.

 

MSD w walce z COVID-19

MSD zapowiada zakup firmy Themis Bioscience, firmy koncentrującej się na szczepionkach
i terapiach modulujących odporność w leczeniu chorób zakaźnych i nowotworach.

MSD współpracuje z IAVI w celu opracowania szczepionki przeciwko COVID-19

Firma MSD podpisała umowę o współpracy z firmą biotechnologiczną Ridgeback Biotherapeutics
w celu przyspieszenia rozwoju leku przeciwwirusowego do leczenia pacjentów z COVID-19.

KENILWORTH, N.J., 26 maja 2020 r. – Firma MSD (znana jako Merck w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie) ogłosiła trzy znaczące inicjatywy, które mają przyczynić się do zwalczania COVID-19. Dwie z nich dotyczą opracowania potencjalnej szczepionki przeciwko SARS-CoV-2, a jedna opracowania leku przeciwwirusowego do leczenia pacjentów z COVID-19.

MSD zakupi firmę Themis Bioscience, która zajmuje się szczepionkami i lekami immunomodulacyjnymi
w chorobach zakaźnych i nowotworach. To pozwoli przyspieszyć rozwój szczepionki przeciwko SARS-CoV-2 w oparciu o wirus odry.

Opracowanie szczepionki przeciwko SARS-CoV-2 to priorytet dla wielu firm farmaceutycznych i badawczych. Firma MSD rozpoczęła współpracę z IAVI, aby przyspieszyć rozwój i ocenę kliniczną kandydata na szczepionkę na COVID-19.

„Od lat angażujemy się w poszukiwania innowacyjnych leków i terapii, mamy ogromne doświadczenie w dziedzinie szczepionek i leków przeciwinfekcyjnych. W chwili obecnej podejmujemy kolejny ważny krok, który z pewnością przełoży się na wygraną walkę z pandemią SARS-CoV-2”, powiedział Denis Vujicic, dyrektor zarządzający MSD Polska.

Firma MSD będzie pracowała także nad opracowaniem doustnego leku do leczenia pacjentów
z COVID-19. W tym celu podpisała umowę o współpracy z biotechnologiczną firmą Ridgeback Biotherapeutics.

 „COVID-19 to globalne wyzwanie i wymaga globalnych rozwiązań. MSD zamierza uczynić szczepionkę lub lek, które opracuje, niedrogimi i ogólnie dostępnymi na całym świecie. Teraz pracujemy, aby osiągnąć ten cel tak szybko, jak to możliwe. Chociaż nie jesteśmy w stanie przewidzieć, kiedy ta bitwa zostanie wygrana, jesteśmy przekonani, że nauka jest po naszej stronie”, powiedział Kenneth C. Frazier, przewodniczący i dyrektor generalny, MSD.

 

2021.06 - PL-NON-00079 Wyd. 2020-06


MSD Polska z tytułem Etyczna Firma 2019!

W marcu 2020 r. redakcja Pulsu Biznesu i jego wydawca Bonnier Business Polska po raz 6. przyznali tytuły Etycznej Firmy 2019. To konkurs dla przedsiębiorstw, które przestrzegają najwyższych standardów uczciwości, rzetelności i odpowiedzialności społecznej w relacjach z zewnętrznymi partnerami i swoimi pracownikami. Firmy ubiegające się o tytuł muszą spełnić rygorystyczne kryteria w procesie audytowym prowadzonym przez firmę PwC. W tym roku w konkursie wzięło udział blisko 130 podmiotów zarówno z sektora małych i średnich, jak i dużych przedsiębiorstw. Tytuł otrzymało 16 spośród nich. MSD Polska jest jednym z laureatów.
To dla nas bardzo ważne i znaczące wyróżnienie, które potwierdza ogromną wagę, jaką przykładamy do norm etycznych, zaangażowania społecznego i najwyższych standardów naszych działań w stosunku do naszych partnerów biznesowych oraz pracowników. Jest to nagroda dla firmy, ale tak naprawdę jest to docenienie pracy każdej osoby zatrudnionej w MSD. My wszyscy dzień po dniu rzetelnie wypracowaliśmy ten tytuł. Nasi partnerzy biznesowi, ale także pracownicy mogą mieć pewność, że współpracują z firmą, która w sposób systemowy prowadzi działania na rzecz wzmacniania kultury organizacyjnej opartej na etyce.. Tym bardziej cieszymy się, że dołączyliśmy do grona firm wyróżnionych tym tytułem. Chciałbym wyrazić moje uznanie i podziękowanie dla wszystkich pracowników tworzących MSD Polska – Etyczną Firmę 2019

- powiedział Denis Vujicic, Dyrektor Zarządzający MSD Polska

Tytuł Etycznej Firmy jest przyznawany od 2014 roku. Firmy, które chcą go uzyskać muszą spełnić podstawowe kryteria konkursu, którymi są:

 • postępowanie zgodnie z prawem i normami etycznymi,
 • odnoszenie się z szacunkiem do partnerów biznesowych,
 • stosowanie zasad uczciwej konkurencji,
 • budowanie wewnętrznego zaufania i dobrych relacji między pracownikami,
 • walka z oszustwami i patologiami,
 • angażowanie się w działalność na rzecz różnych grup interesariuszy.

Oprócz MSD Polska tytuł Etycznej Firmy 2019 otrzymali także: AbbVie Polska, Provident Polska, ING Bank Śląski, KRUK, Kompania Piwowarska, Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie, Intel Technology Poland, LEO Pharma, ArcelorMittal Poland, MoneyGram Poland, Wonga.pl, CBRE, SALTUS Ubezpieczenia, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, NSG Group.

Wyróżnienie w kategorii "Małych i Micro Przedsiębiorstw" otrzymali: Inventum, Extend Vision, Warsaw Genomics.

2021.04.01 PL-NON-00065 (Wyd. 2020.04.01)
msd_polska_etyczna_firma

MSD Polska receives the title of Ethical Company 2019!

In March 2020, the editors of Puls Biznesu and its publisher Bonnier Business Polska awarded the titles of Ethical Company 2019 for the sixth time. It is a competition for companies that adhere to the highest standards of honesty, reliability and social responsibility in relations with external partners and their employees. Companies applying for the title must meet strict criteria in the audit process conducted by PwC. This year nearly 130 companies from both the SME sector and large enterprises took part in the competition. Only 16 of them received the title. MSD Polska was one of the winners.

This is a very important and significant recognition for us, which confirms the great importance we attach to ethical standards, social commitment and the highest standards of our activities in relation to our business partners and employees. It is a reward for the company, but it is in fact an appreciation of every person employed at MSD. We all have earnestly earned this title by our daily work. Our business partners, but also employees can be sure that they cooperate with a company that has a systemic approach towards reinforcing organizational culture based on ethics. We are very pleased that we have joined the noble group of companies honored with this title. I would like to express my appreciation and thanks to all employees who create MSD Polska - Ethical Company 2019

– said Denis Vujicic, Managing Director of MSD Polska

The Ethical Company title has been awarded since 2014. Companies that want to obtain it must meet the basic criteria of the competition, which are:

 • complying with the law and ethical standards,
 • respecting business partners,
 • applying the principles of fair competition,
 • building internal trust and good relations between employees,
 • fight against fraud and pathologies,
 • engaging in activities for the benefit of various stakeholder groups.

In addition to MSD Polska, the title of Ethical Company 2019 was also awarded to: AbbVie Polska, Provident Polska, ING Bank Śląski, KRUK, Kompania Piwowarska, Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie, Intel Technology Poland, LEO Pharma, ArcelorMittal Poland, MoneyGram Poland, Wonga.pl, CBRE, SALTUS Ubezpieczenia, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, NSG Group.

The distinction in the category of "Small and Micro Enterprises" went to: Inventum, Extend Vision, Warsaw Genomics.

2021.04.01 PL-NON-00065 (Wyd. 2020.04.01)

Informacja prasowa 20 listopada 2019 - Fundacja Onkologiczna Alivia laureatem programu grantowego koordynowanego przez MSD Polska - "MSD Oncology Grant - efektywne wykorzystanie innowacyjnych terapii w leczeniu nowotworów"

Wejdź na stronę Program Grantowy i przeczytaj szczegóły


Informacja pracowa 21 października 2019 - MSD Polska otrzymuje nagrodę Innowatory Wprost 2019 w kategorii nauka

W środę 16 października 2019r. tygodnik „Wprost” po raz dziewiąty przyznał nagrody Innowatory najbardziej innowacyjnym przedsiębiorstwom reprezentującym różnorodne sektory przemysłu. Gala wręczenia nagród Innowatory Wprost 2019 odbyła się w hotelu Renaissance w Warszawie. Wśród laureatów znalazły się firmy takie jak MSD, GSK, Roche, PGE, KGHM, PLL LOT i DHL Parcel Polska. Nagrodę Osobowość Innowacji otrzymał prof. Dariusz Kowalski.

Statuetki przyznawane są na podstawie autorskiego badania INNOVATION RESEARCH. Badanie weryfikuje nakłady na badania i rozwój oraz inwestycje w innowacje i ich praktyczne zastosowanie w biznesie.

W kategorii Nauka uhonorowana została między innymi firma MSD Polska za wkład w terapię mającą na celu zapobieganie reaktywacji i rozwojowi choroby powodowanej przez wirus cytomegalii (CMV) u osób dorosłych poddawanych allogenicznemu przeszczepieniu krwiotwórczych komórek macierzystych.

Z rąk ministra Radosława Sierpińskiego nagrodę dla MSD Polska odebrał Dyrektor Zarządzający, Pan Denis Vujicic. „Dziękuję Kapitule Nagrody w imieniu wszystkich pracowników firmy, którzy swą codzienna pracą przyczyniają się do poprawy opieki nad pacjentami i do zwiększania ich szans na życie w lepszym zdrowiu” – powiedział Denis Vujicic. ”Rozwiązanie, które zapewnia nasza innowacja dla tej wąskiej populacji pacjentów wysokiego ryzyka, jest odpowiedzią na niezaspokojone potrzeby medyczne. Jest to również zupełnie nowy standard profilaktyki zamiast leczenia - i wszyscy zgadzamy się, że lepiej zapobiegać niż leczyć. Dlatego dokładamy wszelkich wysiłków, aby ten produkt był finansowany dla polskich pacjentów ze środków publicznych. Bardzo ważne jest, aby wszystkie zainteresowane strony z sektora opieki zdrowotnej, w tym pracownicy Ministerstwa Zdrowia, a także innowacyjny przemysł farmaceutyczny, wsparli pacjentów, którzy przechodzą trudny proces przeszczepu na drodze do wyzdrowienia. Możemy przywrócić ich do aktywnego życia.”

Przeszczep allogeniczny szpiku (od innego dawcy) często decyduje o życiu. Jest ważnym etapem leczenia wielu nowotworów, a zwłaszcza ostrych białaczek, niektórych typów agresywnych chłoniaków, a także chorób takich, jak wrodzone ciężkie zaburzenia odporności. Niestety, po przeszczepie szpiku zdarzają się groźne powikłania, wśród których jednym z najczęstszych i najgroźniejszych jest reaktywacja wirusa cytomegalii. Zakażenie CMV zwiększa ryzyko zgonu, otwiera wrota innym zakażeniom opornym na leczenie. Co roku w Polsce 315 biorców allogenicznego przeszczepu szpiku wymaga stosowania profilaktyki CMV. U wielu z nich wdrożenie profilaktyki zapobiegnie reaktywacji tego groźnego wirusa i wystąpieniu związanych z tym powikłań.

2020.10 PL-NON-00029 wyd. 10.2019

WARSZAWA, 13 marca 2020 - Oświadczenie MSD Polska w związku z zagrożeniem koronawirusem

Z uwagi na sytuację epidemiologiczną w naszym kraju, a także przestrzegając zaleceń Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego, w trosce o zdrowie pacjentów, przedstawicieli zawodów medycznych i naszych pracowników, Zarząd firmy MSD Polska podjął decyzję o wstrzymaniu wizyt przedstawicieli medycznych w placówkach służby zdrowia. „Działamy odpowiedzialnie w stosunku do naszych partnerów, klientów i pracowników. Jest to dla wszystkich trudny czas. Jako firma zatrudniająca kilkaset osób w Polsce również mamy wpływ na ograniczenie ryzyka zakażenia, deklarujemy pełne zaangażowanie i współpracę z władzami w celu powstrzymania epidemii” – mówi Denis Vujicic, dyrektor generalny MSD Polska.

Ograniczenie rozprzestrzeniania się koronawirusa jest priorytetem, dlatego firma wprowadziła działania prewencyjne aż do odwołania. Wszyscy pracownicy zarówno biurowi, jak i terenowi mają zalecenie pracy zdalnej.