimy badania w wielu różnych obszarach terapeutycznych, takich jak np. choroby układu krążenia, choroby zakaźne, szczepionki, onkologia, neurologia i zdrowie kobiet. Ponadto rozwijamy nasz potencjał w nowych obszarach, np. w dziedzinie leków biologicznych, aby móc realizować nasz cel ratowania życia ludzi i poprawiania ich dobrobytu na całym świecie.

Czy wiedziałeś?

Proces odkrywania i opracowywania nowych leków jest długi i pełen wyzwań. Pierwszy krok polega na zbadaniu przyczyn schorzenia lub stanu chorobowego. Jeśli dany związek chemiczny dobrze rokuje, następują lata badań w celu uzyskania pozwolenia na dopuszczenie produktu do obrotu. Jedynie niewielka liczba substancji poddanych ocenie przechodzi trudny proces badań, rozwoju i testów, aby ostatecznie uzyskać status leku.

​Zastosowanie badań i rozwoju

​Zobacz, w jaki sposób prace prowadzone w naszych laboratoriach zmieniają życie ludzi.

​Badania kliniczne

​Szukasz informacji na temat badań klinicznych sponsorowanych przez firmę MSD? Firma publikuje takie informacje w Internecie, w tym również wyniki badań klinicznych – bez względu na ich rezultat.