Logowanie

ŚRODOWISKO NATURALNE

ŚRODOWISKO NATURALNE
Jako firma globalna jesteśmy również obywatelami świata. Tysiące naszych pracowników na całym świecie poważnie traktuje naszą zdolność wywierania wpływu na środowisko naturalne.

MSD niezmiennie poczuwa się do odpowiedzialności za środowisko naturalne przy wytwarzaniu leków i szczepionek. Ciężko pracujemy na rzecz zmniejszenia naszego wpływu na środowisko poprzez odpowiednie gospodarowanie zasobami naturalnymi takimi jak woda, oszczędzanie energii i odpowiednią utylizację odpadów. Tak nakazuje nam poczucie odpowiedzialności społecznej, jak również przekonanie, że ma to sens pod względem biznesowym.

Nie ograniczamy się jedynie do bezpośrednich skutków naszej działalności, lecz staramy się wywrzeć pozytywny wpływ na środowisko. Cel ten realizujemy poprzez finansowe wspieranie organizacji pozarządowych i partnerów lokalnych w działaniach na rzecz ochrony zasobów ekologicznych na całym świecie.

​ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA