KODEKS PRZEJRZYSTOŚCI

 

Kodeks przejrzystości

MSD Polska jako członek Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA jest jednym z sygnatariuszy Kodeksu Przejrzystości. Kodeks Przejrzystości stanowi zasady udostępniania opinii publicznej informacji na temat współpracy firm farmaceutycznych z przedstawicielami zawodów medycznych oraz organizacjami ochrony zdrowia. Zgodnie z Kodeksem Przejrzystości jego Sygnatariusze zobowiązują się do publicznego informowania o wartości i rodzaju konkretnej współpracy z przedstawicielami zawodów medycznych oraz organizacjami ochrony zdrowia. Za ich wiedzą i zgodą informacje te zamieszczane będą na stronach internetowych Sygnatariuszy Kodeksu Przejrzystości.


Zapoznaj się z treścią Kodeksu Przejrzystości

Sposób udostępnienia informacji

Firma MSD jako sygnatariusz Kodeksu Przejrzystości zobowiązana jest udostępnić informacje o współpracy i związanych z nią Świadczeniach przekazywanych Przedstawicielom zawodów medycznych oraz Organizacjom ochrony zdrowia raz do roku, w terminie 6 miesięcy od dnia zakończenia danego okresu raportowanego. Okres raportowany obejmuje każdorazowo pełny poprzedni rok kalendarzowy („Okres raportowany”).

Udostępnienie informacji polega na zamieszczeniu jej na stronie internetowej firmy. Wartości Świadczeń ujawniane są w polskich złotych. W Formularzu uwzględnia się łącznie Świadczenia przekazane Beneficjentom przez Sygnatariusza Kodeksu oraz przez spółki z jego grupy kapitałowej, z uwzględnieniem zasad określonych w art. 13 Kodeksu Przejrzystości.

Informacje będą dostępne na stronie MSD Polska przez okres 3 lat od dnia, w którym zostały one udostępnione po raz pierwszy, chyba że zgoda Beneficjenta na ujawnienie Świadczeń została cofnięta.

UWAGA: Jeżeli jesteś przedstawicielem zawodu medycznego, współpracującym z MSD możesz wycofać zgodę na publikację danych lub zgłosić pytanie dotyczące ujawnianych kwot przy pomocy poniższego formularza. Zgodę uznajemy za cofniętą po zakończeniu procedury potwierdzającej tożsamość osoby zgłaszającej. Na pytania dotyczące wątpliwości co do publikowanych kwot odpowiemy w terminie do 7 dni.

Aby wycofać zgodę na publikację danych dotyczących współpracy z firmą MSD - kliknij tutaj

Aby zgłosić pytanie dotyczące ujawniania danych przez MSD - kliknij tutaj


RAPORT PRZEJRZYSTOŚCI – NOTA METODOLOGICZNA