JAK DZIAŁAMY

 

Chcemy wskazywać drogę ku zdrowszej przyszłości. Jednocześnie troszczymy się o to, w jaki sposób mamy wspólnie osiągnąć ten cel.

​Jako firma, której produkty wpływają na życie i dobrobyt ludzi na całym świecie, stawiamy sobie wysokie wymagania. I chcemy, aby inni mieli wobec nas równie wysokie oczekiwania.

Wierzymy w działanie oparte na zasadach otwartości i rzetelności, zgodne z najwyższymi standardami etyki i uczciwości. Obejmuje to:

• zapewnienie zgodności funkcjonowania firmy z obowiązującymi przepisami na całym świecie;

• nieustanne wzmacnianie naszego zobowiązania do przestrzegania etycznych zasad działalności na każdym szczeblu firmy za pośrednictwem naszego Biura Etyki i w oparciu o nasz kodeks postępowania oraz

• spełnianie indywidualnych oczekiwań dotyczących prywatności w oparciu o nasz ogólnoświatowy program ochrony prywatności.

Różnorodność w firmie MSD

Cenimy także różnorodny wkład ze strony naszych pracowników na całym świecie i dążymy do stworzenia miejsca pracy opartego na zasadach otwartości i powszechnego szacunku.

Te właśnie wartości i zasady leżą u podstaw tożsamości naszej firmy


ETYKA W MIEJSCU PRACY


Posiadanie otwartego, etycznego otoczenia biznesowego wymaga czegoś więcej niż tylko odpowiednich mechanizmów, standardów i szkoleń. Ciężko pracujemy nad tym, aby każdego dnia realizować nasze własne wysokie standardy.


Dowiedz się więcej


OTWARTOŚĆ I PRZEJRZYSTOŚĆ


Dążymy do otwartości i przejrzystości we wszystkich naszych działaniach. Od tego bowiem zależy Twoje zaufanie do naszej firmy.


Dowiedz się więcej