ETYKA I PRZEJRZYSTOŚĆ

 

Miliony ludzi na całym świecie pokładają zaufanie w naszych produktach, dlatego przestrzegamy wysokich standardów naszego postępowania jako firmy.

Dyrektor ds. Compliance, który podlega bezpośrednio Dyrektorowi Naczelnemu, odpowiada za zapewnienie zgodności z najwyższymi standardami etycznymi i przepisami prawa we wszystkich działach naszej firmy na całym świecie. Jego obowiązki obejmują:

• zapewnienie przestrzegania obowiązujących przepisów prawa w firmie;

• wzmocnienie, za pośrednictwem Biura Etyki, ogólnego zobowiązania firmy do prowadzenia działalności zgodnie z nakazami etyki na każdym szczeblu organizacji oraz

• zagwarantowanie poszanowania indywidualnych oczekiwań dotyczących ochrony prywatności poprzez pełnienie nadzoru nad naszym globalnym programem ochrony prywatności.

Biuro Etyki wspiera nas w dążeniu do przestrzegania najwyższych standardów etyki i prawości we wszystkich naszych działaniach. Jasno określamy nasze oczekiwania wobec pracowników i rozliczamy ich z tego, jak postępują i zachowują się. Posiadamy również szereg mechanizmów, takich jak biuro Rzecznika czy ogólnoświatowa infolinia AdviceLine, aby służyć pracownikom radą i pomocą w trudnych sytuacjach.

Dążymy ponadto do tego, by działać w sposób otwarty i uczciwy. Poczyniliśmy ostatnio poważne kroki w celu zwiększenia przejrzystości, zobowiązując się do publicznego ujawniania informacji o pomocy finansowej, jakiej udzielamy grupom zewnętrznym i przedstawicielom zawodów medycznych wypowiadającym się w imieniu naszej firmy lub na temat naszych produktów. Zapewniamy również szybką publikację wyników badań – bez względu na rezultat – dotyczących sprzedawanych przez nas produktów na stronie ClinicalTrials.gov.

Publikacja wyników badań klinicznych

Badania kliniczne mają kluczowe znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa i skuteczności naszych produktów. Rejestrujemy badania niezwłocznie po ich rozpoczęciu, aby wiedzieli o nich pacjenci i przedstawiciele zawodów medycznych. Ponadto publikujemy wyniki badań dotyczących naszych produktów – bez względu na ich rezultat

Dowiedz się więcej

Praktyki w zakresie sprzedaży i marketingu

Dążymy do tego, by w ramach sprzedaży i marketingu naszych produktów dostarczać lekarzom ścisłych, wyważonych i pożytecznych informacji, które pozwolą im na podejmowanie decyzji w najlepszym interesie pacjenta.

Nasze praktyki w zakresie sprzedaży i marketingu

Etyczne i przejrzyste działanie

Nasza reputacja i zaufanie, jakim obdarzają nas klienci, zależą w dużej mierze od naszego postępowania jako firmy. Dlatego też dążymy do otwartości i przejrzystości we wszystkich naszych działaniach.

Dowiedz się więcej


​ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA

Zobacz nasze raporty dotyczące odpowiedzialności społecznej

​KODEKS POSTĘPOWANIA: NASZE WARTOŚCI I STANDARDY

„Kodeks postępowania: "Nasze wartości i standardy” – odzwierciedla wartości naszej firmy. Pełni rolę kompasu przy podejmowaniu decyzji w naszej codziennej działalności. Wszyscy pracownicy firmy na całym świecie powinni zapoznać się z kodeksem i przestrzegać go.

Dowiedz się więcej