Program Badań Ekspresji
PD-L1 u pacjentów z NDRP

 

Program Badań Ekspresji PD-L1 u pacjentów z niedrobnokomórkowym rakiem płuca (NDRP)

MSD Polska sp. z o. o. planuje podjęcie działań mających na celu umożliwienie pacjentom dostępu do badań specjalistycznych, niefinansowanych ze środków publicznych, w ramach których umożliwi pacjentom wzięcie udziału w bezpłatnym oznaczaniu ekspresji PD-L1 zwalidowaną metodą immunohistochemiczną wykonywaną przy użyciu zestawu diagnostycznego „PD-L1 IHC 22C3 pharmDx TM Kit” firmy DAKO lub przy użyciu koncentratu przeciwciała 22C3 firmy DAKO dla pacjentów z zaawansowanym niedrobnokomórkowym rakiem płuca.

Decyzja o skierowaniu pacjenta na badanie leży wyłącznie w gestii lekarza i powinna być uzasadniona względami medycznymi.

Poniżej lista laboratoriów oraz list intencyjny dotyczący programu.

Lista laboratoriów uczestniczących w programie

List intencyjnyLeft