Misją Fundacji MSD dla Zdrowia Kobiet jest działanie na rzecz zwiększenia świadomości zdrowotnej Polek i ich rodzin oraz inicjowanie zmian systemowych prowadzących do poprawy jakości opieki zdrowotnej dla kobiet.

​Fundacja MSD dla Zdrowia Kobiet zwraca uwagę na to, że efektywna profilaktyka i edukacja ma kluczowe znaczenie dla budowania zdrowego społeczeństwa.

Swoją aktywnością Fundacja chce rozpocząć otwartą, publiczną dyskusję na temat sytuacji zdrowotnej Polek, by wspólnymi siłami zmieniać niekorzystne statystyki. Wiemy, że tylko skoordynowana współpraca pomiędzy różnymi podmiotami zapewni realny i skuteczny sukces w ochronie zdrowia kobiet.

Nowoczesna kobieta kształci się, pracuje, zajmuje domem i opiekują rodziną. Ciągły pośpiech, wynikający z nadmiaru obowiązków prowadzi często do zaniedbywania własnego zdrowia. Kobiety nie tylko nie mają czasu na chorowanie, nie mają go również na badania profilaktyczne i edukację.

Chociaż większość kłopotów zdrowotnych dotyczy w podobnym stopniu zarówno kobiet jak i mężczyzn, istnieją jednak problemy specyficzne - mające dla kobiet inne znaczenie i konsekwencje.

Są to choroby układu krążenia, osteoporoza, schorzenia onkologiczne, reumatoidalne zapalenie stawów czy depresja. Kobiety częściej skarżą się na dolegliwości psychosomatyczne, takie jak przewlekłe zmęczenie, przygnębienie czy bezsenność. Na różnice w zachowaniach zdrowotnych kobiet składają się w równym stopniu predyspozycje psychiczne jak i społeczne, np. strategie radzenia sobie ze stresem, styl życia. Nie mniej ważne są jednak uwarunkowania biologiczne czy genetyczne. To one często stanowią znaczący czynnik występujących u kobiet problemów.

KOBIETOM I ICH ZDROWIU NALEŻY SIĘ WYJĄTKOWA UWAGA!

Fundacja MSD dla Zdrowia Kobiet powstała właśnie dlatego, by angażować się w projekty przynoszące realne korzyści społeczne oraz stanowiące wsparcie dla systemu ochrony zdrowia w Polsce.

Widzimy istotną rolę kobiet w edukacji zdrowotnej i profilaktyce w kontekście zdrowia całego społeczeństwa. Koncentrujemy się na profilaktyce onkologicznej oraz chorób sercowo-naczyniowych, jako kluczowych problemach polityki zdrowotnej i strategicznych celach Narodowego Programu Zdrowia. Więcej na temat fundacji można przeczytać na stronie www.fzk.org.pl