PRZEJRZYSTOŚĆ W FIRMIE MSD

 

Etyczne i przejrzyste działanie

Dążymy do stosowania najwyższych standardów etyki i uczciwości we wszystkich naszych działaniach. Nasze wysiłki na rzecz większej przejrzystości obejmują:

Granty: Ustawiczne kształcenie pracowników służby zdrowia jest ważne i potrzebne. Często udzielamy grantów amerykańskim organizacjom na realizację niezależnych, zawodowych inicjatyw edukacyjnych dla lekarzy, w tym z zakresu akredytowanego ustawicznego kształcenia medycznego. Nasza firma nie ma wpływu na programy takich szkoleń. Informacje o grantach ogłaszane są na stronie internetowej Merck & Co., Inc., Kenilworth, NJ, USA.

Kontakty z lekarzami: MSD utrzymuje stałe kontakty z lekarzami w celu wymiany informacji na temat najnowszych leków i terapii oraz doświadczeń pacjentów korzystających z naszych produktów. Ujawniamy wynagrodzenia wypłacane przedstawicielom zawodów medycznych, którzy wypowiadają się w imieniu naszej firmy w USA. Poparliśmy również Kodeks Przejrzystości namawiający do ujawniania określonych relacji finansowych pomiędzy lekarzami a przemysłem farmaceutycznym w Polsce. Dowiedz się więcej

Rejestracja i ujawnianie wyników badań klinicznych: Prowadzenie badań klinicznych ma kluczowe znaczenie dla określenia, czy nasze produkty są bezpieczne i skuteczne. Dokonujemy internetowej rejestracji naszych badań niezwłocznie po ich rozpoczęciu, aby wiedzieli o nich pacjenci i przedstawiciele zawodów medycznych. Udostępniamy również wyniki badań sprzedawanych przez nas produktów – bez względu na ich rezultat. Więcej

Odpowiedzialność społeczna i środowiskowa: Nasze zobowiązanie do przejrzystości obejmuje również inne ważne aspekty naszej działalności, na przykład troskę o środowisko naturalne, wysiłki na rzecz zwiększenia dostępności naszych leków i szczepionek na całym świecie oraz propagowanie różnorodności w miejscu pracy. Dane na temat tych i innych kluczowych wskaźników wyników przedstawione są w naszych ostatnich raportach dotyczących odpowiedzialności społecznej:

Udział w życiu politycznym: Merck & Co., Inc., Kenilworth, NJ, USA dąży do wnoszenia konstruktywnego wkładu w proces polityczny i ujawnianie informacji na temat wpłat na cele polityczne.
• Byliśmy jedną z pierwszych firm przestrzegających wydanego przez Center for Political Accountability modelowego kodeksu postępowania w zakresie wydatków na cele polityczne.
• Każdego roku udostępniamy na naszej witrynie internetowej informacje na temat naszych wpłat na cele polityczne w USA, Australii i Kanadzie.
• Merck & Co., Inc., Kenilworth, NJ, USA ujawnia również wszelkie wpłaty na rzecz organizacji działających w trybie paragrafu 527 Kodeksu podatkowego USA.

Merck & Co., Inc., Kenilworth, NJ, USA umożliwia amerykańskim pracownikom udział w procesie politycznym poprzez członkostwo w bezpartyjnym komitecie wyborczym. Za wyjątkiem wydatków administracyjnych Pracowniczy Komitet Wyborczy Merck (Merck PAC) jest w całości finansowany z dobrowolnych składek pracowników firmy, którzy spełniają niezbędne warunki członkostwa. Zobacz informacje na temat składek na rzecz Merck PAC na stronie internetowej Federalnej Komisji Wyborczej USA.

Więcej informacji na temat przejrzystości w firmie Merck & Co., Inc., Kenilworth, NJ, USA znajduje się w naszym raporcie dotyczącym odpowiedzialności społecznej za 2008 r.

Wsparcie MSD w Polsce dla organizacji pacjenckich 2018

Nazwa organizacji Opis projektu Rodzaj wsparcia Kwota w PLN
Instytut Praw Pacjenta I Edukacji Zdrowotnej
Obchody Swiatowego Dnia Chorego , XII Forum Organizacji Pacjentów
sponsoring
9000
Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych

VII Forum  Pacjentów Onkologicznych

udział 1 przedstawiciela Fundacji w European Cancer Forum w Brukseli

Projekt All.Can

sponsoring

wsparcie pośrednie pokrycie kosztów transportu I pobytu w Brukseli podczas Forum

10000

4801,86

25000

Fundacja Gwiazda Nadziei
Program edukacyjny "Znamię? Znam je" - profilaktyka czerniaka
Konferencja prasowa z okazji Światowego Dnia Zapalen Wątroby
Program edukacyjny "Podstępne WZW " - profilaktyka czakażeń WZW B I C
sponsoring
5000
5000
10000
Polskie Amazonki Ruch Społeczny
Broszura dla pacjentów z rakiem płuca
sponsoring
10000
Polskie Stowarzyszenie Diabetyków
Biuletyn "Cukrzyca"
sponsoring 15000
Stowarzyszenie Walki z Rakiem Płuca Oddział Szczecin

Kampania "Nie palę wcale"

udział 3 członków Stowarzyszenia w European Cancer Forum w Brukseli 


Spotkanie edukacyjne dla pacjentów z rakiem płuca

sponsoring

wsparcie pośrednie: pokrycie kosztów transportu I pobytu w Brukseli podczas Forum

sponsoring

15000

12475,21


15000

Polskie Stowarzyszenie Chorych z Nadciśnieniem Płuucnym i Ich Przyjaciół
Spotkanie dla pacjentów chorych na Tętnicze Nadciśnienie Płucne
wsparcie pośrednie  - pokrycie kosztów organizacji przez agencję Promotion Plus
19680

Wsparcie MSD w Polsce dla organizacji pacjenckich 2017

Nazwa organizacji Opis projektu Rodzaj wsparcia Kwota w PLN
Polska Grupa Raka Płuca

Forum Raka Płuca
PolGRP  zorganizowała sesję, której uczestnikami było kiludziesięciu pacjentów I przedstawicieli organizacji pacjenckich zaangżowanych w obszarze raka płuca

sponsoring
10000
Poznańskie Towarzystwo Amazonki
wydarzenie masowe o charakterze integracyjno-edukacyjnym „JEST JAK JEST. SPRAWNA JA!”
sponsoring
7000
Fundacja "Gwiazda Nadziei"
program edukacyjny "Znamię ? Znam je"
Światowy Dzień  WZW
sponsoring
5000
10000
Polskie Stowarzyszenie Diabetyków
Biuletyn Cukrzyca
sponsoring
15000
Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń Reumatyków
Sesja Stowarzyszeń podczas VI Krajowych Spotkań Reumatologicznych
sponsoring
5000
Polska Koalicja pacjentów Onkologicznych
VI Forum  Pacjentów Onkologicznych
sponsoring
5000
Stowarzyszenie SOS WZW Życie
Zjazd Organizacji Pozarządowych wspierających Pacjentów z chorobami wątroby
sponsoring
4000
Polskie Stowarzyszenie Chorych z Nadciśnieniem Płucnym i Ich Przyjaciół

Spotkanie dla pacjentów chorych na Tętnicze Nadciśnienie Płucne


Spotkanie dla pacjentów chorych na Tętnicze Nadciśnienie Płucne


Spotkanie dla pacjentów chorych na Tętnicze Nadciśnienie Płucne

wsparcie pośrednie  - pokrycie kosztów organizacji przez agencję Promotion Plus

wsparcie pośrednie  - pokrycie kosztów organizacji przez agencję Promotion Plus

wsparcie pośrednie  - pokrycie kosztów organizacji przez agencję Promotion Plus

8610


12300


12300

Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej
Swiatowy Dzień Chorego
sponsoring
9000

Wsparcie MSD w Polsce dla organizacji pacjenckich 2016

Nazwa organizacji Opis projektu Rodzaj wsparcia Kwota w PLN
Lubelska Fundacja Chorych na Nowotwory Jestem na Tak
“Kompleksowa opieka nad kobietą leczoną przeciwnowotworowo -warsztat interaktywny”
sponsoring
5000,00

Fundacja "Gwiazda Nadziei"

Obchody Światowego Dnia WZW;                                                                                 
Zjazd liderów Koalicji Hepatologicznej oraz organizacji pacjenckich onkologicznych w Gdyni;
Programy edukacyjne " Podstępne WZW" I"Znamię ? Znam je"
sponsoring
30000
Polskie Stowarzyszenie Diabetyków
Biuletyn Cukrzyca
sponsoring
20000,00
Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych
V  Forum Pacjentów Onkologicznych
sponsoring
10000,00
Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń Reumatyków
Sesja Stowarzyszeń podczas VI Krajowych Spotkań Reumatologicznych
sponsoring
6000,00
Stowarzyszenie SOS WZW Życie
Zjazd Organizacji Pozarządowych wspierających Pacjentów z chorobami wątroby
sponsoring
4500
Polskie Stowarzyszenie Chorych z Nadciśnieniem Płuucnym i Ich Przyjaciół
Spotkanie dla pacjentów chorych na Tętnicze Nadciśnienie Płucne
wsparcie pośrednie  - pokrycie kosztów organizacji przez agencję Promotion Plus 15990
Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej
Obchody Światowego Dnia Chorego , X Forum Organizacji Pacjentów
sponsoring
30000