Hero Image

Zgodnie z naszą misją, odpowiedzialność społeczna jest na stałe wbudowana w działania naszej firmy. Tworzymy innowacyjne terapie oraz dostarczamy leki, które poprawiają zdrowie i samopoczucie pacjentów na całym świecie.

Angażujemy się w życie społeczności, w której pracujemy – prowadzimy programy edukacyjne i działania profilaktyczne, współpracujemy z organizacjami pacjentów, lokalnymi dostawcami usług medycznych i instytucjami akademickimi. Działamy też w ramach wolontariatu pracowniczego.

Zdajemy sobie sprawę, że nasza zdolność do osiągania sukcesów zależy od uczciwości, wiedzy, wyobraźni, umiejętności, różnorodności i pracy zespołowej naszych pracowników. Pozytywne, integracyjne i wydajne środowisko pracy jest niezbędne, aby pracownicy czuli się mile widziani i doceniani oraz aby mogli w pełni osiągnąć swoje cele biznesowe.

Działanie na rzecz naszej planety to nasz kolejny priorytet, bo zdrowa planeta to podstawa zdrowia ludzi. Realizujemy strategię zrównoważonego środowiska – obniżamy zużycie energii, wody, emisję dwutlenku węgla, produkcję śmieci.

Powołana przez MSD Polska organizacja pożytku publicznego, wielokrotnie nagradzana Fundacja MSD dla Zdrowia Kobiet, w latach 2009 - 2022 prowadziła działania edukacyjne w zakresie profilaktyki nowotworów (m.in. raka szyjki macicy i płuc), a także zapobiegania innym chorobom cywilizacyjnym, kreując modę na dbanie o zdrowie i będąc aktywnym partnerem dialogu społecznego na rzecz poprawy ochrony zdrowia.

Informacja zdrowotna

Naszym celem jest wzmacnianie relacji pomiędzy pacjentami a personelem medycznym i podnoszenie skuteczności opieki zdrowotnej na całym świecie, umożliwiając lekarzom podejmowanie bardziej świadomych decyzji.

Kultura różnorodności i włączania

Różnorodność to siła płynąca z różnic. Wierzymy, że dzięki zróżnicowanemu, otwartemu zespołowi jesteśmy bardziej innowacyjną i elastyczną firmą. Dzięki temu jesteśmy w stanie lepiej zrozumieć potrzeby naszych klientów, służby zdrowia oraz pacjentów, którzy korzystają z naszych terapii.

Każdego dnia staramy się tworzyć otwarte miejsce pracy, w którym szanuje się różne punkty widzenia i przykłada wagę do wszystkich opinii:

  • Różnorodność jest stałym motywem naszych praktyk biznesowych i strategii szkoleniowej.
  • Nasi liderzy odpowiadają za realizację konkretnych celów w zakresie różnorodności i otwartości. Wyniki oceniane są na szczeblu indywidualnym, działu i całej firmy.
  • Zapewniamy równe szanse zatrudnienia wszystkim kandydatom posiadającym wymagane kwalifikacje.
  • Prowadzimy szeroko zakrojone poszukiwania talentów, pozyskując dostawców – dużych i małych – ze wszystkich sektorów społeczności biznesowej.

MSD Polska Women's Network oraz Next Generation Network - społeczności, dzięki którym pracownicy współpracują ze sobą, a także rozwijają się i w pełni przyczyniają się do rozwoju firmy, tworząc w ten sposób jej przewagę konkurencyjną.

72%

naszych pracowników to kobiety

66%

stanowisk kierowniczych jest zajmowanych przez kobiety

Wolontariat pracowniczy

Wolontariat pracowniczy to inicjatywa wdrażana przez firmę MSD we wszystkich oddziałach na świecie, jako odpowiedź na potrzebę zaangażowania się pracowników w działania na rzecz najbliższego otoczenia.

Każdy pracownik MSD Polska, który jest z nami ponad 12 miesięcy, może przeznaczyć 40 godzin w ciągu roku na pracę na rzecz społeczności lokalnej. To 5 dni w roku opłacanych przez pracodawcę, które można przeznaczyć na wybrany cel społeczny. Każdy może sam zaproponować, jaki projekt, kiedy i z kim chce realizować.

Wspieramy hospicja, pomagamy w szpitalach, domach samotnych matek, ośrodkach dla bezdomnych, ośrodkach wspierających młodzież, w domach dziecka, schroniskach dla zwierząt, podejmujemy też działania na rzecz środowiska naturalnego.

W czasie pandemii SARS-CoV-2 osoby z wykształceniem w obszarach medycznych w ramach zniesionego limitu czasu na wolontariat mogą zaangażować się w walkę z wirusem poprzez bezpośrednie działania w jednostkach służby zdrowia i laboratoriach.

Nasi wolontariusze czerpią wiele satysfakcji z pomocy innym, ale twierdzą też, że wolontariat jest ważny dla nich samych, ponieważ pozwala nabrać dystansu do własnych spraw, poznać wielu wspaniałych ludzi i zaprzyjaźnić się z kolegami z pracy.

Program LIVE IT

Program LIVE IT! został stworzony, aby dbać o zdrowie i dobre samopoczucie naszych pracowników.

Dokładamy wszelkich starań, aby stworzyć takie miejsce pracy, w którym nasi pracownicy mogą się dobrze rozwijać, a dzięki temu może się rozwijać cała firma.

PREVENT IT

Ochrona zdrowia i utrzymanie dobrej kondycji fizycznej:
– opieka medyczna w Medicover
– szczepienia ochronne przeciwko grypie oraz wirusowi HPV
– profilaktyka (badanie skóry, HCV, etc.)
– aplikacja Zdrowie (kontrola aktywności fizycznej)

MOVE IT

Ciesz się życiem z MSD:
– dofinansowanie kart Multisport z ZFŚS
– sponsorowanie drużyn narciarskiej, siatkarskiej i biegowej oraz udział w corocznych zawodach firm farmaceutycznych
– zajęcia budujące zespół podczas spotkań firmowych
– wspólne akcje i wydarzenia

BALANCE IT

Utrzymanie równowagi emocjonalnej:
– program Resources for Living
– szkolenia z zakresu równowagi między pracą a życiem prywatnym
– szkolenia z zarządzania czasem i stresem

Utrzymanie równowagi pomiędzy życiem prywatnym a pracą:
zadaniowy czas pracy
– polityka pracy z domu
praca charytatywna (40 godzin rocznie w ramach godzin pracy)

FUEL IT

Zdrowe odżywianie:
– porady dietetyka w ramach abonamentu Medicover
– owoce w biurze

Raport wpływu MSD Polska

Społecznie odpowiedzialni. Raport wpływu MSD Polska w 2022 roku

Najważniejsze działania i projekty na rzecz kluczowych grup interesariuszy zostały podsumowane w pierwszym raporcie nt. obszarów wpływu dotyczącym roku 2022.

Pobierz raport w wersji polskiej TUTAJ.
For English version of the report CLICK HERE.