PROGRAM GRANTOWY

 
Warszawa, 20.11.2019
 
Fundacja Onkologiczna Alivia laureatem programu grantowego koordynowanego przez MSD Polska - "MSD Oncology Grant - efektywne wykorzystanie innowacyjnych terapii w leczeniu nowotworów".
 
Program grantowy „MSD Oncology Grant” służy wsparciu projektów w obszarze polityki zdrowotnej, które stworzą platformę dialogu i przyczynią się do wdrożenia rozwiązań, dzięki którym możliwy będzie szerszy dostęp do innowacyjnej opieki onkologicznej.
 
Pierwsza edycja konkursu odbyła się w 2018 roku i objęła 5 krajów: Japonię, Brazylię, Niemcy, Izrael i Wielką Brytanię. Do drugiej edycji zostały zaproszone: Polska, Hiszpania, Włochy, Korea, Argentyna i Kolumbia.
 
Kapituła konkursu, umiejscowiona w Stanach Zjednoczonych, spośród kilku wartościowych i wysoko ocenionych propozycji zgłoszonych w Polsce, wybrała projekt Fundacji Onkologicznej Alivia, którego głównym celem będzie zaproponowanie zaleceń usprawnienia systemu zdrowia w Polsce na podstawie analizy roli rejestrów danych, wytycznych klinicznych i protokołów leczenia w polskiej opiece onkologicznej.
 
Chorzy na raka w Polsce mają ograniczony dostęp do leczenia zgodnego ze współczesną wiedzą medyczną. Wyzwaniem jest brak mechanizmów zbierania i analizowania danych, które pozwalałyby efektywnie wykorzystywać posiadane środki. Wobec braku rejestrów nie ma wystarczającej wiedzy, ilu pacjentów jest diagnozowanych oraz leczonych, jaki jest przebieg oraz efekty terapii w zależności od jej rodzaju i ośrodka, przez który dany pacjent otoczony jest opieką. Nieefektywne programy badań przesiewowych w połączeniu z długim czasem oczekiwania na testy diagnostyczne i leczenie, a także rozdrobnione ścieżki opieki i problemy z dostępem do terapii można zaliczyć do barier we wczesnym wykrywaniu raka i skutecznym leczeniu. Odpowiednie wykorzystanie danych może z jednej strony usprawnić leczenie pacjenta, a z drugiej - uczynić system opieki zdrowotnej bardziej wydajnym i zrównoważonym.
„Jesteśmy dumni, że Polska została wybrana jako jeden z pięciu krajów, w których wdrożyliśmy program grantowy. Cieszymy się, że nasi koledzy zasiadający w komisji w Stanach Zjednoczonych wybrali wartościowy projekt Fundacji Alivia. Jesteśmy przekonani, że będzie on stanowił cenny wkład w wypracowanie potrzebnych usprawnień w złożonym procesie leczenia raka.” – powiedział Denis Vujicic, Dyrektor Zarządzający MSD Polska.  

O programie „MSD Oncology Grant”

W 2018 r. firma MSD zainaugurowała międzynarodowy program grantowy w obszarze polityki zdrowotnej, mający na celu przyczynienie się do bardziej efektywnego wykorzystania innowacji medycznych. Celem programu jest integracja międzynarodowej społeczności naukowców zajmujących się polityką zdrowotną oraz tworzenie rekomendacji, których beneficjentami będą pacjenci onkologiczni. 

O Fundacji Onkologicznej Alivia

Fundacja Onkologiczna Alivia jest organizacją pozarządową, która od 2010 roku działa w dziedzinie onkologii w zakresie ochrony zdrowia i promocji, wspierania działań
diagnostycznych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych, poprawy dostępności i standardów leczenia onkologicznego, wsparcia nauki i edukacji, a także reprezentuje interesy pacjentów onkologicznych. Fundacja Alivia wspiera chorych w procesie leczenia prowadząc program wsparcia finansowego Skarbonka. Organizacja udostępnia bezpłatne serwisy www.onkomapa.pl i www.kolejkoskop.pl., dzięki którym chorzy mogą znaleźć najlepiej oceniany ośrodek onkologiczny i lekarza, a także wyszukać najkrótszą kolejkę do bezpłatnych badań diagnostycznych. W serwisie prostowraka.pl chorzy mogą znaleźć informacje o terapiach celowanych, a poprzez portal oncoindex.org dowiedzieć się, które terapie rekomendują naukowcy w poszczególnych rodzajach raka i które z nich są refundowane w Polsce.