Hero Image

Aktualności

Informacje prasowe

Na bieżąco informujemy o najnowszych dokonaniach MSD na arenie polskiej i międzynarodowej.
Publikujemy oficjalne stanowiska i osiągnięcia medycyny.

Aktualności

MSD wyróżnione nagrodą Inwestor bez Granic na Europejskim Kongresie Gospodarczym 2024

Warszawa, 9 maja  2024 roku

MSD wyróżnione nagrodą Inwestor bez Granic na Europejskim Kongresie Gospodarczym 2024

MSD Polska podczas XVI Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach została wyróżniona nagrodą Inwestor bez Granic 2024. Nagrodę z ramienia MSD odebrali Justin Gandy, Dyrektor Zarządzający MSD Polska oraz Gabriele Grom, Public Policy Lead Mid-Europe Region w MSD.

Nagroda Inwestor bez Granic, przyznawana przez portal gospodarczy WNP.PL i magazyn Nowy Przemysł, honoruje wąskie, elitarne grono firm: inwestorów zagranicznych w Polsce oraz polskich firm inwestujących na zagranicznych rynkach, którzy aktywnie i odpowiedzialnie przyczyniają się do pozytywnych zmian w gospodarce oraz na rynku pracy.

Dla MSD Polska to wyróżnienie stanowi docenienie misji jako kluczowego inwestora w polskiej gospodarce oraz dowód uznania dla zaangażowania w rozwój innowacyjnych rozwiązań medycznych, zrównoważony rozwój oraz tworzenie wysokiej jakości miejsc pracy.

— Otrzymanie nagrody Inwestor Bez Granic jest dla nas ogromnym zaszczytem. To przede wszystkim dowód uznania dla naszej misji jako kluczowego inwestora w polskiej gospodarce. Od ponad 30 lat naszej działalności, dzięki współpracy z najlepszymi specjalistami i stawianiu na zaawansowane technologie, MSD kontynuuje swoją misję ratowania i poprawy jakości życia polskich pacjentów.  Jestem głęboko przekonany, że inwestowanie w innowacyjną opiekę zdrowotną to inwestycja w naszą przyszłość. Współpracując, możemy zbudować odporne systemy opieki zdrowotnej, które gwarantują równy dostęp, poprawiają wyniki i przyczyniają się do zdrowszej i zamożniejszej Polski i Europy. – powiedział Justin Gandy, Dyrektor Zarządzający MSD Polska.

MSD Polska od lat odgrywa istotną rolę jako kluczowy inwestor w polskiej gospodarce, przyczyniając się do jej rozwoju i innowacyjności. Tylko w zeszłym roku w badania i rozwój firma zainwestowała w Polsce 190 milionów złotych, a jej całkowite nakłady w polską gospodarkę w ciągu ostatnich 10 lat przekroczyły 3,8 miliarda złotych.  Podmioty z grupy MSD dają zatrudnienie w Polsce ponad 1200 współpracownikom. Między innymi dzięki MSD, Polska jako kraj staje się ważnym ogniwem w łańcuchu światowych centrów badawczych, co potwierdza status Centrum Badawczo – Rozwojowego przyznany firmie trzy razy z rzędu przez Ministra Rozwoju i Technologii.

Fot. PTWP.
PL-NON-01259 wyd. 2024_05

 


MSD Polska po raz trzeci wyróżniona tytułem Etyczna Firma

Warszawa, 22 kwietnia 2024 roku

 MSD Polska po raz trzeci wyróżniona tytułem Etyczna Firma               

 MSD Polska została wyróżniona tytułem Etyczna Firma 2023 w jubileuszowej X edycji plebiscytu organizowanego przez „Puls Biznesu”, przy wsparciu merytorycznym kancelarii PwC Legal. To już trzecia nagroda przyznana MSD Polska w konkursie Etyczna Firma, premiującym przedsiębiorstwa prezentujące najlepsze wzorce postępowania w biznesie.

Tytuł przyznany MSD Polska przez kapitułę konkursu stanowi dowód uznania dla wysokich standardów etyki biznesu, którymi firma kieruje się na co dzień. W tym roku MSD Polska znalazła się w ścisłym gronie czternastu przedsiębiorstw, które otrzymały prestiżowy tytuł Etycznej Firmy.

Podczas uroczystej Gali 21 marca br. wyróżnienie odebrał Dyrektor Zarządzający MSD Polska Justin Gandy, podkreślając, że jest szczególnie dumny z zaangażowania pracowników w promowanie transparentnych, etycznych działań i wzajemną mobilizację do dawania dobrego przykładu w obszarze etyki biznesu.

To wielki zaszczyt, że MSD Polska została nagrodzona za konsekwentne przestrzeganie najwyższych standardów zarządzania. Nasze niezłomne przywiązanie do praktyk etycznych, wyrażone w naszym motto: „To, co robimy, ma znaczenie i sposób, w jaki to robimy, ma znaczenie”, podkreśla nasze zaangażowanie na rzecz pacjentów. Tylko w 2023 roku MSD zapewniło leki w Polsce około 9 300 osobom, z czego prawie połowę stanowili pacjenci onkologiczni. Dodatkowo dostarczyliśmy na krajowy rynek 2,5 mln dawek szczepionek. Jesteśmy również dumni z faktu, że dajemy zatrudnienie 1 200 pełnoetatowym i kontraktowym specjalistom ze wszystkich zakątków Polski. powiedział Justin Gandy, Dyrektor Zarządzający MSD Polska.

W MSD Polska istnieje szereg polityk korporacyjnych, które definiują standardy właściwego postępowania w zakresie kontaktów z interesariuszami, w trosce o etykę i integralność biznesu. Firma dokłada wszelkich starań, aby każde działanie prowadzone przez pracowników było w pełni zgodne z Kodeksem Etyki MSD i obowiązującymi przepisami prawa, zapewniając regularne szkolenia w tym obszarze. Ponadto, firma rozwija kulturę Speak Up (m.in. poprzez platformę zgłaszania i raportowania naruszeń w zakresie etyki), a w jej strukturach funkcjonuje stanowisko ambasadora etyki, którego zadaniem jest m.in. promowanie wśród pracowników wartości firmy i najlepszych praktyk biznesowych.

Firma angażuje się również w edukację zdrowotną, współpracując z fundacjami i innymi organizacjami pozarządowymi. Dzięki programowi wolontariatu pracownicy mają możliwość wspierania społeczności lokalnych. Każda osoba zatrudniona w MSD może przeznaczyć na działania społeczne pięć płatnych dni roboczych w ciągu roku. Wśród podejmowanych inicjatyw znajdują się m.in. promowanie zdrowia, niesienie pomocy pacjentom, pogłębianie świadomości ekologicznej oraz zachęcanie innych do działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego.

Dla MSD Polska integralność biznesu to również promowanie kultury integracji i przynależności poprzez budowanie inkluzywnego środowiska pracy, wspierającego różnorodny potencjał pracowników. Firma regularnie analizuje wdrażane procedury pod kątem włączania wszystkich grup pracowniczych. MSD jest sygnatariuszem Karty Różnorodności przy Forum Odpowiedzialnego Biznesu i Women’s Empowerement Principles (UN Women).

Dzięki jasno określonym zasadom postępowania MSD Polska jest w stanie adekwatnie i szybko reagować w każdej sytuacji, nawet tak nadzwyczajnej, jak wojna w Ukrainie, którą naznaczone były lata 2022-2023. MSD wspiera w tym zakresie w ramach programu grantowego organizacje pozarządowe, prowadzące działania na rzecz uchodźców z Ukrainy (w tym młodych matek, dzieci, pacjentów onkologicznych). W roku 2023 w ramach programu przyznano 14 grantów. Pracownicy, wspierani przez zarząd firmy, aktywnie angażowali się jako wolontariusze w magazynach pomocowych oraz punktach wydawania uchodźcom paczek z żywnością̨ i ubraniami, a także działając na rzecz opieki nad zwierzętami. MSD Polska udowodniła tym samym, że etyczne i transparentne działanie jest głęboko zakorzenione w strategii firmy – niezależnie od okoliczności zewnętrznych i pojawiających się wyzwań.

O konkursie Etyczna Firma

Głównym celem konkursu Etyczna Firma jest promowanie wzorców i nagradzanie firm, dla których kodeks etyki nie stanowi jedynie elementu działań wizerunkowych, ale jest wyznacznikiem postępowania dla całej organizacji. Ocenie podlega 6 kryteriów: postępowanie firmy zgodnie z prawem i normami etycznymi, odnoszenie się z szacunkiem do partnerów biznesowych, stosowanie zasad uczciwej konkurencji, budowanie wewnętrznego zaufania i dobrych relacji między pracownikami, zwalczanie oszustw i patologii oraz zaangażowanie firmy w działalność na rzecz różnych grup interesariuszy.

Konkurs Etyczna Firma jako jedyny na rynku wyróżnia najlepsze wzorce postępowania w biznesie. Eksperci „Pulsu Biznesu” oraz kancelarii PwC Legal, w ocenie firm biorą pod uwagę m.in. procedury, kodeksy i regulaminy obowiązujące w firmach, kulturę organizacyjną nastawioną na promowanie zachowań etycznych, dostępne dla pracowników szkolenia oraz podejście przedsiębiorstw do tematów takich jak ekologia i działania społeczne. Tytuł Etycznej Firmy wzmacnia wizerunek przedsiębiorstwa jako profesjonalnego, odpowiedzialnego społecznie i godnego zaufania partnera biznesowego.

 

Kontakt dla mediów:

Marcin Bodio, MSD Polska, tel. +48 885 557 118

 

PL-NON-01175 wyd. 2024_03

 


Rusza kolejna edycja programu MSD Policy Oncology Grant

Warszawa, 2 kwietnia 2024 roku

W ramach zaangażowania w obszar onkologii, firma MSD ogłasza kolejną edycję globalnego programu MSD Policy Oncology Grant — jego celem jest wspieranie rozwiązań systemowych, które poprawią sytuację pacjentów dotkniętych nowotworami w Polsce. Program ten stanowi nie tylko wsparcie finansowe badań z tego zakresu, ale również platformę integracji międzynarodowej społeczności naukowej, zajmującej się polityką zdrowotną opartą na dowodach. Wnioski o przyznanie grantu można składać do 16 maja 2024 roku.

Choroby nowotworowe stanowią jedną z najpilniejszych niezaspokojonych potrzeb medycznych. Na całym świecie w 2020 r. zdiagnozowano ponad 19,3 milionów nowych przypadków raka. Szacuje się, że liczba ta wzrośnie do ponad 28,4 milionów do 2040 r. [1]

Dlatego MSD poprzez program grantowy w obszarze onkologii stara się wesprzeć instytucje i organizacje w zakresie badań i rozpowszechniania wiedzy. Firma wierzy, że pracownicy naukowi w obszarze polityki zdrowotnej odgrywają kluczową rolę w rzetelnych dyskusjach opartych na dowodach – poprzez swoją pracę badawczą, działalność edukacyjną i działania publiczne.

„W MSD naszą pasją jest ciągłe wspieranie innowacji, zwłaszcza w obszarze onkologii, gdzie potrzeby medyczne są szczególnie pilne. Nasz program grantowy ma na celu zachęcanie naukowców do zgłaszania projektów, które mogą poprawić dostęp do opieki onkologicznej i poprawić jakość życia pacjentów” podkreślił Justin Gandy, dyrektor zarządzający MSD Polska.

Celem MSD Policy Oncology Grant jest  zachęcanie do badań w zakresie jednego z wybranych obszarów: wpływu polityki onkologicznej na pacjentów, poprawy finansowania i dostępu do opieki onkologicznej lub wyrównywania różnic w dostępie do opieki onkologicznej. Program nie uwzględnia dotacji na badania skoncentrowane na konkretnych terapiach klinicznych lub wynikach związanych z takimi terapiami.

Pierwsza edycja programu odbyła się w 2018 roku. Od tamtej pory polskie podmioty dwukrotnie, w 2019 roku (Alivia- Fundacja Onkologiczna) i 2021 roku (Fundacja Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych), znalazły się w gronie laureatów programu grantowego MSD. W bieżącej edycji w roku 2024 w skali całego świata program przewiduje przyznanie do czterech grantów o wartości do 50 000 USD, służących do sfinansowania badań z zakresu polityki zdrowotnej oraz wsparcia dialogu i rozpowszechniania wyników badań związanych z dostępem do opieki onkologicznej.

Wszelkie informacje dotyczące kryteriów wyboru wniosków oraz procedury ich składania znajdują się na stronie internetowej MSD: https://www.msd.pl/2024-msd-policy-oncology-grant/

Zgłoszenia przyjmowane są do 16 maja 2024 roku.

 

Zwracamy uwagę na przepisy Ustawy Prawo Farmaceutyczne  ograniczające reklamę leków, a zwłaszcza na zakaz odwoływania się (również pośredniego) do leków na receptę w materiałach informacyjnych kierowanych do pacjentów. Prosimy o uwzględnienie tych ograniczeń przy korzystaniu z niniejszych materiałów.

 

PL-NON-01184, wyd. 03.2024
1. International Agency for Research on Cancer; Press Release No 292. 15 December 2020. Dostępne pod linkiem: https://www.iarc.who.int/wp-content/uploads/2020/12/pr292_E.pdf (dostęp 15.03.2024)

MSD Polska pogłębia współpracę z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym na rzecz zdrowia publicznego

Warszawa, 17 stycznia 2024 roku

Skupiając się na doskonaleniu standardów opieki zdrowotnej i rezultatów terapeutycznych, MSD Polska oraz Warszawski Uniwersytet Medyczny kontynuują strategiczne partnerstwo. 11 stycznia br. nastąpiło oficjalne ogłoszenie kontynuacji współpracy. Jej celem jest długofalowa poprawa jakości opieki zdrowotnej, oparta na danych z rzeczywistej praktyki klinicznej (Real-World Evidence).

Współpraca MSD Polska i Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (WUM) rozpoczęła się w lutym 2023 roku od podpisania dwustronnej deklaracji o współpracy, mającej na celu zainicjowanie długotrwałego partnerstwa w dziedzinie ochrony zdrowia.

W listopadzie 2023 roku strony zawarły pierwszą umowę wykonawczą w ramach „Programu Partnerskiego CORE (Center for Observational and Real-World Evidence)” MSD (MSD’s “CORE Partnership Program”), której przedmiotem jest analiza skutków nawrotów w wybranych chorobach nowotworowych, widziana z perspektywy świadczeniodawcy publicznej opieki zdrowotnej. Celem tego ogólnoeuropejskiego programu skierowanego do wiodących i uznanych instytucji naukowych jest promowanie partnerstw publiczno-prywatnych w dziedzinie opieki zdrowotnej poprzez inicjatywy oparte na danych. Projekt stał się platformą zaangażowania multidyscyplinarnego zespołu naukowców i lekarzy, a jego wyniki zostaną opublikowane w czasopiśmie naukowym.

W trakcie spotkania, które odbyło się 11 stycznia 2024 roku, MSD Polska i Warszawski Uniwersytet Medyczny oficjalnie ogłosiły kontynuację swojego strategicznego partnerstwa. W spotkaniu wzięli udział:

 • Piotr Pruszczyk, Prorektor ds. Nauki i Transferu Technologii WUM;
 • dr hab. n. med. Anna Staniszewska z Katedry i Zakładu Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej WUM;
 • dr hab. n. med. Maciej Niewada, reprezentujący Katedrę i Zakład Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej WUM;
 • Justin Gandy, dyrektor zarządzający MSD Polska.

MSD Polska i WUM wyraziły wspólną wolę zaprojektowania przyszłych badań w wyznaczonych ramach, dążąc do podnoszenia jakości opieki zdrowotnej oraz poprawy wyników leczenia, opierając się na danych z rzeczywistej praktyki klinicznej (Real-World Evidence).

Prof. Piotr Pruszczyk, Prorektor ds. Nauki i Transferu Technologii WUM, podkreślił, że pozyskiwanie danych pochodzących z badań przeprowadzanych w rzeczywistych warunkach praktyki klinicznej, staje się obecnie coraz istotniejsze. – Cieszę się, że pogłębiamy naszą współpracę z firmą MSD Polska. Badania bazujące na danych z rzeczywistej praktyki klinicznej  stanowią cenne źródło informacji i pozwalają optymalizować uzyskiwane efekty terapeutyczne. Rozwój naszego strategicznego partnerstwa ma szansę przyczynić się do poprawy sytuacji zdrowotnej pacjentów – podkreślił prof. Piotr Pruszczyk.

Z kolei Justin Gandy, Dyrektor Zarządzający MSD Polska, podkreślił, że partnerstwo publiczno-prywatne z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym to kluczowy krok w doskonaleniu standardów opieki zdrowotnej oraz rezultatów terapeutycznych. – Prowadzenie badań naukowych i tworzenie innowacyjnych rozwiązań w obszarach współczesnej medycyny  jest wpisane w DNA naszej firmy. Jesteśmy dumni i z radością rozpoczynamy kolejny etap współpracy z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym. Wierzę, że wspólna  działalność badawcza przyczyni się do zaspokojenia potrzeb zdrowotnych pacjentów i podniesienia jakości opieki zdrowotnej dla polskiego społeczeństwa – mówił Justin Gandy.

W 2023 roku MSD Polska rozszerzyło zakres prowadzonych badań klinicznych w obszarach stanowiących największe wyzwania zdrowotne  onkologii i chorobach układu krążenia, oraz szczepionkach, m.in. przeciwko wirusom takim jak HPV, który jest główną przyczyną zachorowalności na raka szyjki macicy, CMV czy pneumokoki. Firma współpracuje z 490 ośrodkami naukowymi i prowadzi w kraju 150 badań klinicznych, przy udziale około 4 000 pacjentów. Nakłady na działalność́ badawczo-rozwojową MSD Polska w latach 2008-2022 wyniosły blisko 1 mld zł, wspierając zarówno system ochrony zdrowia, jak i polską gospodarkę.

MSD od 2021 roku posiada niezmiennie status centrum badawczo-rozwojowego i angażuje się w Polsce w liczne partnerstwa publiczno-prywatne, współpracując m.in. z Narodowym Instytutem Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowym Instytutem Badawczym.

Na zdjęciu: prof. Piotr Pruszczyk, Prorektor ds. Nauki i Transferu Technologii WUM, Justin Gandy, dyrektor zarządzający MSD

PL-NON-01090 wyd. 2024_01

MSD i Narodowy Instytut Onkologii umacniają współpracę w obszarze opieki zdrowotnej

Warszawa, 21 września 2023 roku

MSD Polska pogłębia współpracę z Narodowym Instytutem Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowym Instytutem Badawczym (NIO-PIB) w Warszawie, podpisując odrębną umowę ramową. W jej ramach podmioty będą współpracować w obszarze analiz dotyczących systemu opieki zdrowotnej oraz inicjatyw związanych ze zdrowiem publicznym.

Umowa stanowi krok dla umocnienia partnerstwa w dziedzinie walki z chorobami onkologicznymi oraz opieki zdrowotnej Polaków. Celem współpracy jest identyfikowanie problemów i wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań, które mają na celu poprawę opieki onkologicznej w Polsce, z wykorzystaniem zagregowanych danych analityki klinicznej.

Jesteśmy niezmiernie zadowoleni z pogłębiania strategicznej dla nas współpracy z Narodowym Instytutem Onkologii. Wierzymy, że ta umowa umożliwi nam wspólną pracę nad doskonaleniem systemu opieki zdrowotnej w zakresie onkologii i przyczyni się do polepszenia wyników terapeutycznych pacjentów. Jako MSD Polska zapewniamy nasze głębokie zaangażowanie w dostarczanie innowacyjnych rozwiązań i pełne wsparcie dla Narodowego Instytutu Onkologii w zwalczaniu nowotworów – powiedział Justin Gandy, dyrektor zarządzający MSD Polska.

Dzięki współpracy pomiędzy Narodowym Instytutem Onkologii, który jednocześnie w ramach Krajowej Sieci pełni funkcję Krajowego Ośrodka Monitorującego, a firmą MSD Polska jesteśmy w stanie rozwijać najwyższej jakości projekty analityczne i naukowe oraz zwiększać potencjał badań klinicznych w naszym kraju – powiedział Prof. Piotr Rutkowski, Pełnomocnik Dyrektora Narodowego Instytutu Onkologii ds. Badań Klinicznych i Narodowej Strategii Onkologicznej, Przewodniczący Polskiego Towarzystwa Onkologicznego.

Partnerstwo z Narodowym Instytutem Onkologii to kolejny przykład zaangażowania MSD Polska we współpracę z instytucjami publicznymi. W 2021 roku firma przystąpiła do Warsaw Health Innovation Hub – platformy Agencji Badań Medycznych służącej kooperacji podmiotów gospodarczych, publicznych i naukowych. W bieżącym roku MSD Polska otrzymało także, po raz trzeci z rzędu, status centrum badawczo-rozwojowego, który przyznawany jest przez Ministra Rozwoju i Technologii innowacyjnym przedsiębiorstwom, które dzięki prowadzonym w Polsce pracom badawczym stanowią istotne wsparcie naukowe oraz techniczne dla swoich branż i specjalizacji.

* * *
O Narodowym Instytucie Onkologii
Narodowy Instytut Onkologii jest państwowym świadczeniodawcą wysokowyspecjalizowanej opieki, pełniącym jednocześnie rolę ośrodka referencyjnego w dziedzinie onkologii. Instytut słynie ze swoich kompetencji w zakresie leczenia pacjentów oraz prowadzenia badań naukowych o międzynarodowym standardzie. Ponadto NIO aktywnie uczestniczy w edukacji i współpracy z uniwersytetami oraz sektorem prywatnym, przyczyniając się do rozwoju medycyny onkologicznej w Polsce. Jako kluczowy filar w realizacji Narodowej Strategii Onkologicznej, NIO prowadzi także liczne badania kliniczne mające na celu wprowadzenie nowych terapii i poprawę opieki nad pacjentami.
PL-NON-00925 08_2023

MSD Polska po raz kolejny otrzymuje status centrum badawczo-rozwojowego

Warszawa, 29 czerwca 2023 roku

MSD Polska po raz kolejny otrzymuje status centrum badawczo-rozwojowego

Minister Rozwoju i Technologii po raz trzeci z rzędu nadał MSD Polska status centrum badawczo-rozwojowego. Jak podkreślił dyrektor zarządzający spółki będącej jedną z czołowych międzynarodowych innowacyjnych firm farmaceutycznych, jest to efekt wieloletniego zaangażowania firmy w prace badawcze prowadzone w Polsce.

Zaangażowanie MSD Polska w prowadzone w kraju badania naukowe zostało wyróżnione przez ministra właściwego do spraw gospodarki nadaniem statusu centrum badawczo-rozwojowego po raz pierwszy w 2021 roku. Został on utrzymany przez firmę w 2022 roku, a obecnie, po przeprowadzeniu analizy działalności firmy, Minister Rozwoju i Technologii zadecydował o utrzymaniu statusu przez MSD Polska na kolejny rok.

– Staramy się dostarczać sektorowi ochrony zdrowia innowacje i rozwiązania przyszłości. Utrzymanie przez MSD Polska statusu centrum badawczo-rozwojowego to efekt naszego wieloletniego zaangażowania w prace badawcze prowadzone w Polsce, czego skutkiem jest zwiększanie dostępu do naszych przełomowych leków i szczepionek, budowanie bardziej odpornego systemu opieki zdrowotnej dla polskich pacjentów oraz wzmocnienie gospodarki. Wymierne wsparcie państwa, takie jak ulgi podatkowe związane ze statusem centrum badawczo-rozwojowego, pozwala nam wypełniać naszą misję i jeszcze skuteczniej rozwijać innowacyjne terapie poprzez kolejne inwestycje i silniejszą obecność w Polsce – powiedział Justin Gandy, dyrektor zarządzający MSD Polska.

Status centrum badawczo-rozwojowego przyznawany jest innowacyjnym przedsiębiorstwom, które dzięki prowadzonym w Polsce pracom badawczym stanowią istotne wsparcie naukowe oraz techniczne dla swoich branż i specjalizacji. Podmioty, którym minister właściwy do spraw gospodarki przyznał taki status, mogą liczyć na ulgi podatkowe.

MSD Polska jest jednym z największych podmiotów prowadzących badania kliniczne w Polsce. Obecnie firma prowadzi ponad 120 badań klinicznych, w których udział bierze ponad 3 600 pacjentów. Nakłady MSD Polska na działalność badawczo-rozwojową w 2022 roku wyniosły 156 milionów złotych.

– Polska dla MSD jest jednym z najważniejszych krajów pod względem badań klinicznych, gdzie nasz znakomity i zaangażowany zespół Global Clinical Trial Operations współpracuje z 490 ośrodkami badawczymi. Polska jest ważnym ogniwem w naszym procesie badawczo-rozwojowym, w szczególności w onkologii (nowotwory płuc, piersi, żołądka, nerek i uroginekologii), hematoonkologii, chorobach układu sercowo-naczyniowego, leczeniu przeciwwirusowym (HIV, CMV), immunologii i neuroscience. W ostatnich latach zwiększyliśmy nasze zaangażowanie w badania kliniczne w Polsce i naszym celem jest utrzymanie tego trendu. W Warszawie działa również drugie co do wielkości na świecie Centrum Zarządzania Danymi MSD z zespołem Global Data Operations – dodał Thomas Johansson, dyrektor działu badań klinicznych dla regionu CEE.

PL-NON-00875 wyd. 2023_06

Justin Gandy nowym Dyrektorem Zarządzającym MSD Polska

Warszawa, 4 maja 2023 roku

Justin Gandy został Dyrektorem Zarządzającym MSD Polska. Zastąpił w tej roli Dimitriego Gitasa, który objął funkcję Dyrektora Zarządzającego MSD w Szwajcarii.

Justin Gandy ma kilkunastoletnie doświadczenie w branży farmaceutycznej. Od ponad dekady związany jest z MSD, działając w obszarze zarządzania, marketingu i sprzedaży. Swoją karierę w MSD rozpoczynał w Republice Południowej Afryki jako Brand Manager w obszarze HIV i HCV, następnie pełnił funkcje m.in. Dyrektora ds. szczepionek i rozwoju biznesowego w Afryce Subsaharyjskiej oraz Dyrektora Dywizji angielsko- i portugalskojęzycznych krajów Afryki. Od 2019 roku do chwili obecnej pełnił funkcję Dyrektora Działu Onkologia w MSD w Holandii.

Justin Gandy jest absolwentem farmakologii na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu w Pretorii (RPA). W 2015 roku uzyskał stopień doktora farmakologii. Kształcił się również w zakresie przywództwa w biznesie oraz innowacyjności w modelach biznesowych w ramach programów Harvard Business School.

Objęcie funkcji Dyrektora Zarządzającego MSD Polska to dla mnie duże wyróżnienie i niezwykle ekscytujące wyzwanie. Cieszę się tym bardziej, że będę miał okazję poznać lepiej Polskę.  Wspólnie z zespołem skupimy się na dalszym rozwoju w strategicznych dla nas obszarach biznesowych, budowaniu partnerstw i angażowaniu się w nowe projekty, aby zapewnić polskim pacjentom jak najszerszy dostęp do nowoczesnych terapii. powiedział Justin Gandy, Dyrektor Zarządzający MSD Polska.


MSD Polska sygnatariuszem Karty Różnorodności

Firma MSD Polska, jedna z wiodących międzynarodowych innowacyjnych firm farmaceutycznych, dołączyła do grona sygnatariuszy Karty Różnorodności – inicjatywy pod patronatem Komisji Europejskiej, koordynowanej w Polsce przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Przyjęcie zobowiązań Karty Różnorodności jest dowodem zaangażowania MSD Polska w promowanie i upowszechnianie polityki równego traktowania oraz zarządzania różnorodnością w miejscu pracy.

Celem MSD Polska jest budowanie włączającej kultury organizacyjnej opartej na równości i różnorodności, w której zarówno pracownicy, jak i partnerzy biznesowi oraz interesariusze traktowani są z należytym szacunkiem. Firma stanowczo sprzeciwia się jakimkolwiek przejawom dyskryminacji i prowadzi cykliczne działania edukacyjne, podnoszące świadomość pracowników i kadry zarządzającej w zakresie różnorodności i integracji.

– W MSD jesteśmy przekonani, że każdy pracownik wnosi do naszej organizacji unikalną wartość, a zróżnicowane zespoły sprzyjają rozwojowi innowacji. W codziennej działalności biznesowej aktywnie angażujemy się w promowanie kultury integracji i przynależności, w której wszyscy pracownicy czują się bezpiecznie i komfortowo. Dbamy o to, by ich głos był słyszany i uwzględniany, zapewniając realny wpływ na funkcjonowanie firmy. – podkreśliła Aleksandra Ossowska, Dyrektor HR w MSD Polska.

W ramach przyjętych polityk HR, MSD Polska wprowadziło standard równego traktowania związków partnerskich bez względu na płeć w dostępie do świadczeń pracowniczych, takich jak opieka medyczna, płatny urlop rodzicielski czy ubezpieczenie na życie. Firma oferuje możliwość skorzystania z dostępnych benefitów zarówno pracownikom, jak i członkom ich rodzin. Ponadto, MSD Polska stara się otaczać szczególną opieką jednostki lub grupy zagrożone wykluczeniem, m.in. rodziców małych dzieci, pracowników o najniższych dochodach oraz tych w szczególnie trudnej sytuacji życiowej. Pracownicy MSD Polska angażują się jako Ambasadorzy Diversity & Inclusion, podejmując wspierane przez zarząd spółki działania mające na celu szerzenie kultury otwartości i akceptacji, np. w ramach miesiąca Pride Month, czy miesiąc świadomości Diversity, Equity & Inclusion.

MSD Polska aktywnie wspiera również rozwój zawodowy kobiet – obecnie w firmie ponad połowę stanowisk menadżerskich zajmują kobiety. W ramach grupy pracowniczej Women’s Network kobiety tworzą wspierającą społeczność, w której mężczyźni angażują się jako sprzymierzeńcy ich rozwoju. MSD Polska wspiera także międzypokoleniową wymianę wiedzy i doświadczeń pomiędzy pracownikami w ramach działalności grupy pracowniczej Next Generation Network.

Siedziba MSD Polska została utrzymana w duchu różnorodności i inkluzywności. Przestrzeń została dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, udostępniono toalety neutralne płciowo, tak aby każda z osób pracujących i odwiedzających siedzibę firmy czuła się bezpiecznie i komfortowo. Ponadto, biorąc pod uwagę neuroróżnorodność i indywidualne potrzeby pracowników, biuro zostało podzielone na strefy wpierające kreatywność, skupienie, odpoczynek oraz dobrostan psychofizyczny.

Cieszy fakt, że coraz więcej pracodawców dołącza do grona Sygnatariuszy Karty Różnorodności. W biznesie rośnie świadomość wyzwań, ale i korzyści płynących ze strategicznego podejścia do DEI (Diversity, Equity & Inclusion). Firmy dostrzegają, że warto budować kulturę organizacyjną opartą na otwartości i włączaniu – powiedziała Marzena Strzelczak, prezeska, dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu, koordynującego Kartę Różnorodności w Polsce.

O Karcie Różnorodności

Karta Różnorodności to koordynowana przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu międzynarodowa inicjatywa pod patronatem Komisji Europejskiej, mająca na celu promocję i rozpowszechnianie polityki równego traktowania i zarządzania różnorodnością w miejscu pracy. Jest dobrowolnym zobowiązaniem pracodawców, którzy chcą tworzyć otwarte i włączające miejsca pracy, przeciwdziałać dyskryminacji i promować równe szanse w zatrudnieniu. W Polsce Karta Różnorodności funkcjonuje od 2012 r.

PL-NON-00748 wyd. 2023_04

MSD Polska już po raz trzeci została wyróżniona tytułem Top Employer Polska 2023

Warszawa, 20 stycznia 2023 roku

Firma MSD Polska trzeci raz z rzędu została uhonorowana prestiżowym tytułem Top Employer. Wyróżnienie to trafia do firm, które przykładają szczególną wagę do standardów w obszarze kultury organizacyjnej.

Firma MSD Polska została nagrodzona za dbałość o potrzeby pracownika, stworzenie przyjaznego miejsca pracy, a także utrzymywanie najwyższych standardów w obszarze HR. W szczególności doceniona została szeroka oferta benefitów i pakietów socjalnych dostępnych dla pracowników MSD Polska, jak również tworzenie zróżnicowanego i inkluzywnego środowiska pracy, w którym liczy się poczucie bezpieczeństwa, swobodny dialog i możliwość otwartego wyrażania swojego zdania.

– W MSD chcemy tworzyć najlepsze miejsce pracy w Polsce. Za każdym sukcesem MSD Polska stoją ludzie, dlatego chciałbym podziękować przede wszystkim naszym pracownikom w Polsce za ich nieoceniony wkład, który codziennie przyczynia się do ratowania życia i poprawy zdrowia mieszkańców Polski – mówi Dimitri Gitas, Dyrektor Zarządzający MSD Polska.

Tytuł Top Employer Polska trafia do firm, które na pierwszym miejscu stawiają pracownika oraz jego rozwój i potrzeby. Aby przejść proces weryfikacji, każda organizacja musi uzupełnić Kwestionariusz Najlepszych Praktyk HR. Składa się on z 6 domen pokrywających kluczowe zagadnienia z dziedziny HR: Steer, Shape, Attract, Develop, Engage, Unite.

Organizacje z certyfikatem Top Employer tworzą przestrzeń i warunki sprzyjające rozwojowi kompetencji pracowników. Firmy uhonorowane certyfikatem doskonale łączą zdolność do rozwijania nowoczesnych technologii ze skuteczną realizacją strategii firmy i dbaniem o dobre samopoczucie pracowników.

Podstawą polityki personalnej MSD Polska jest wzajemny szacunek. Bardzo cieszymy się, że właśnie takie podejście zostało docenione. Ta nagroda to jasny sygnał dla obecnych i przyszłych pracowników, że firma spełnia najwyższe standardy, jako pracodawca. Z kolei dla nas to impuls i motywacja, aby nieustannie rozwijać umiejętności w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi   – mówi Aleksandra Ossowska, Dyrektor HR w MSD Polska.

Zdrowie oraz dobre samopoczucie pracowników jest priorytetem dla MSD Polska. W zeszłym roku firma wprowadziła płatny rodzicielski czas wolny (do 12 tygodni), stworzony, aby wspierać pracowników w opiece nad nowo narodzonymi oraz małymi dziećmi. Celem wprowadzenia świadczenia jest tworzenie środowiska pracy opartego na równym dostępie, niezależnie od płci pracownika, do urlopu związanego z rodzicielstwem. PPTO obejmuje wszystkich rodziców, także dzieci adoptowanych, a także opiekunów dzieci partnera życiowego/partnerki życiowej.

Dodatkowo, w nasze praktyki wprowadziliśmy polityki HR, które adresują kwestię równego traktowania związków partnerskich bez względu na płeć. Jednocześnie upewniliśmy się, że adresujemy nasze benefity do wszystkich członków rodzin naszych pracowników.

MSD Polska krzewi także ideę zaangażowania społecznego i pomocy innym, dając pracownikom możliwość wykorzystania pięciu płatnych dni w roku na działanie w ramach wolontariatu.

Top Employers Institute jest światowym autorytetem w zakresie badania warunków pracy. Został założony ponad 30 lat temu i certyfikuje co roku 1 857 organizacji w 123 krajach.

2025_01 PL-NON-00685 wyd. 2023_01

MSD Polska laureatem nagrody „Wektor 2022”

Warszawa, 16 stycznia 2023 roku

Firma MSD Polska została wyróżniona nagrodą „Wektor 2022”, przyznawaną przez Pracodawców RP liderom innowacji, którzy zmieniają oblicze polskiej gospodarki i sprzyjają rozwojowi przedsiębiorczości. Kapituła Konkursu doceniła niezwykle istotne osiągnięcia badawczo-rozwojowe firmy oraz przyczynianie się do opracowywania nowoczesnych terapii.

MSD działa na polskim rynku już od ponad 30 lat, dostarczając innowacyjne rozwiązania w zakresie ochrony zdrowia. Firma jest jednym z trzech największych podmiotów prowadzących badania kliniczne w Polsce. W 2022 roku po raz drugi z rzędu MSD Polska otrzymała status Centrum Badawczo-Rozwojowego (CBR), przyznany przez Ministra Rozwoju i Technologii.

Prezes Zarządu Pracodawców RP Rafał Baniak, wręczając nagrodę, podkreślił istotny wkład firmy MSD w rozwój polskiej gospodarki, innowacji i przedsiębiorczości.

Cieszy mnie fakt, że do grona tegorocznych laureatów „Wektorów” dołączyła firma, której misją jest ratowanie i poprawa jakości życia pacjentów. MSD Polska poprzez swoje imponujące osiągnięcia badawczo-rozwojowe i inwestycje w opracowywanie nowoczesnych terapii jest istotnym partnerem polskiej gospodarki, sprawiając, że staje się ona konkurencyjna na świecie. Jest to przykład przedsiębiorcy będącego liderem innowacyjności, działającego z sukcesem na rynku farmaceutycznym powiedział Rafał Baniak, Prezes Zarządu Pracodawców RP.

Podczas uroczystej Gali „Wektory 2022”, która odbyła się 14 stycznia 2023 roku w Hotelu DoubleTree by Hilton w Warszawie, statuetkę w imieniu MSD Polska odebrał Dyrektor Zarządzający Dimitri Gitas.

Jestem niezwykle dumny, że jako firma zostaliśmy docenieni za naszą działalność oraz wkład w rozwój polskiej gospodarki i przedsiębiorczości. Polska jest dla MSD bardzo ważnym krajem, rocznie prowadzimy ponad 130 badań klinicznych w całym kraju i współpracujemy z ponad 400 ośrodkami naukowymi. W ciągu ostatnich 15 lat przeznaczyliśmy w Polsce na badania i rozwój oraz podatki łączną kwotę ponad 2,5 mld złotych. Ta nagroda jest odzwierciedleniem ciężkiej pracy i poświęcenia wszystkich naszych pracowników w 4 dywizjach MSD Polska oraz naszego zaangażowania w poprawę zdrowia mieszkańców Polski podkreślił Dimitri Gitas, Dyrektor Zarządzający MSD Polska.

Firma realizuje innowacyjne projekty rozwojowe m.in. poprzez działania w ramach Warsaw Health Innovation Hub, będąc partnerem wspólnego projektu Agencji Badań Medycznych i wiodących podmiotów z sektora medycyny, farmacji oraz biotechnologii. Od ponad 12 lat działa w Warszawie Centrum Zarządzania Danymi firmy MSD Polska – jeden z sześciu tego typu ośrodków na świecie. Jest to jednocześnie 2. największe centrum zarządzające danymi z globalnych badań klinicznych MSD oraz danymi z nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii.

MSD prowadzi w Polsce działalność nie tylko w obszarze zdrowia ludzi, ale także zwierząt. Realizuje w ten sposób innowacyjne podejście One Health, którego istotą są wzajemne powiązania między zdrowiem ludzi i zwierząt oraz ich wspólnego środowiska. Przejawem tej działalności jest zakład produkcyjny w Psarach Małych pod Wrześnią, odpowiedzialny za 16 proc. światowej produkcji urządzeń do identyfikacji zwierząt.

O nagrodzie

„Wektory” przyznawane są przez Pracodawców RP od 2002 roku. Kapituła Konkursu nagradza osoby i organizacje wskazujące swoją działalnością godne naśladowania kierunki postępowania oraz będące autorami nowatorskich rozwiązań, które sprzyjają rozwojowi przedsiębiorczości i są szczególnie cenne dla polskiej gospodarki oraz życia społecznego. „Wektory”, „Wektory Specjalne” oraz „Super Wektory” co roku otrzymują wybitne osobistości ze świata gospodarki, polityki, kultury i mediów. Statuetka „Wektora” symbolizuje człowieka kroczącego z podniesioną głową, który nie zważa na przeszkody i przeciwności losu.

Uroczystej Gali wręczenia „Wektorów 2022” i „Super Wektora 2022” towarzyszył Bal Pracodawców RP.

2025_01 PL-NON-00676 wyd. 2023_01

MSD Polska po raz drugi z rzędu otrzymuje status centrum badawczo-rozwojowego

Warszawa, 14 lipca 2022 roku

Minister Rozwoju i Technologii po raz drugi z rzędu przyznał MSD Polska status centrum badawczo rozwojowego (CBR). Firma znajduje się w gronie kilkudziesięciu innowacyjnych przedsiębiorstw, które prowadzą w Polsce badania i są ważnym partnerem polskiej gospodarki. 

MSD Polska status centrum badawczo-rozwojowego otrzymała po raz pierwszy w lipcu 2021 r., a w bieżącym roku Minister Rozwoju i Technologii przyznał firmie ten zaszczytny status drugi rok z rzędu.

– W MSD inwestujemy w badania i rozwój innowacyjnych szczepionek oraz leków w Polsce i to wyróżnienie jest tego odzwierciedleniem. Zobowiązujemy się do kontynuowania i rozwijania naszych inwestycji, jednocześnie budując silne partnerstwa w sektorach publicznym i prywatnym w celu rozwoju zrównoważonego i odpornego systemu opieki zdrowotnej. Dzięki skutecznemu partnerstwu i zapewnianiu szybkiego dostępu do innowacyjnych leków i szczepionek możemy realizować naszą misję ratowania i poprawy życia polskich obywateli podkreśla Dimitri Gitas, Dyrektor zarządzający spółki.

Status centrum badawczo-rozwojowego przyznawany jest przedsiębiorstwom prowadzącym działalność badawczą, jeśli stanowi ona istotne wsparcie naukowe oraz techniczne dla konkretnych branż, takich jak farmacja, medycyna, energetyka, sektor informatyczno-inżynierski czy fin-tech. Przyznanie statusu wiąże się także z realnym wsparciem, między innymi takim jak ulgi podatkowe.

– Jesteśmy poważnym pracodawcą w różnych dziedzinach i zawodach związanych z badaniami klinicznymi. Decyzja ministerstwa jest dla nas ważna także dlatego, że status ten może przyciągać młodych, utalentowanych ludzi, którzy będą chcieli pracować dla naszej firmy – podkreśla Thomas Johansson, dyrektor działu badań klinicznych dla regionu CEE.

MSD jest jednym z trzech największych podmiotów prowadzących badania kliniczne w Polsce. Innowacyjne projekty rozwojowe realizuje m.in. poprzez działania w ramach Warsaw Health Innovation Hub. Spółka prowadzi ponad 120 badań klinicznych rocznie, współpracując przy tym z ponad 400 polskimi ośrodkami. W badaniach tych uczestniczy ponad 3 000 pacjentów. Dzięki temu, Polska jest trzecim co do wielkości w Europie i szóstym na świecie rynkiem dla MSD pod względem liczby prowadzonych badań, ale również skali przeznaczanych na nie inwestycji. Nakłady MSD Polska na działalność badawczo-rozwojową wynoszą 50-60 mln USD rocznie.

2022_07 PL-NON-00544 wyd. 2024_07

MSD Polska oficjalnie otworzyła nowe biuro w Warszawie

Warszawa, 30 czerwca 2022 roku

MSD Polska 28 czerwca br. otworzyła swoje nowe biuro w Warszawie. Zmodernizowana przestrzeń odzwierciedla nowe podejście do pracy, wdrożone w firmie po pandemii oraz wartości, którymi pracownicy kierują się w codziennym działaniu. W wydarzeniu wzięli udział m.in. przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ambasady Stanów Zjednoczonych w Warszawie.

Firma MSD, wywodząca się ze Stanów Zjednoczonych (znana w USA i Kanadzie pod nazwą Merck), działa w Polsce od 1991 roku, przyczyniając się do poprawy zdrowia i jakości życia Polaków, oferując im innowacyjne produkty oraz inwestując w edukację. Zgromadzeni podczas oficjalnego otwarcia nowego biura goście podkreślali rolę partnerstwa polsko-amerykańskiego, które od kliku dekad rozwija się na wielu polach, ze szczególnym uwzględnieniem sektora farmaceutycznego.

W spotkaniu udział wzięła Anna Gembicka, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Pełnomocnik Rządu do spraw lokalnych inicjatyw społecznych:

Bardzo się cieszę, że Polska stała się ważnym miejscem inwestycji w branży farmaceutycznej – jednej z najbardziej innowacyjnych gałęzi przemysłu. Chciałabym zauważyć, że istotną rolę odgrywają w tym procesie nakłady poczynione w ostatnich latach przez firmę MSD Polska. Ponad 1,3 miliarda złotych zainwestowanych w naszym kraju w ciągu ostatniej dekady oraz fakt zatrudniania łącznie ponad sześciuset wysoko wykwalifikowanych specjalistów, nie tylko robią wrażenie, ale sprawiają również, że firma MSD Polska stała się jednym z ważnych partnerów polskiej gospodarki w sektorze farmaceutycznympowiedziała Minister Anna Gembicka.

W Warszawie zlokalizowane jest również Centrum Przetwarzania Danych Klinicznych firmy MSD Polska, będące jednym z sześciu globalnych i drugim co do wielkości na świecie. Jak zaznaczyła Minister Anna Gembicka, to właśnie tego typu inwestycje są szczególnie cennym impulsem do rozwoju i jednocześnie potwierdzają, że Polska jest znakomitym miejscem w Europie do prowadzenia biznesu.

Dimitri Gitas, dyrektor zarządzający MSD Polska zaakcentował znaczenie nowego biura dla wspierania zaangażowania pracowników MSD Polska w działaniach na rzecz poprawy zdrowia polskich pacjentów:

–  Dzisiejsze wielkie otwarcie naszej nowej powierzchni biurowej to ważny kamień milowy dla MSD w Polsce. Ta znacząca inwestycja zaowocowała nowoczesną powierzchnią biurową, która pozwoli naszym pracownikom optymalnie współpracować, wprowadzać innowacje i realizować naszą misję ratowania i poprawy życia ludzi w Polsce.powiedział Dimitri Gitas, dyrektor zarządzający MSD Polska.

 

Daniel Lawton, Chargé d’affaires Ambasady USA w Polsce podkreślił znaczenie polsko-amerykańskiej współpracy w zakresie rozwoju branży farmaceutycznej: – Firma MSD Polska już od przeszło 30 lat wnosi nieoceniony wkład w rozbudowę sektora biofarmaceutycznego, koncentrując się na innowacjach naukowych, aby dostarczać leki i szczepionki, które mogą pomóc milionom ludzi na całym świecie. Jestem bardzo szczęśliwy, że współpraca bilateralna pomiędzy Polską a Stanami Zjednoczonymi jest tak owocna, a amerykańskie inwestycje w Polsce przyczyniają się do poprawy zdrowia i jakości życia pacjentów.

Nowa przestrzeń biurowa MSD Polska odzwierciedla podejście do pracy i wartości, którymi pracownicy firmy kierują się w swojej codziennej działalności.

Biuro zostało podzielone na zróżnicowane strefy, dostosowane do indywidualnych potrzeb pracowników i wspierające ich kreatywność, skupienie oraz dobrostan psychofizyczny. Przestrzeń została utrzymana w duchu różnorodności i inkluzywności, w tym dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, aby każda z osób pracujących i odwiedzających siedzibę firmy, czuła się w niej bezpiecznie i komfortowo. Nowe biuro MSD Polska stawia jednocześnie na zrównoważony rozwój, m.in. dzięki zastosowanym proekologicznym rozwiązaniom i odświeżeniu oraz ponownemu wykorzystaniu elementów użytych do aranżacji poprzednich pomieszczeń.

Kontakt dla mediów:

Marcin Bodio, MSD Polska, tel. +48 885 557 118

2024_06 PL-NON-00542 wyd. 2022_06

Firma MSD ogłasza zobowiązania w walce z pandemią podczas II Światowego Szczytu COVID-19

Warszawa, 23 maja 2022 roku

Firma MSD, znana w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie pod nazwą Merck, ogłosiła zobowiązania, mające na celu wsparcie walki z pandemią koronawirusa. Zostały one ogłoszone podczas II Światowego Szczytu COVID-19 (Global COVID-19 Summit), który odbył się 12 maja br. Na szczycie spotkali się światowi przywódcy i partnerzy, aby przyspieszyć międzynarodowe działania zmierzające do zakończenia ostrej fazy pandemii COVID-19 oraz zapobiegania przyszłym globalnym zagrożeniom dla zdrowia i wypracowania metod jak najlepszego przygotowania się do nich.

Zwalczenie trwającej pandemii COVID-19 pozostaje jednym z kluczowych priorytetów dla MSD od momentu jej ogłoszenia przez Światową Organizację Zdrowia (WHO). Z tego powodu, firma zobowiązała się przekazać:

 • dwa miliony dawek swojego badanego doustnego leku antywirusowego na COVID-19, który zostanie udostępniony Agencji Stanów Zjednoczonych ds. Rozwoju Międzynarodowego (USAID) po najlepszej cenie dostępu MSD (Merck), aby odpowiedzieć na zapotrzebowanie na ten lek w krajach o niższych dochodach. Jest to kontynuacja wcześniejszych działań, w tym umowy z UNICEF na dostawę do 3 milionów dawek leku oraz dobrowolnych umów licencyjnych z producentami leków odtwórczych i organizacją Medicines Patent Pool (MPP), będącą jedną z agend WHO, w celu ułatwienia autoryzowanego dostępu w ponad 100 krajach o niskich i średnich dochodach. Doustny lek antywirusowy na COVID-19 jest opracowywany przez MSD (Merck) we współpracy z Ridgeback Biotherapeutics;
 • pięć milionów dolarów rocznie w latach 2022-2024 na wsparcie badań, mających na celu zrozumienie, w jaki sposób należy budować zaufanie do szczepień i docierać do mniej zamożnych grup społecznych za pomocą mediów społecznościowych. To nowe zobowiązanie opiera się na przekazaniu funduszy przez MSD (Merck) w 2021 r. w celu wsparcia badań nad tym, jak komunikacja online może wpływać na zachowania zdrowotne społeczeństwa w rzeczywistości pozawirtualnej i wspierać budowanie zaufania do szczepień.

Firma MSD (Merck) jest dumna, że może podjąć te nowe zobowiązania podczas Światowego Szczytu COVID-19, którego celem jest przyspieszenie dostępności i dotarcie do społeczności o niedostatecznie rozwiniętej infrastrukturze, aby dokonać pozytywnych zmian podczas pandemii. Nieustannie dążymy do ratowania i poprawy jakości życia ludzi na całym świeciepowiedział CEO i prezes MSD (Merck), Robert M. Davis.

Zapewnienie globalnego dostępu do doustnego leku antywirusowego na COVID-19 po uzyskaniu wymaganych zgód lub pozwoleń organów regulacyjnych jest priorytetem dla MSD (Merck) i Ridgeback od początku ich współpracy. Obie firmy są w pełni zaangażowane w szybkie dostarczenie leku na całym świecie poprzez kompleksowe podejście do dostaw i dostępu, które obejmuje następujące obszary:

Dostawy: Do dnia 31 marca 2022 r. firma MSD (Merck) dostarczyła około 6,4 mln dawek leku rządom państw na ponad 30 rynkach na całym świecie.

Dobrowolne licencje: W ramach zobowiązania do zapewnienia szerokiego globalnego dostępu, firma MSD (Merck) udzieliła dobrowolnych licencji producentom leków odtwórczych oraz organizacji Medicines Patent Pool (MPP) w celu udostępnienia generycznego leku w ponad 100 krajach o niskich i średnich dochodach po uzyskaniu zgody lub pozwolenia w trybie pilnym od lokalnych agencji regulacyjnych. Dzięki umowom na dobrowolne licencje z producentami leków odtwórczych, do marca 2022 r. dostarczono ponad 2,5 mln dawek generycznego leku na około 15 rynków.

UNICEF: Aby uzupełnić dostawy od licencjonowanych producentów leków odtwórczych, firma MSD (Merck) zawarła umowę z UNICEF o przyznanie do 3 milionów dawek doustnego leku antywirusowego na COVID-19 krajom o niskich i średnich dochodach w ciągu pierwszej połowy 2022 roku.

Przekazanie produktu: Firma MSD (Merck) przekazała 100.000 dawek leku organizacji Direct Relief, zajmującej się pomocą humanitarną na całym świecie, do dystrybucji wśród uchodźców w krajach o niskich i średnich dochodach, w tym 50.000 dawek dla osób dotkniętych inwazją na Ukrainę.

Umowy zakupu i dostawy: MSD (Merck) zawarła umowę z rządem Stanów Zjednoczonych, na mocy której firma dostarczyła rządowi U.S. około 3,1 miliona dawek doustnego leku antywirusowego na COVID-19, po uzyskaniu zgody na użycie w sytuacji wyjątkowej (emergency use authorization – EUA) od amerykańskiej Agencji ds. Żywności i Leków. Departament Zdrowia i Usług Społecznych Stanów Zjednoczonych (HHS) utworzył publiczną stronę internetową w celu określenia miejsc, które otrzymały rządowe przesyłki leków na COVID-19, dostępnych na podstawie zgody na użycie w sytuacji wyjątkowej. HHS stworzył również lokalizator Test-to-Treat, aby pomóc w identyfikacji aptek i ośrodków zdrowia w całym kraju, w których można wykonać testy na obecność wirusa COVID-19 i w razie potrzeby otrzymać odpowiednie leczenie.

Firma MSD (Merck) zawarła również dodatkowe umowy dotyczące wcześniejszego zakupu i dostawy doustnego leku antywirusowego na COVID-19 z rządami ponad 30 krajów na całym świecie, a obecnie prowadzi rozmowy z rządami kolejnych państw. MSD (Merck) wdraża zróżnicowany poziom cenowy, na podstawie kryteriów Banku Światowego, dotyczący dochodów poszczególnych krajów, aby odzwierciedlić ich względną zdolność do finansowania działań w zakresie ochrony zdrowia w obliczu pandemii.

Firma MSD (Merck) wciąż prowadzi rozmowy na temat podjęcia dodatkowych środków i współpracy w celu przyspieszenia szerokiego, globalnego dostępu do doustnego leku antywirusowego na COVID-19.

* * *

Od 130 lat MSD, znany jako Merck w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie, oferuje leki i szczepionki na wiele groźnych chorób, realizując misję, którą jest ratowanie i poprawa jakości życia pacjentów na całym świecie. Zaangażowanie na rzecz zdrowia pacjentów przejawia się
w zwiększaniu dostępu do opieki zdrowotnej dzięki programom i partnerstwom. Dzisiaj podmioty z grupy MSD nadal przodują
w badaniach nad profilaktyką i leczeniem chorób, które zagrażają ludziom i zwierzętom – w tym nowotworów oraz chorób zakaźnych, takich jak HIV. MSD aspiruje do roli wiodącej firmy biofarmaceutycznej, prowadząc intensywne badania w skali całego globu.

W Polsce MSD działa od 1991 roku z misją dostarczania innowacyjnych rozwiązań w zakresie ochrony zdrowia. Centrum Zarządzania Danymi, działające od 10 lat w Warszawie, jest jednym z 6 tego typu ośrodków na świecie, zarządzających danymi z badań klinicznych prowadzonych na całym świecie przez MSD i danymi z nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii.

Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź www.msd.pl (Polska), www.msd.com  i profile MSD w mediach społecznościowych: Twitter, Facebook i LinkedIn.

Kontakt dla mediów:
Marcin Bodio, MSD Polska, tel. +48 885 557 118

2024_05_PL-LAG-00027 2022_05

MSD Polska po raz drugi wyróżniona tytułem Etyczna Firma

Warszawa, 7 kwietnia 2022 roku

MSD Polska już po raz drugi została wyróżniona w konkursie Etyczna Firma, w kategorii Duże Firmy, otrzymując zaszczytny tytuł Etycznej Firmy 2021. W plebiscycie organizowanym przez „Puls Biznesu”, przy wsparciu merytorycznym kancelarii PwC Legal, nagradzane są firmy prezentujące najlepsze wzorce postępowania w biznesie.

Ostatnie dwa lata pandemii niejednokrotnie wymagały podejmowania trudnych decyzji, ale jednocześnie były okazją do weryfikacji standardów zachowania w biznesie. MSD Polska również tym razem udowodniła, że etyczne i transparentne działanie wpisane jest w DNA firmy, niezależnie od okoliczności zewnętrznych.

Jestem bardzo szczęśliwy, że MSD Polska po raz kolejny znalazła się w gronie Etycznych Firm dziennika „Puls Biznesu”. Jako firma, nieustannie dążymy do poprawy jakości życia ludzi na całym świecie poprzez oferowanie innowacyjnych terapii. W swoich działaniach przywiązujemy wagę do najwyższych standardów etyki i uczciwości. Odzwierciedla to strategię naszej firmy i wartości, którymi kierujemy się w codziennej pracy. Otrzymane wyróżnienie to nasz wspólny sukces, dlatego dziękuję wszystkim pracownikom MSD Polska za wysiłki, jakie wkładają w budowanie kultury etycznego i odpowiedzialnego biznesumówi Dimitri Gitas, dyrektor zarządzający MSD Polska.

Głównym celem konkursu Etyczna Firma jest promowanie wzorców i nagradzanie firm, dla których kodeks etyki nie stanowi jedynie elementu działań wizerunkowych, ale jest wyznacznikiem postępowania dla całej organizacji. Ocenie podlega 6 kryteriów: postępowanie firmy zgodnie z prawem i normami etycznymi, odnoszenie się z szacunkiem do partnerów biznesowych, stosowanie zasad uczciwej konkurencji, budowanie wewnętrznego zaufania i dobrych relacji między pracownikami, zwalczanie oszustw i patologii oraz zaangażowanie firmy w działalność na rzecz różnych grup interesariuszy.

MSD Polska wprowadziła szereg polityk korporacyjnych, określających standardy właściwego postępowania w zakresie kontaktów z interesariuszami, w trosce o etykę i integralność biznesu. Firma dokłada wszelkich starań, aby każde działanie prowadzone przez pracowników było w pełni zgodne z kodeksem etycznym MSD i obowiązującymi przepisami prawa. MSD Polska posiada w swoich strukturach stanowisko ambassador of ethics, którego zadaniem jest m.in. promocja wartości i standardów firmy wśród pracowników. Firma angażuje się również w wolontariat pracowniczy, mający na celu wsparcie społeczności lokalnych, w tym promowanie zdrowia, niesienie pomocy pacjentom oraz zachęcanie innych do działań proekologicznych.

„Puls Biznesu” już od ponad ośmiu lat krzewi etykę w biznesie, organizując konkurs Etyczna Firma. Traktujemy to jako realizację misji wspierania przedsiębiorczości, wierzymy, że nagradzanie najlepszych jest dla nich zastrzykiem motywacji i inspiracją dla innych. Cieszymy się, że konkurs z roku na roku jest coraz bardziej popularny i — co najważniejsze — coraz więcej firm jest w stanie spełnić wyśrubowane kryteria, by zdobyć tytuł Etycznej Firmy. Podczas ośmiu edycji przyznaliśmy już 101 nagródmówi Grzegorz Nawacki, redaktor naczelny „Pulsu Biznesu”.

Eksperci „Pulsu Biznesu” oraz kancelarii PwC Legal, w ocenie firm biorą pod uwagę m.in. procedury, kodeksy i regulaminy obowiązujące w firmach, kulturę organizacyjną nastawioną na promowanie zachowań etycznych, dostępne dla pracowników szkolenia oraz podejście przedsiębiorstw do tematów takich jak ekologia i działania społeczne. Tytuł Etycznej Firmy wzmacnia wizerunek przedsiębiorstwa jako profesjonalnego, odpowiedzialnego społecznie i godnego zaufania partnera biznesowego. W tym roku, w trzech kategoriach wyłonionych zostało 31 laureatów spośród 154 zgłoszeń.

Kontakt dla mediów:

Marcin Bodio, MSD Polska, tel. +48 885 557 118

2024_04 PL-PL-NON-00477 wyd. 2022_04

MSD Polska wyróżniona tytułem „PracoDawca Zdrowia”

Warszawa, 6 kwietnia 2022 roku

Firma MSD Polska została uhonorowana prestiżowym tytułem „PracoDawca Zdrowia”. Wyróżnienie to przyznawane jest pracodawcom przez Ministerstwo Zdrowia, w uznaniu za wykazanie ponadprzeciętnej troski o zdrowie pracowników oraz skuteczność we wdrażaniu projektów promocji zdrowia.

Ministerstwo Zdrowia doceniło dobre praktyki MSD Polska w zakresie wspierania zdrowego trybu życia, a także wdrożone przez firmę polityki dbałości o pracowników oraz ogromnego zaangażowania w zapewnienie im bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy. Kapituła programu „PracoDawca Zdrowia” uznała działania MSD Polska za doskonały przykład dla innych firm oraz formę szerokiej promocji profilaktyki, stanowiącą wzór do naśladowania dla całego społeczeństwa.

– Jestem niezwykle dumny z otrzymanego przez MSD Polska wyróżnienia certyfikatem „PracoDawca Zdrowia”. Tytuł przyznany naszej firmie przez Ministerstwo Zdrowia i szacowne grono wybitnych ekspertów z zakresu medycyny, promocji praktyk zdrowotnych oraz przedstawicieli środowisk pracowniczych, wchodzących w skład Kapituły programu, jest doskonałym potwierdzeniem naszej działalności w trosce o well-being i zdrowie pracowników, którą dodatkowo zintensyfikowaliśmy w trakcie pandemii COVID-19mówi Dimitri Gitas, dyrektor zarządzający MSD Polska.

Głównym celem programu, w ramach którego przyznawany jest tytuł „PracoDawca Zdrowia”, jest promocja profilaktyki zdrowotnej w miejscu pracy oraz zachęcenie pracowników do zgłaszania się na badania profilaktyczne pod kątem wykrywania chorób cywilizacyjnych, w szczególności nowotworów. Pracodawcy oceniani są według 10 kryteriów, m.in. promowania zdrowego stylu życia oraz odpowiedniego odżywiania pracowników, wspomagania aktywności fizycznej, wypoczynku i ograniczenia stresu pracowników, współfinansowania lub aktywnego wspierania kampanii społecznych na rzecz przeciwdziałania chorobom przewlekłym – w szczególności nowotworowym, zwalczania palenia tytoniu wśród pracowników oraz ochronę przed działaniem substancji rakotwórczych i innych czynników kancerogennych w miejscu pracy.

MSD Polska podejmuje szereg działań na rzecz profilaktyki zdrowotnej i promowania zdrowego stylu życia wśród pracowników. W ramach kampanii antynikotynowej „Rzuć go”, prowadzonej przez Fundację MSD Chrońmy Zdrowie, firma edukuje pracowników na temat szkodliwości palenia tytoniu i zachęca do zerwania z nałogiem. Organizowane są także webinary edukacyjne dot. profilaktyki czerniaka, czy badania endoskopowe skóry. Dostępne są również bezpłatne szczepienia przeciw grypie, pneumokokom i wirusowi HPV dla pracowników i członków ich rodzin. Firma oferuje również szkolenia z zakresu work-life balance oraz zarządzania czasem i stresem, a także wspiera sportowe inicjatywy pracowników w ramach MSD Running Club, MSD Volleyball Team oraz MSD Ski Team. Pracownikom przysługuje szereg benefitów w postaci karnetu Multisport, opieki medycznej i stomatologicznej, porad dietetyka oraz bezpłatnych konsultacji psychologicznych.

Program „PracoDawca Zdrowia” jest jednym z elementów kampanii Ministerstwa Zdrowia „Planuję długie życie” na rzecz promocji zdrowia i profilaktyki nowotworów. Tytuł „PracoDawca Zdrowia” pozwala zbudować markę firmy, która troszczy się o zatrudnione w niej osoby, poprzez profilaktykę, promocję zdrowego i racjonalnego stylu życia oraz aktywności fizycznej. Certyfikat przyznawany jest na okres trzech lat. Tegoroczne wyróżnienia zostały przyznane w ramach 3. edycji programu.

Kontakt dla mediów:
Marcin Bodio, MSD Polska, tel. +48 885 557 118

2024_04 PL-NON-00476 wyd. 2022_04

MSD Polska po raz kolejny wyróżniona tytułem Top Employer Polska

Warszawa, 26 Stycznia 2022 roku

MSD Polska kolejny rok z rzędu została uhonorowana tytułem Top Employer Polska. Nagroda ta trafia do firm, które stawiają na pierwszym miejscu swoich pracowników i ich potrzeby. Przedstawiciele firmy odebrali wyróżnienie od Top Employers Institute 20 stycznia 2022 roku.

– Z radością informuję, że firma MSD po raz kolejny otrzymała certyfikat Top Employer. Wspaniale jest widzieć, jak nasi pracownicy i nasze miejsce pracy są doceniane i chcę szczerze podziękować wszystkim naszym pracownikom w całej Polsce za uczynienie MSD tak wspaniałym miejscem pracy. mówi Dimitri Gitas, dyrektor zarządzający MSD Polska.

Nagroda ta trafia do firm, które stawiają na pierwszym miejscu swoich pracowników i ich potrzeby. Nadaniu tytułu towarzyszy trwający wiele miesięcy audyt procesów HR, na podstawie którego wydawana jest ostateczna decyzja. W tegorocznej edycji MSD Polska wyróżniła się jako pracodawca pod względem wysokich standardów w obszarach: People Strategy, Work Environment, Talent Acquisition, Learning, a także Well-being i Diversity & Inclusion.

Firma została w szczególności doceniona za szereg realizowanych polityk HR-owych, szeroką ofertę benefitów, jak również tworzenie środowiska pracy, w którym liczy się poczucie bezpieczeństwa, dialog i możliwość otwartego wyrażania swojego zdania. Zdrowie oraz samopoczucie pracowników jest priorytetem MSD Polska. Każdy spośród nich może korzystać z prywatnej opieki zdrowotnej, w tym szczepień ochronnych. Pracownicy zachęcani są do aktywności sportowej, firma wspiera działalność MSD Running Club oraz MSD Volleyball Team. Wewnętrzne programy, takie jak Live it czy Resources for Living, stanowiące bogate zasoby szkoleniowe, pomagają w utrzymaniu zdrowego, szczęśliwego i zrównoważonego stylu życia zarówno w pracy, jak i poza nią. MSD Polska zapewnia również do pięciu pełnopłatnych dni w roku na działanie w ramach wolontariatu.

– Ostatni rok to także kolejne wyzwania związane z pandemią COVID-19. Aby zapewnić naszym pracownikom jak najlepsze warunki pracy oraz wspomóc ich w tym trudnym czasie, zintensyfikowaliśmy działania wspierające zdrowie psychiczne. Priorytetem dla nas jest, aby każdy czuł się dobrze w MSD Polska, aby miał realny wpływ na funkcjonowanie organizacji i wiedział, że jego pomysły zawsze będą wzięte pod uwagę.  Szczególnie dbamy o odpowiednie warunki pracy zdalnej, w tym zapewnienie pracownikom odpowiedniego sprzętu i narzędzi. Zależy nam także, aby to pracownik miał możliwość decydowania, jaki model pracy hybrydowej najlepiej odpowiada jego potrzebom oraz jego celom biznesowym.– mówi Aleksandra Ossowska, Dyrektor HR.

Top Employers Institute został założony ponad 30 lat temu i każdego roku certyfikuje setki organizacji w 120 krajach i regionach. Działania te przekładają się na życie milionów pracowników na całym świecie.

Więcej informacji o Top Employers Institute: www.top-employers.com/pl-PL/

2024_01 PL-NON-00399 wyd. 2022_01

Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych z grantem MSD

Warszawa, 16 grudnia 2021 roku

 

Jan Salamonik – wiceprezes PKPO, Piotr Fonrobert – wiceprezes PKPO,
Dimtiri Gitas – Dyrektor Zarządzający MSD Polska.

Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych (PKPO) otrzymała od firmy biotechnologicznej MSD grant w ramach programu MSD Policy Oncology Grant na realizację projektu poświęconego polityce oceny innowacyjnych rozwiązań w skoordynowanej opiece onkologicznej i wspierania ich wdrożenia. PKPO znalazła się w gronie 8 podmiotów, które zostały docenione przez MSD na całym świecie i jest jedyną organizacją reprezentującą pacjentów w tej roli. To dla Polski już drugi sukces w historii programu grantowego.

Kolejna, czwarta już edycja programu MSD Policy Oncology Grant ma na celu integrację międzynarodowej społeczności naukowców zajmujących się polityką zdrowotną oraz tworzeniem rekomendacji, których beneficjentami będą pacjenci onkologiczni.

MSD przeciw nowotworom

Choroby nowotworowe stanowią jedną z najpilniejszych niezaspokojonych potrzeb medycznych. Szacuje się, że do 2030 r. liczba zachorowań na raka na całym świecie wzrośnie do ponad 20 mln[1].

W MSD angażujemy się w przekształcanie przełomowych innowacji biomedycznych w nowatorskie terapie, które pomagają wydłużyć i poprawić jakość życia osób chorych na raka na całym świecie. Jesteśmy przekonani, że pracownicy naukowi specjalizujący się w polityce zdrowotnej, dzięki swojej pracy badawczej, edukacyjnej i społecznej odgrywają kluczową rolę w rzetelnej debacie opartej na dowodach – mówi Dimitri Gitas, dyrektor zarządzający MSD Polska.

Poprzez Policy Oncology Grant Program MSD stara się umożliwić instytucjom zwiększenie ich zdolności
w zakresie badań, nauczania i rozpowszechniania wiedzy. Inicjatywa MSD tworzy międzynarodowe forum wymiany pomysłów dotyczących najbardziej aktualnych i palących kwestii polityki zdrowotnej w zakresie chorób nowotworowych i identyfikowania nowych obszarów badań.

Polski wniosek w światowej czołówce

Pierwsza odsłona konkursu odbyła się w 2018 roku. Zostali zaproszeni do niej naukowcy z Wielkiej Brytanii, Niemiec, Japonii, Brazylii i Izraela. Polska po raz pierwszy wzięła udział w MSD Policy Oncology Grant rok później. Laureatem programu została wtedy Fundacja Onkologiczna Alivia, która zajęła się zagadnieniem polityki zdrowotnej opartej na danych.  W tym roku podmioty z Polski zgłosiły aż pięć projektów grantowych.

Wnioski o wsparcie w ramach tegorocznej edycji MSD Policy Oncology Grant były przyjmowane do 16 lipca. Firma MSD zaoferowała w tym roku 8 grantów, o wartości do 50 tys. dolarów każdy. Spośród nadesłanych z całego świata zgłoszeń najbardziej wartościowe propozycje wybrała komisja rewizyjna w centrali MSD w Stanach Zjednoczonych. Kryteria oceny projektów obejmowały m.in. znaczenie zgłaszanego projektu badawczego dla polityki zdrowotnej w kontekście lokalnym, innowacyjność i jakość techniczną zgłoszenia,
a także zgodność z wartościami etycznymi firmy i wymogami kwalifikacyjnymi programu.  – Drugi raz w czteroletniej historii programu MSD Policy Oncology Grant – uznanie kapituły zyskał między innymi projekt z Polski. Został on zgłoszony przez Polską Koalicję Pacjentów Onkologicznych. Tym samym do PKPO z MSD Policy Oncology Grant trafi nieomal 50 tys. USD.  – Jesteśmy jedynym krajem, w którym zwycięskie projekty są zgłaszane przez organizacje pacjentów. Świadczy to o ścisłej i wysokiej jakości współpracy środowiska naukowego i przedstawicieli pacjentów w Polsce. Gratulujemy Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych wygranej i liczymy na konkretne efekty prac – mówi Marcin Bodio, Dyrektor ds. Polityki Zdrowotnej i Komunikacji w MSD Polska.  Bariery pod lupąPolska Koalicja Pacjentów Onkologicznych w ramach otrzymanego od MSD grantu zrealizuje projekt, który
z jednej strony będzie polegał na identyfikacji barier (prawnych, organizacyjnych, systemowych
i świadomościowych) w dostępie do leczenia onkologicznego, a z drugiej na zbadaniu luk między oczekiwaniami pacjentów a wydajnością systemu ochrony zdrowia w zakresie onkologii. W prace badawcze w ramach projektu zaangażowane jest grono ekspertów, m.in. główny badacz w projekcie dr hab. n. med. Adam Maciejczyk, dyrektor naczelny Dolnośląskiego Centrum Onkologii i prezes Polskiego Towarzystwa Onkologicznego oraz dr Magdalena Władysiuk,  Prezes Stowarzyszenia CEESTAHC.  – Pacjenci onkologiczni borykają się z wieloma trudnościami. Część z nich dotyczy barier administracyjno-systemowych. Nie możemy jednak zapominać, że dostęp do leczenia onkologicznego zależy też od innych czynników, w tym socjoekonomicznych. Chcemy wziąć je pod lupę i zaproponować takie rozwiązania, które ułatwią pacjentom dostęp do leczenia – zauważa dr hab. n. med. Adam Maciejczyk.

Głównym celem projektu PKPO jest zbadanie luk jakościowych w ramach koordynacji opieki onkologicznej
i zaproponowanie optymalnych rozwiązań w tym zakresie
– dodaje Krystyna Wechmann, prezes Fundacji Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych.

* * *

Od 130 lat MSD, znany jako Merck w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie, oferuje leki i szczepionki na wiele groźnych chorób, realizując misję, którą jest ratowanie i poprawa jakości życia pacjentów na całym świecie. Zaangażowanie na rzecz zdrowia pacjentów przejawia się
w zwiększaniu dostępu do opieki zdrowotnej dzięki programom i partnerstwom. Dzisiaj podmioty z grupy MSD nadal przodują w badaniach nad profilaktyką i leczeniem chorób, które zagrażają ludziom i zwierzętom – w tym nowotworów oraz chorób zakaźnych, takich jak HIV. MSD aspiruje do roli wiodącej firmy biofarmaceutycznej, prowadząc intensywne badania w skali całego globu.

W Polsce MSD działa od 1991 roku z misją dostarczania innowacyjnych rozwiązań w zakresie ochrony zdrowia. Centrum Zarządzania Danymi, działające od 10 lat w Warszawie, jest jednym z 6 tego typu ośrodków na świecie, zarządzających danymi z badań klinicznych prowadzonych na całym świecie przez MSD i danymi z nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii.

Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź www.msd.pl (Polska), www.msd.com  i profile MSD w mediach społecznościowych: Twitter, Facebook i LinkedIn.

Kontakt dla mediów:

Marcin Bodio
MSD Polska
+48 885 557 118

2023_12 PL-NON-00387 wyd. 2021_12
[1]American Cancer Society. Global Cancer Facts & Figures. 2nd Edition. Available at: http://www.cancer.org/acs/groups/content/@epidemiologysurveilance/documents/document/acspc-027766.pdf. Accessibility verified on September 12, 2014.

MSD stawia na inwestycje w zdrowie ludzi i zwierząt

Warszawa, 13 grudnia 2021 roku

Zakład produkcyjny w Psarach Małych nieopodal Wrześni to jeden z największych tego typu zakładów na świecie i drugi w grupie MSD Animal Health pod względem zaspokajania potrzeb rynkowych w zakresie identyfikacji i monitorowania zdrowia zwierząt. Podczas wizyty w dniu 13 grudnia 2021 ministra finansów Tadeusza Kościńskiego oraz wiceministra rolnictwa i rozwoju wsi Ryszarda Bartosika w tym zakładzie, wpisującej się w obchody 30-lecia działalności MSD w Polsce, władze spółki zaprezentowały skalę inwestycji firmy na polskim rynku.

Okazją do zaprezentowania potencjału zakładu była oficjalna wizyta przedstawicieli polskiego rządu, która odbyła się w poniedziałkowe przedpołudnie (13 grudnia). Wizyta wpisała się w jubileusz 30-lecia działalności MSD w Polsce. Ze strony polskiego rządu w wizycie udział wzięli: minister finansów Tadeusz Kościński oraz wiceminister rolnictwa
i rozwoju wsi Ryszard Bartosik. MSD reprezentowali zaś: prezes MSD na region Europy Cyril Schiever, Prezes MSD Animal Health na Europę, Rosję, Bliski Wschód i Afrykę Hans-Guenther  Dittrich,  dyrektor zarządzający MSD Animal Health na Europę Północno-Zachodnią Pedro Silva, dyrektor zarządzający MSD Animal Health na Europę Centralną Mariusz Kleszczewski oraz dyrektor zarządzający MSD Polska Dimitri Gitas.

Skala inwestycji MSD

Wizyta ministra finansów Tadeusza Kościńskiego oraz wiceministra rolnictwa i rozwoju wsi stworzyła warunki
do przedstawienia skali inwestycji MSD na polskim rynku.

– Polska odgrywa istotną rolę w dziedzinie badań i rozwoju firmy MSD, w naszym dążeniu do przesuwania granic nauki. W ciągu ostatnich 10 lat zainwestowaliśmy ponad 300 mln dolarów amerykańskich w krajowe badania kliniczne. Pod względem liczby pacjentów zaangażowanych w prowadzone przez nas badania kliniczne w 2020 roku Polska zajmowała 3. miejsce w Europie, a 6. miejsce na świecie – stwierdził prezes na region Europy MSD Cyril Schiever.

– Jesteśmy jedną z niewielu firm biofarmaceutycznych skoncentrowanych zarówno na zdrowiu ludzi, jak i zwierząt. Przykładamy wagę do związku między środowiskiem, w jakim żyjemy, oraz zdrowiem ludzi i zwierząt, dlatego przyjęliśmy podejście One Health w realizacji naszej misji ratowania i poprawy jakości życia – dodał Schiever.

MSD Animal Health to biotechnologiczna spółka, skoncentrowana na leczeniu i zapobieganiu chorobom zwierząt. Bazując na wieloletnim i rozbudowanym zapleczu naukowym, MSD Animal Health aktywnie działa na rzecz poprawy zdrowia zwierząt i ich dobrostanu, zapewnienia konsumentom zrównoważonych dostaw wysokiej jakości żywności, a także na rzecz ochrony zdrowia publicznego i wsparcia właścicieli zwierząt i hodowców. Jest także światowym liderem zajmującym się projektowaniem, rozwojem, produkcją i dostarczaniem rozwiązań z zakresu identyfikowania i monitorowania zdrowia zwierząt domowych i gospodarskich. Posiada zakłady produkcyjne i centra technologiczne w obu Amerykach, Europie, Izraelu, Chinach, Australii i Nowej Zelandii.

Zakład działający w Polsce (Psary Małe k. Wrześni) jest jednym z największych tego typu zakładów na świecie
i drugim co do wielkości w Europie w grupie MSD Animal Health oraz pod względem zaspokajania potrzeb rynkowych w zakresie identyfikacji zwierząt. Podwrzesiński zakład pokrywa 15% światowego zapotrzebowania na urządzenia do identyfikacji i monitoringu zwierząt.

Gospodarka, rolnictwo i wieś potrzebują inwestycji

Po przedstawieniu przez władze spółki informacji na temat profilu i pozycji rynkowej MSD Animal Health minister finansów Tadeusz Kościński odniósł się do roli inwestycji w gospodarce.

Mimo tego, że Polska pozostaje jednym z liderów wzrostu gospodarczego w Unii Europejskiej, ostatni czas pokazał nam, że potrzebujemy odważnych działań i przemyślanego planu na dalszy dynamiczny rozwój polskiej gospodarki. Dla mnie jako Ministra Finansów niezwykle istotnym jest, aby tworzyć dobre warunki dla funkcjonowania i rozwoju biznesu
w Polsce. Dlatego bardzo ważnym elementem podatkowej części Polskiego Ładu jest nowy, kompleksowy system preferencji dla firm, które mają wzmocnić ich innowacyjność, konkurencyjność oraz ich rozwój i inwestycje
– zaznaczył minister finansów Tadeusz Kościński.

Wizyta przedstawicieli polskiego rządu w zakładzie produkcyjnym w Psarach Małych była również okazją do omówienia znaczenia inwestycji dla rolnictwa i rozwoju wsi.

– Założyciel firmy George W. Merck lata temu zadeklarował, że jego firma stara się nie zapominać o tym, że medycyna jest dla ludzi, a nie dla profitów. Ufając, że firma dalej kieruje się zasadą jej założyciela, wyrażam zadowolenie z planu rozwoju sekcji zajmującej się zdrowiem zwierząt – podkreślił wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi Ryszard Bartosik.

Na zakończenie spotkania przedstawiciele MSD zaprezentowali też plany kolejnych inwestycji.

W naszej działalności koncentrujemy się na innowacji, która wesprze właścicieli zwierząt oraz hodowców. Rosnąca liczba zwierząt domowych oraz zapotrzebowanie na zrównoważoną i efektywną produkcję żywności stwarza szczególne warunki rozwoju. Dlatego też zdecydowaliśmy o budowie i uruchomieniu centrum edukacyjnego oraz nowej linii produkcyjnej w Psarach Małychzapowiedział Prezes MSD Animal Health na Europę, Rosję, Bliski Wschód i Afrykę Hans-Guenther Dittrich.

2023_12 PL-NON-00383 wyd. 2021_12


MSD Polska dołączyła do Warsaw Health Innovation Hub

Warszawa, 9 listopada 2021 roku

MSD Polska w jeszcze większym stopniu wesprze tworzenie innowacyjnych rozwiązań medycznych, technologicznych i prawnych na rzecz poprawy zdrowia pacjentów oraz zwiększenia wydajności polskiego systemu ochrony zdrowia. W poniedziałek (8 listopada) w siedzibie Agencji Badań Medycznych odbyła się ceremonia podpisania przystąpienia MSD Polska do Warsaw Health Innovation Hub.

 Warsaw Health Innovation Hub (WHIH) to wspólny projekt Agencji Badań Medycznych i wiodących podmiotów
z sektora medycyny, farmacji i biotechnologii, koordynowany przez Wydział Innowacji i Rozwoju Biotechnologii ABM. Inauguracja projektu odbyła się 10 czerwca br. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. To nie przypadek, bo patronat nad WHIH objął właśnie szef polskiego rządu.

W trosce o pacjenta i wydajny system

Celem WHIH jest tworzenie innowacyjnych rozwiązań medycznych, technologicznych i prawnych na rzecz poprawy zdrowia pacjentów oraz zwiększenia wydajności polskiego systemu ochrony zdrowia. Dotyczy to
obszarów strategicznych, takich jak innowacje farmaceutyczne, innowacje w zakresie wyrobów medycznych oraz rozwiązania informatyczne w zdrowiu.

Ku wcześniej obranemu celowi

Na polskim rynku MSD działa już trzy dekady. Spółka rozpoczęła działalność w 1991 roku, a dwa lata później wystartowała z pierwszymi badaniami klinicznymi. Od tego czasu MSD Polska zapewnia wielu polskim pacjentom dostęp do najnowszych terapii lekowych. Spółka prowadzi obecnie ponad 100 badań klinicznych w ponad czterystu ośrodkach badawczych. Badania te dotyczą różnych obszarów medycyny, a uczestniczy w nich ponad
3 tys. pacjentów.

Mocne zaplecze i potencjał badawczo-rozwojowy

Silne zaangażowanie MSD Polska w badania kliniczne uzupełnia działalność Centrum Zarządzania Danymi zlokalizowanego w Warszawie. To jedno z 6 globalnych Centrów Zarządzania Danymi MSD i drugie co do wielkości na świecie. Na początku lipca br. Minister Rozwoju, Pracy i Technologii nadał MSD Polska status centrum badawczo-rozwojowego. Dzięki temu MSD Polska dołączyła do nielicznego grona innowacyjnych
i prowadzących badania lub prace rozwojowe podmiotów, które są ważne dla polskiej gospodarki. Nadanie MSD Polska statusu centrum badawczo-rozwojowego wpisuje się w wizję firmy. Spółka nie tylko prowadzi szereg badań klinicznych, ale również od początku działalności angażuje się w poprawę zdrowia mieszkańców Polski.

Od ponad trzech dekad działania na polskim rynku MSD angażuje się w poszukiwanie i udostępnianie innowacyjnych terapii służących pacjentom. Warsaw Health Innovation Hub to platforma, dzięki której możemy współpracować z rządem, aby jeszcze bardziej wzmocnić nasze zaangażowanie i poprawić opiekę zdrowotną na rzecz polskich obywateli – zaznacza dyrektor zarządzający MSD Polska Dimitri Gitas.

Deklaracja współpracy i kontynuacja zaangażowania

Porozumienie o współpracy w ramach Warsaw Health Innovation Hub po stronie Agencji Badań Medycznych podpisał prezes ABM dr hab. Radosław Sierpiński, a po stronie MSD Polska – prezes na region Europy Cyril Schiever.

– Warsaw Health Innovation Hub rozrasta się, dołączają kolejne globalne firmy, które chcą rozwijać innowacje medyczne w Polsce. To pierwsza taka inicjatywa w Europie Centralnej, która zaczyna wyznaczać standardy
w Europie. Kolejne kraje są zainteresowane tworzeniem swoich inicjatyw na wzór WHIH, to dla nas ogromny sukces. Cieszę się, że MSD Polska dołącza do tego grona i liczę, że niebawem będziemy mogli mówić o pierwszych wspólnych projektach i inicjatywach. WHIH to nie tylko projekty rozwijające najwyższej jakości innowacje
w sektorze ochrony zdrowia, ale także działania umożliwiające ich wdrożenie i wykorzystanie z myślą o wyższej jakości leczenia pacjentów
– mówi  prezes ABM dr hab. Radosław Sierpiński.

Jako wiodąca firma biofarmaceutyczna jesteśmy zaangażowani w przekładanie najnowszych osiągnięć naukowych na innowacyjne metody leczenia, które stanowią odpowiedź na niezaspokojone globalne potrzeby zdrowotne. Wspólnie z Agencją Badań Medycznych i innymi partnerami skupionymi w Warsaw Health Innovation Hub zamierzamy pracować nad inicjatywami wspierającymi dalszą modernizację polskiej służby zdrowia. Chcemy przyczynić się do wzmocnienia roli Polski jako miejsca tworzenia innowacji medycznych i biotechnologicznych oraz poprawy zdrowia pacjentów w Polsce – dodaje Cyril Schiever.

2023_11 PL-NON-00371 wyd. 2021_11


MSD ze Złotym Laurem Super Biznesu w kategorii Medycyna i Biznes

Po wrześniowym wyróżnieniu – nagrodzie specjalnej przyznanej na Forum Ekonomicznym w Karpaczu MSD Polska otrzymała kolejną nagrodę. Tym razem działania biotechnologicznej spółki, działającej na polskim rynku już od ponad 30 lat, doceniła Kapituła nagrody Złoty Laur Super Biznesu.

Spółka MSD, znana w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie jako Merck, już od 130 lat oferuje leki i szczepionki na wiele groźnych chorób, realizując misję, którą jest ratowanie i poprawa jakości życia pacjentów na całym świecie. Zaangażowanie na rzecz zdrowia pacjentów przejawia się w zwiększaniu dostępu do opieki zdrowotnej dzięki programom i partnerstwom.

Dzisiaj podmioty z grupy MSD nadal przodują w badaniach nad profilaktyką i leczeniem chorób, które zagrażają ludziom i zwierzętom – w tym nowotworów oraz chorób zakaźnych, takich jak HIV. MSD jest także zaangażowane w walkę przeciw COVID-19 poprzez m.in. prace nad doustnym lekiem przeciwwirusowym, który hamuje proces namnażania się koronawirusa w organizmie. MSD aspiruje do roli wiodącej firmy biofarmaceutycznej, prowadząc intensywne badania w skali całego globu.

Ponad trzy dekady w Polsce

MSD Polska to jeden z blisko 140 oddziałów firmy na całym świecie. Swoją pozycję nad Wisłą umacnia już od 1991 roku. W tym roku firma obchodzi jubileusz 30-lecia aktywności na polskim rynku. A powodów do świętowania ma całkiem sporo. Do największych osiągnięć należy zaliczyć zakrojone na szeroką skalę badania kliniczne, inwestycje w badania i rozwój produktów leczniczych, stworzenie nowoczesnego Centrum Zarządzania Danymi czy wreszcie działania na rzecz szerokiego udostępniania terapii pacjentom w Polsce. MSD realizuje swoją misję w duchu społecznej odpowiedzialności biznesu.

W MSD angażujemy się w przekształcanie przełomowych innowacji biomedycznych w nowatorskie terapie, które pomagają wydłużyć i poprawić jakość życia osób chorych na raka na całym świecie. Wierzymy, że pracownicy naukowi specjalizujący się w polityce zdrowotnej odgrywają kluczową rolę – poprzez swoją pracę badawczą, działalność edukacyjną i działania społeczne – w rzetelnych dyskusjach opartych na dowodach – mówi Dimitri Gitas, dyrektor zarządzający MSD Polska.

Nagroda od dziennikarzy

Złoty Laur Super Biznesu to nagroda przyznawana przez redakcję „Super Biznesu” – ekonomicznego dodatku do „Super Expressu”. Honorowani nią są instytucje, firmy i osoby, których działalność przynosi korzyści polskiej gospodarce. W tym roku dziennikarze „Super Biznesu”, którzy wchodzą w skład Kapituły nagrody, przyznali Złote Laury już po raz ósmy.

Uznanie dla MSD Polska

Złoty Laur Super Biznesu to kolejna nagroda, jaką w ostatnim czasie otrzymała spółka MSD Polska. Na początku września podczas Forum Ekonomicznego w Karpaczu nagrodę specjalną przyznawaną przez organizatorów wydarzenia odebrał dyrektor zarządzający MSD Polska Dimitri Gitas.

Bardzo dziękuję organizatorom za ten zaszczyt. Przyjmuję tę nagrodę w imieniu wszystkich pracowników MSD, których misja poprawy zdrowia Polaków nabiera nowego znaczenia i ożywia się w ciągu ostatnich dwóch lat. Cieszymy się na współpracę ze wszystkimi naszymi partnerami w opiece zdrowotnej, aby osiągnąć cel na kolejne 30 lat i dłużej – stwierdził podczas uroczystej gali towarzyszącej Forum Ekonomicznemu Dimitri Gitas.

2023_10 PL-NON-00363 wyd. 2021_10


MSD z nagrodą specjalną na Forum Ekonomicznym
Warszawa, 24 września 2021 roku

MSD z nagrodą specjalną na Forum Ekonomicznym

Innowacje, które powstają w wyniku inwestycji i nauki, powinny szybko być udostępniane pacjentom. Dzięki temu społeczeństwo jest zdrowsze, a system ochrony zdrowia mierzy się z niższą skalą hospitalizacji, krótszym czasem pobytu pacjentów w placówkach i mniejszym zapotrzebowaniem na procedury w szpitalach – mówił podczas Forum Ekonomicznego

Nagroda specjalna Forum Ekonomicznego dla MSD Polska

Forum Ekonomiczne to nie tylko miejsce dyskusji na linii biznes – władze publiczne, ale również budowania relacji i partnerstw. Tradycją stało się już nagradzanie przez organizatorów Forum wybitnych liderów i najważniejszych dla polskiego rynku firm. W tym roku laury trafiły właśnie do MSD Polska.

Bardzo dziękuję organizatorom za ten zaszczyt. Przyjmuję tę nagrodę w imieniu wszystkich pracowników MSD, którzy kierują się misją poprawy zdrowia Polaków. Wszyscy cieszymy się na współpracę ze wszystkimi naszymi partnerami w opiece zdrowotnej, aby osiągnąć cel na kolejne 30 lat i dłużej – stwierdził podczas uroczystej gali dyrektor zarządzający MSD Polska Dimitri Gitas.

Spółka MSD, znana w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie jako Merck, już od 130 lat oferuje leki i szczepionki na wiele groźnych chorób, realizując misję, którą jest ratowanie i poprawa jakości życia pacjentów na całym świecie. Zaangażowanie na rzecz zdrowia pacjentów przejawia się w zwiększaniu dostępu do opieki zdrowotnej dzięki programom i partnerstwom.

***

Dzisiaj podmioty z grupy MSD nadal przodują w badaniach nad profilaktyką i leczeniem chorób, które zagrażają ludziom i zwierzętom – w tym nowotworów oraz chorób zakaźnych, takich jak HIV. MSD aspiruje do roli wiodącej firmy biofarmaceutycznej, prowadząc intensywne badania w skali całego globu.

Ponad trzy dekady w Polsce

MSD Polska to jeden z blisko 140 oddziałów firmy na całym świecie. Swoją pozycję nad Wisłą umacnia już od 1991 roku. W tym roku firma obchodzi jubileusz 30-lecia aktywności na polskim rynku. A powodów do świętowania ma całkiem sporo. Do największych osiągnięć należy zaliczyć zakrojone na szeroką skalę badania kliniczne, inwestycje w badania i rozwój produktów leczniczych, stworzenie nowoczesnego Centrum Zarządzania Danymi czy wreszcie działania na rzecz szerokiego udostępniania terapii pacjentom w Polsce. MSD realizuje swoją w duchu społecznej odpowiedzialności biznesu.

W MSD angażujemy się w przekształcanie przełomowych innowacji biomedycznych w nowatorskie terapie, które pomagają wydłużyć i poprawić jakość życia osób chorych na raka na całym świecie. Wierzymy, że pracownicy naukowi specjalizujący się w polityce zdrowotnej odgrywają kluczową rolę – poprzez swoją pracę badawczą, działalność edukacyjną i działania społeczne – w rzetelnych dyskusjach opartych na dowodach – mówi Dimitri Gitas, dyrektor zarządzający MSD Polska.

MSD wspiera polski system ochrony zdrowia

Zaangażowanie MSD w poprawę zdrowia pacjentów poprzez programy i partnerstwa było widoczne również podczas tegorocznego Forum Ekonomicznego w Karpaczu. Przedstawiciele kadry zarządzającej MSD Polska wzięli udział w licznych spotkaniach i panelach tematycznych.

Podczas dyskusji panelowej Innowacje w ochronie zdrowia – korzyści ekonomiczne, społeczne, naukowe Dimitri Gitas mówił m.in. o rozwoju innowacyjnych terapii oraz wadze współpracy z instytucjami publicznymi. W trakcie sesji plenarnej Czas przemian. Europa u progu nowej dekady skoncentrował się na inwestycjach w naukę i innowacje.

Kiedy patrzymy na obecną sytuację, widzimy, że niezwykle ważne są nie tylko inwestycje w innowacje, ale również zapewnienie, żeby te innowacje trafiały do osób, które ich potrzebują – zaznaczył podczas Forum dyrektor zarządzający MSD Polska. – Teraz skupiamy się na rozwoju badań w kierunku leku na koronawirusa. Część tych badań przeprowadzamy w Polsce – dodał Dimitri Gitas.

Kluczowe wyzwania

Dużo uwagi MSD Polska poświęciła również przeciwdziałaniu chorobom nowotworowym.

Kluczową kwestią jest refundacja. Do Europy jeszcze trochę nam daleko, bo pod względem liczby refundacji odstajemy od średniej europejskiej. Ważny jest też czas – od momentu rejestracji do refundacji leku.
W Polsce jest on dwa razy dłuższy
– zauważyła Monika Klaus-Piskała, dyrektor ds. farmakoekonomiki i polityki zdrowotnej w MSD Polska. – Może warto byłoby rozważyć wprowadzenie tzw. indication-based pricingu. Musimy zadbać też o edukację prozdrowotną – dodała ekspertka.

* * *

2022_09 PL-NON-00341 wyd. 2021_09


MSD Polska ze statusem centrum badawczo-rozwojowego
Warszawa, 29 lipca 2021 roku

MSD Polska ze statusem centrum badawczo-rozwojowego

To wspaniałe osiągnięcie, które znacząco ułatwi nam realizację naszej wizji, jaką jest działanie na rzecz poprawy ochrony zdrowia mieszkańców Polski – tak decyzję Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii o przyznaniu MSD Polska statusu centrum badawczo-rozwojowego ocenia dyrektor zarządzający spółki Dimitri Gitas.

MSD Polska sp. z o.o. jest częścią wywodzącej się ze Stanów Zjednoczonych Merck & Co., Inc. – jednej z największych na świecie firm farmaceutycznych o utrwalonej pozycji rynkowej, która funkcjonuje już ponad 130 lat w przeszło 140 krajach. Bardzo ważną częścią prowadzonych przez MSD działań są prace badawczo-rozwojowe związane w szczególności z lekami, szczepionkami, terapiami biologicznymi i produktami zdrowotnymi dla zwierząt. W ubiegłym roku w skali całego świata MSD w prace badawczo-rozwojowe zainwestowała ponad 13,6 mld USD, co stanowiło 28% całkowitych przychodów firmy.

MSD w Polsce już od 30 lat

Na polskim rynku MSD działa już trzy dekady. Spółka rozpoczęła działalność w 1991 roku, a dwa lata później wystartowała z pierwszymi badaniami klinicznymi. Od tego czasu MSD Polska zapewnia wielu polskim pacjentom dostęp do najnowszych terapii lekowych.

W MSD, angażujemy się w opracowywanie innowacyjnych leków i szczepionek, które stanowią odpowiedź na wiele z największych niezaspokojonych potrzeb medycznych. Polska jest krajem, w którym od lat prowadzimy znaczącą część naszych prac badawczych. Przyznany status centrum badawczo-rozwojowego jest odzwierciedleniem tego zaangażowania.

– mówi Dimitri Gitas, dyrektor zarządzający MSD Polska.

Jak dodaje, jest to możliwe dzięki temu, że MSD prowadzi w Polsce liczne badania kliniczne (będące częścią badań prowadzonych globalnie) dedykowane wypracowaniu nowoczesnych terapii dla pacjentów borykających się z najcięższymi, ale również i najpowszechniejszymi chorobami, takimi jak np. nowotwory czy zakażenia wirusem HIV.

Badania MSD Polska w liczbach

MSD prowadzi w Polsce obecnie ponad 100 badań klinicznych w kilkuset ośrodkach badawczych. Badania te dotyczą różnych obszarów medycyny, a uczestniczy w nich ponad 3000 pacjentów.

W ciągu ostatnich 10 lat spółka MSD Polska zainwestowała w Polsce, łącznie z wszystkimi towarzyszącymi podatkami, ponad 1,25 mld zł. W samym tylko 2020 roku nakłady wewnętrzne MSD Polska na działalność badawczo-rozwojową wyniosły przeszło 120 mln zł.

Silne zaplecze

MSD Polska może poszczycić się świetnym zespołem. Wszyscy pracownicy firmy legitymują się wyższym wykształceniem, a 8% z nich posiada stopień naukowy doktora. O znaczeniu prowadzonych przez MSD Polska działań na rzecz rozwoju i innowacyjności może świadczyć m.in. przyznanie spółce w 2019 roku nagrody specjalnej Forum Ochrony Zdrowia w Krynicy za wkład w innowacje.

Jak podkreśla Thomas Johansson, dyrektor działu badań klinicznych dla regionu CEE, pod względem liczby pacjentów zaangażowanych w badania kliniczne przez MSD Polska plasowała się na 3. miejscu w Europie i 6. miejscu na świecie w roku 2020, co świadczy o szczególnym zaangażowaniu MSD w prace prowadzone w naszym kraju. Nie jest to przypadek.  Od lat budujemy silny i profesjonalny zespół badań klinicznych w Polsce, który współpracuje z wiodącymi ośrodkami klinicznymi i dba o najwyższe standardy badania klinicznego zgodnie z wymogami dobrej praktyki klinicznej (ICH-GCP – Good Clinical Practice).

MSD: Polska to dla nas ważny kraj

Silne zaangażowanie MSD Polska w badania kliniczne uzupełnia również działalność Centrum Zarządzania Danymi zlokalizowanego w Warszawie. Jest to jedno z 6 globalnych Centrów Zarządzania Danymi MSD i drugie co do wielkości na świecie.

– przypomina dyrektor zarządzający MSD Polska.

Do zadań funkcjonującego w strukturach MSD Polska Centrum Zarządzania Danymi należy przetwarzanie  danych z badań klinicznych produktów, które firma prowadzi na całym świecie, a także zarządzanie danymi o zdarzeniach niepożądanych.

– Nasze zaangażowanie wykracza poza udostępnianie polskiemu społeczeństwu innowacyjnych terapii i szczepionek. Dostarczamy też rozwiązania w zakresie opieki zdrowotnej, programy podnoszenia świadomości, skierowane do pacjentów oraz edukację medyczną dla pracowników służby zdrowia w całym kraju. Koncentrujemy się na onkologii, szczepionkach oraz chorobach zakaźnych i będziemy wspierać Ministerstwo Zdrowia we wdrażaniu Narodowej Strategii Onkologicznej.

– zaznacza Dimitri Gitas.

Aktualnie, MSD prowadzi badania kliniczne, także w Polsce, związane z pracami nad niezaspokojoną potrzebą pacjentów wynikłą z Covid-19.

MSD Polska otrzymuje status centrum badawczo-rozwojowego

Na początku lipca 2021r. Minister Rozwoju, Pracy i Technologii nadał spółce MSD Polska Sp. z o. o. status centrum badawczo-rozwojowego. Dzięki temu MSD Polska dołączyła do nielicznego grona innowacyjnych i prowadzących badania lub prace rozwojowe podmiotów, które są ważne dla polskiej gospodarki.

Nadanie MSD Polska statusu centrum badawczo-rozwojowego wpisuje się w wizję firmy. Spółka nie tylko prowadzi szereg badań klinicznych, ale również od początku działalności angażuje się w poprawę zdrowia mieszkańców Polski.

Za całą pracę włożoną w zapewnienie nam silnej pozycji na rynku badań klinicznych w Polsce należą się gorące podziękowania zespołowi Działu Badań Klinicznych. Status centrum badawczo-rozwojowego otrzymaliśmy dzięki dbałości i trosce o jakość i zgodność z wymogami naszych badań – podsumowuje dyrektor zarządzający MSD Polska Dimitri Gitas.

2023_07 PL-NON-00318 wyd. 2021_07

MSD ogłasza zawarcie z rządem Stanów Zjednoczonych umowy na dostawy badanego doustnego leku przeciwwirusowego do leczenia pacjentów z łagodną i umiarkowaną postacią COVID-19.
Warszawa, 21 czerwca 2021

Rząd Stanów Zjednoczonych zobowiązał się do zakupu około 1,7 miliona dawek doustnego leku przeciwwirusowego do leczenia pacjentów z łagodną i umiarkowaną postacią COVID-19 po wydaniu zezwolenia na stosowanie w sytuacjach awaryjnych lub zatwierdzeniu przez Amerykańską Agencję ds. Żywności i Leków.

Merck (NYSE: MRK), znany jako MSD poza Stanami Zjednoczonymi i Kanadą, ogłosił 9 czerwca 2021 r., że zawarł z rządem Stanów Zjednoczonych umowę na dostawy będącego obecnie w fazie badań klinicznych leku u niehospitalizowanych pacjentów z potwierdzonym laboratoryjnie COVID-19 i co najmniej jednym czynnikiem ryzyka związanym ze złymi wynikami leczenia.

* * *

Od 130 lat MSD, znany jako Merck w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie, oferuje leki i szczepionki na wiele groźnych chorób, realizując misję, którą jest ratowanie i poprawa jakości życia pacjentów na całym świecie. Zaangażowanie na rzecz zdrowia pacjentów przejawia się w zwiększaniu dostępu do opieki zdrowotnej dzięki programom i partnerstwom. Dzisiaj podmioty
z grupy MSD nadal przodują w badaniach nad profilaktyką i leczeniem chorób, które zagrażają ludziom i zwierzętom – w tym nowotworów oraz chorób zakaźnych, takich jak HIV. MSD aspiruje do roli wiodącej firmy biofarmaceutycznej, prowadząc intensywne badania w skali całego globu.

W Polsce MSD działa od 1991 roku z misją dostarczania innowacyjnych rozwiązań w zakresie ochrony zdrowia. Centrum Zarządzania Danymi, działające od 10 lat w Warszawie, jest jednym z 6 tego typu ośrodków na świecie, zarządzających danymi z badań klinicznych prowadzonych na całym świecie przez MSD i danymi z nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii.

Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź www.msd.pl (Polska), www.msd.com  i profile MSD w mediach społecznościowych: Twitter, Facebook i LinkedIn.

2022_06 PL-NON-00298 wyd. 2021_06

MSD ogłasza zakończenie procesu wydzielenia spółki Organon & Co.
Warszawa, 16 czerwca 2021

Spółka MSD ogłosiła 3 czerwca br. zakończenie procesu wydzielenia spółki Organon & Co.

Celem procesu wydzielenia spółki Organon z MSD było utworzenie dwóch spółek zorientowanych na pacjenta, o większej koncentracji strategicznej i operacyjnej, wzmocnionej elastyczności, uproszczonych modelach operacyjnych, zoptymalizowanych strukturach kapitału oraz udoskonalonych profilach finansowych.

Wydzielenie spółki Organon ze struktur MSD pozwoli obu firmom skoncentrować działania i zwiększyć swój wkład w budowę nowoczesnego, zrównoważonego i wspieranego przez innowacje systemu ochrony zdrowia w Polsce – zaznacza Dimitri Gitas, Dyrektor Zarządzający MSD w Polsce.

Władze spółki MSD są przekonane, że transakcja przyniesie korzyści zarówno jej samej, jak i Organon, a także zapewni wartość dla akcjonariuszy. Operacja ma pozwolić spółce MSD bardziej skoncentrować się na swoich kluczowych filarach wzrostu, osiągać wyższe przychody i wyższy przyrost zysku na akcję (EPS), a także umożliwić stopniowe zwiększenie wydajności operacyjnej o około 1,5 mld dolarów — proporcjonalnie w okresie trzech lat (przy czym około 500 mln dolarów w samym 2021 roku).
W związku z wydzieleniem spółka MSD otrzymała od Organon wypłatę w wysokości około 9 mld dolarów.

2022.06 PL-NON-00294 wyd. 2021.06

MSD Polska w gronie najlepszych polskich pracodawców
Warszawa, 26 stycznia 2021

MSD Polska, polski oddział jednego z wiodących międzynarodowych koncernów farmaceutycznych, została uhonorowana prestiżowym tytułem Top Employer Poland 2021 oraz Top Employer Europe 2021. Firma dołączyła tym samym do grupy najlepszych, prowadzących wyróżniającą się politykę personalną, pracodawców.

Top Employer to jedna z najbardziej prestiżowych nagród dla pracodawców. O jej wiarygodności świadczy niezależność i obiektywność audytu, jakim poddawana jest każda firma aspirująca do tego tytułu.

„Od samego początku ambicją MSD jest, aby oferować pracownikom – obecnym i przyszłym – jak najlepsze warunki zatrudnienia. Dlatego nieustannie zastanawiamy się i działamy nad udoskonaleniem naszej polityki HR. Wyróżnienie Top Employer jest dla nas dowodem na to, że obrany w tym zakresie kierunek jest właściwy.” – podkreśla Aleksandra Ossowska-Owczarczyk, Dyrektor HR w MSD Polska.

W ramach realizowanej strategii firma kładzie szczególny nacisk na rozwój kompetencji pracowników, program rozwoju talentów, programy wsparcia dla pracowników, bogatą ofertę benefitów pozapłacowych (z zakresu well-being, sportu, zdrowia), jak również regularną edukację pracowników w zakresie strategii biznesowej i priorytetów rozwojowych spółki. Firma aktywnie angażuje się ponadto w wolontariat pracowniczy oraz wspiera zdrowotne kampanie społeczne, m.in. poprzez ponad dziesięcioletnią działalność Fundacji MSD Chrońmy Zdrowie (wcześniej pod nazwą Fundacja MSD dla Zdrowia Kobiet).

„Obecna sytuacja jednoznacznie pokazuje, jak ogromne znaczenie – z perspektywy funkcjonowania całej firmy i sytuacji pracownika – ma realizowana polityka zatrudnienia. Dlatego też od kilku lat obserwujemy stałe podnoszenie standardów polityki zatrudnienia i HR. Nagroda jest potwierdzeniem, że staliśmy się w tym zakresie jednym z krajowych i europejskich liderów” – dodaje Aleksandra Ossowska-Owczarczyk.

MSD Polska wraz z innymi europejskimi spółkami MSD, w tym z regionu Europy Środkowo-Wschodniej – Czechami, Węgrami i Słowacją, w 2021 otrzymały również zaszczytny tytuł Top Employer Europe 2021. To prestiżowe wyróżnienie znakomicie wpisuje się w obchodzony w tym roku jubileusz 30-lecia działalności MSD w Polsce.

2022.01 PL-NON-00149 wyd. 2021.01

Globalne Centrum Zarządzania Danymi firmy MSD w Polsce – niezwykłe 10 lat napędzane rozwojem medycyny
Warszawa, 7 listopada 2020

Od 2010 roku, gdy MSD Polska Sp. z o.o. otworzyła globalne Centrum Zarządzania Danymi w Warszawie, liczba współpracowników centrum wzrosła z 6 do ponad 370. To dowód na nieustające inwestycje w badania i rozwój produktów leczniczych, jakie firma czyni w Polsce. Data Management Center poprzez swoją codzienną pracę gwarantuje najwyższą jakość danych z badań klinicznych oraz monitorowanie niepożądanych reakcji polekowych. „Nieustanny rozwój medycyny wymaga dalszych inwestycji w badania kliniczne i ludzi je obsługujących” – takie plany deklaruje Denis Vujicic, Dyrektor Zarządzający MSD w Polsce, w 10 rocznicę powstania DMC w Polsce.

Mija właśnie 10 lat od momentu, gdy jeden z największych światowych koncernów farmaceutycznych, MSD, zdecydował się utworzyć globalne Centrum Zarządzania Danymi w polskim oddziale firmy.

Dyrektor Zarządzający MSD w Polsce, Denis Vujicic, tak uzasadnia wybór lokalizacji: „Polska znajduje się w regionie o mocnej dynamice gospodarczej. Mamy tu dostęp do wysoko wykwalifikowanych specjalistów i rozwiniętej branży IT. Ponadto umiejscowienie geograficzne pozwala zapewnić 24h ciągłość pracy wraz z pozostałymi 6 centrami na świecie, zgodnie z zasadą following the sun”.

Zespół ponad 370 osób zarządza danymi w dwóch ważnych obszarach: monitorowanie, analiza i raportowanie zdarzeń niepożądanych produktów leczniczych (GPVCM: Global PV Case Management) oraz nadzorowanie badań klinicznych prowadzonych przez ośrodki współpracujące z firmą (GDO: Global Data Operations).

Praca DMC od początku swojego istnienia służy poprawie bezpieczeństwa farmakoterapii i zdrowia publicznego w odniesieniu do stosowanych produktów leczniczych i wyrobów medycznych. „Jesteśmy obecni ze swoimi działaniami nie tylko w początkowych etapach badań klinicznych, kiedy badana cząsteczka podawana jest pierwszym uczestnikom badania klinicznego, ale przez cały cykl życia leku: w trakcie badań klinicznych, po rejestracji produktu leczniczego, we wszelkich programach pacjenckich, przez cały okres obecności leku na rynku – stale monitorujemy bezpieczeństwo jego stosowania. Globalnie analizujemy około 35 000 zgłoszeń miesięcznie, z czego blisko 10 000 w Polsce.” tłumaczy Alina Krotoska – Data Management Center, Regional Director, Global PV Case Management.

Ten stały nadzór nie byłby możliwy, gdyby nie zespół utalentowanych ludzi tworzących Centrum Zarządzania Danymi. Firma daje możliwość zatrudnienia i rozwoju dla licznych specjalistów kierunków okołomedycznych, będąc jednocześnie ciekawą alternatywą dla kariery naukowej. Joanna Siennicka  – Data Management Center, Regional Director, Global Data Operations zapewnia: „Rekrutujemy również osoby bez doświadczenia zawodowego w dziedzinie zarządzania danymi. Jest to możliwe dzięki bezpośredniemu dostępowi do lokalnego zespołu trenerów, którzy pracują w oparciu o międzynarodowe programy szkoleniowe, używane przez firmę MSD globalnie. Całą kadrę trenerską tworzą wewnętrzni trenerzy, wywodzący się z lokalnych zespołów projektowych. DMC dba o podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników na wszystkich szczeblach funkcjonowania zespołu, zarówno tych eksperckich jak i umiejętności miękkich”.

Inwestycje firmy MSD w badania kliniczne stale rosną. Obecnie w Polsce GDO nadzoruje pod kątem danych badania prowadzone w obszarze onkologii (75% badań MSD w Polsce), a także m.in. cukrzycy, kardiologii, chorób zakaźnych i neurologii.

Jestem przekonany, że Polska ma silną pozycję na mapie MSD. Widzimy olbrzymi potencjał rynku farmaceutycznego, polskich naukowców i ośrodków medycznych, z którymi współpracujemy przy badaniach klinicznych oraz specjalistów, którzy zasilają zespół DMC. Planujemy dalsze inwestycje w rozwój Centrum Zarządzania Danymi i ludzi w nim pracujących” – podsumowuje Denis Vujicic, Dyrektor Zarządzający MSD w Polsce.

2021.11 PL-NON-00123 wyd. 2020.11

MSD w walce z COVID-19
Warszawa, 5 czerwca 2020

MSD zapowiada zakup firmy Themis Bioscience, firmy koncentrującej się na szczepionkach i terapiach modulujących odporność w leczeniu chorób zakaźnych i nowotworach.

MSD współpracuje z IAVI w celu opracowania szczepionki przeciwko COVID-19.

Firma MSD podpisała umowę o współpracy z firmą biotechnologiczną Ridgeback Biotherapeutics w celu przyspieszenia rozwoju leku przeciwwirusowego do leczenia pacjentów z COVID-19.

KENILWORTH, N.J., 26 maja 2020 r. – Firma MSD (znana jako Merck w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie) ogłosiła trzy znaczące inicjatywy, które mają przyczynić się do zwalczania COVID-19. Dwie z nich dotyczą opracowania potencjalnej szczepionki przeciwko SARS-CoV-2, a jedna opracowania leku przeciwwirusowego do leczenia pacjentów z COVID-19.

MSD zakupi firmę Themis Bioscience, która zajmuje się szczepionkami i lekami immunomodulacyjnymi
w chorobach zakaźnych i nowotworach. To pozwoli przyspieszyć rozwój szczepionki przeciwko SARS-CoV-2 w oparciu o wirus odry.

Opracowanie szczepionki przeciwko SARS-CoV-2 to priorytet dla wielu firm farmaceutycznych i badawczych. Firma MSD rozpoczęła współpracę z IAVI, aby przyspieszyć rozwój i ocenę kliniczną kandydata na szczepionkę na COVID-19.

„Od lat angażujemy się w poszukiwania innowacyjnych leków i terapii, mamy ogromne doświadczenie w dziedzinie szczepionek i leków przeciwinfekcyjnych. W chwili obecnej podejmujemy kolejny ważny krok, który z pewnością przełoży się na wygraną walkę z pandemią SARS-CoV-2”, powiedział Denis Vujicic, dyrektor zarządzający MSD Polska.

Firma MSD będzie pracowała także nad opracowaniem doustnego leku do leczenia pacjentów
z COVID-19. W tym celu podpisała umowę o współpracy z biotechnologiczną firmą Ridgeback Biotherapeutics.

 „COVID-19 to globalne wyzwanie i wymaga globalnych rozwiązań. MSD zamierza uczynić szczepionkę lub lek, które opracuje, niedrogimi i ogólnie dostępnymi na całym świecie. Teraz pracujemy, aby osiągnąć ten cel tak szybko, jak to możliwe. Chociaż nie jesteśmy w stanie przewidzieć, kiedy ta bitwa zostanie wygrana, jesteśmy przekonani, że nauka jest po naszej stronie”, powiedział Kenneth C. Frazier, przewodniczący i dyrektor generalny, MSD.

2021.06 – PL-NON-00079 – Wyd. 2020-06

MSD Polska z tytułem Etyczna Firma 2019!
Warszawa, 4 kwietnia 2020

W marcu 2020 r. redakcja Pulsu Biznesu i jego wydawca Bonnier Business Polska po raz 6. przyznali tytuły Etycznej Firmy 2019. To konkurs dla przedsiębiorstw, które przestrzegają najwyższych standardów uczciwości, rzetelności i odpowiedzialności społecznej w relacjach z zewnętrznymi partnerami i swoimi pracownikami. Firmy ubiegające się o tytuł muszą spełnić rygorystyczne kryteria w procesie audytowym prowadzonym przez firmę PwC. W tym roku w konkursie wzięło udział blisko 130 podmiotów zarówno z sektora małych i średnich, jak i dużych przedsiębiorstw. Tytuł otrzymało 16 spośród nich. MSD Polska jest jednym z laureatów.

„To dla nas bardzo ważne i znaczące wyróżnienie, które potwierdza ogromną wagę, jaką przykładamy do norm etycznych, zaangażowania społecznego i najwyższych standardów naszych działań w stosunku do naszych partnerów biznesowych oraz pracowników. Jest to nagroda dla firmy, ale tak naprawdę jest to docenienie pracy każdej osoby zatrudnionej w MSD. My wszyscy dzień po dniu rzetelnie wypracowaliśmy ten tytuł. Nasi partnerzy biznesowi, ale także pracownicy mogą mieć pewność, że współpracują z firmą, która w sposób systemowy prowadzi działania na rzecz wzmacniania kultury organizacyjnej opartej na etyce.. Tym bardziej cieszymy się, że dołączyliśmy do grona firm wyróżnionych tym tytułem. Chciałbym wyrazić moje uznanie i podziękowanie dla wszystkich pracowników tworzących MSD Polska – Etyczną Firmę 2019”

– powiedział Denis Vujicic, Dyrektor Zarządzający MSD Polska

Tytuł Etycznej Firmy jest przyznawany od 2014 roku. Firmy, które chcą go uzyskać muszą spełnić podstawowe kryteria konkursu, którymi są:

 • postępowanie zgodnie z prawem i normami etycznymi,
 • odnoszenie się z szacunkiem do partnerów biznesowych,
 • stosowanie zasad uczciwej konkurencji,
 • budowanie wewnętrznego zaufania i dobrych relacji między pracownikami,
 • walka z oszustwami i patologiami,
 • angażowanie się w działalność na rzecz różnych grup interesariuszy.

Oprócz MSD Polska tytuł Etycznej Firmy 2019 otrzymali także: AbbVie Polska, Provident Polska, ING Bank Śląski, KRUK, Kompania Piwowarska, Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie, Intel Technology Poland, LEO Pharma, ArcelorMittal Poland, MoneyGram Poland, Wonga.pl, CBRE, SALTUS Ubezpieczenia, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, NSG Group.

Wyróżnienie w kategorii „Małych i Micro Przedsiębiorstw” otrzymali: Inventum, Extend Vision, Warsaw Genomics.

2021.04.01 PL-NON-00065 (Wyd. 2020.04.01)

Fundacja Onkologiczna Alivia laureatem programu grantowego
Warszawa, 21 listopada 2019

Informacja prasowa 20 listopada 2019 – Fundacja Onkologiczna Alivia laureatem programu grantowego koordynowanego przez MSD Polska – “MSD Oncology Grant – efektywne wykorzystanie innowacyjnych terapii w leczeniu nowotworów”


MSD Polska otrzymuje nagrodę Innowatory Wprost 2019 w kategorii nauka
Warszawa, 23 października 2019

W środę 16 października 2019r. tygodnik „Wprost” po raz dziewiąty przyznał nagrody Innowatory najbardziej innowacyjnym przedsiębiorstwom reprezentującym różnorodne sektory przemysłu. Gala wręczenia nagród Innowatory Wprost 2019 odbyła się w hotelu Renaissance w Warszawie. Wśród laureatów znalazły się firmy takie jak MSD, GSK, Roche, PGE, KGHM, PLL LOT i DHL Parcel Polska. Nagrodę Osobowość Innowacji otrzymał prof. Dariusz Kowalski.

Statuetki przyznawane są na podstawie autorskiego badania INNOVATION RESEARCH. Badanie weryfikuje nakłady na badania i rozwój oraz inwestycje w innowacje i ich praktyczne zastosowanie w biznesie.

W kategorii Nauka uhonorowana została między innymi firma MSD Polska za wkład w terapię mającą na celu zapobieganie reaktywacji i rozwojowi choroby powodowanej przez wirus cytomegalii (CMV) u osób dorosłych poddawanych allogenicznemu przeszczepieniu krwiotwórczych komórek macierzystych.

Z rąk ministra Radosława Sierpińskiego nagrodę dla MSD Polska odebrał Dyrektor Zarządzający, Pan Denis Vujicic. „Dziękuję Kapitule Nagrody w imieniu wszystkich pracowników firmy, którzy swą codzienna pracą przyczyniają się do poprawy opieki nad pacjentami i do zwiększania ich szans na życie w lepszym zdrowiu” – powiedział Denis Vujicic. ”Rozwiązanie, które zapewnia nasza innowacja dla tej wąskiej populacji pacjentów wysokiego ryzyka, jest odpowiedzią na niezaspokojone potrzeby medyczne. Jest to również zupełnie nowy standard profilaktyki zamiast leczenia – i wszyscy zgadzamy się, że lepiej zapobiegać niż leczyć. Dlatego dokładamy wszelkich wysiłków, aby ten produkt był finansowany dla polskich pacjentów ze środków publicznych. Bardzo ważne jest, aby wszystkie zainteresowane strony z sektora opieki zdrowotnej, w tym pracownicy Ministerstwa Zdrowia, a także innowacyjny przemysł farmaceutyczny, wsparli pacjentów, którzy przechodzą trudny proces przeszczepu na drodze do wyzdrowienia. Możemy przywrócić ich do aktywnego życia.”

Przeszczep allogeniczny szpiku (od innego dawcy) często decyduje o życiu. Jest ważnym etapem leczenia wielu nowotworów, a zwłaszcza ostrych białaczek, niektórych typów agresywnych chłoniaków, a także chorób takich, jak wrodzone ciężkie zaburzenia odporności. Niestety, po przeszczepie szpiku zdarzają się groźne powikłania, wśród których jednym z najczęstszych i najgroźniejszych jest reaktywacja wirusa cytomegalii. Zakażenie CMV zwiększa ryzyko zgonu, otwiera wrota innym zakażeniom opornym na leczenie. Co roku w Polsce 315 biorców allogenicznego przeszczepu szpiku wymaga stosowania profilaktyki CMV. U wielu z nich wdrożenie profilaktyki zapobiegnie reaktywacji tego groźnego wirusa i wystąpieniu związanych z tym powikłań.

2020.10 PL-NON-00029 wyd. 10.2019

Oświadczenie MSD Polska w związku z zagrożeniem koronawirusem
Warszawa, 13 marca 2020

Z uwagi na sytuację epidemiologiczną w naszym kraju, a także przestrzegając zaleceń Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego, w trosce o zdrowie pacjentów, przedstawicieli zawodów medycznych i naszych pracowników, Zarząd firmy MSD Polska podjął decyzję o wstrzymaniu wizyt przedstawicieli medycznych w placówkach służby zdrowia. „Działamy odpowiedzialnie w stosunku do naszych partnerów, klientów i pracowników. Jest to dla wszystkich trudny czas. Jako firma zatrudniająca kilkaset osób w Polsce również mamy wpływ na ograniczenie ryzyka zakażenia, deklarujemy pełne zaangażowanie i współpracę z władzami w celu powstrzymania epidemii” – mówi Denis Vujicic, dyrektor generalny MSD Polska.

Ograniczenie rozprzestrzeniania się koronawirusa jest priorytetem, dlatego firma wprowadziła działania prewencyjne aż do odwołania. Wszyscy pracownicy zarówno biurowi, jak i terenowi mają zalecenie pracy zdalnej.