Hero Image

Zgodnie z naszą misją, odpowiedzialność społeczna jest na stałe wbudowana w działania naszej firmy. Tworzymy innowacyjne terapie oraz dostarczamy leki, które poprawiają zdrowie i samopoczucie pacjentów na całym świecie.

Angażujemy się w życie społeczności, w której pracujemy – prowadzimy programy edukacyjne i działania profilaktyczne, współpracujemy z organizacjami pacjentów, lokalnymi dostawcami usług medycznych i instytucjami akademickimi. Działamy też w ramach wolontariatu pracowniczego.

Zdajemy sobie sprawę, że nasza zdolność do osiągania sukcesów zależy od uczciwości, wiedzy, wyobraźni, umiejętności, różnorodności i pracy zespołowej naszych pracowników. Pozytywne, integracyjne i wydajne środowisko pracy jest niezbędne, aby pracownicy czuli się mile widziani i doceniani oraz aby mogli w pełni osiągnąć swoje cele biznesowe.

Działanie na rzecz naszej planety to nasz kolejny priorytet, bo zdrowa planeta to podstawa zdrowia ludzi. Realizujemy strategię zrównoważonego środowiska – obniżamy zużycie energii, wody, emisję dwutlenku węgla, produkcję śmieci.

Powołana przez MSD Polska organizacja pożytku publicznego Fundacja MSD Chrońmy Zdrowie, wcześniej pod nazwą Fundacja MSD dla Zdrowia Kobiet, od ponad 10 lat prowadzi działania edukacyjne w zakresie profilaktyki nowotworów (m.in. raka szyjki macicy i płuc), a także zapobiegania innym chorobom cywilizacyjnym. Kreuje modę na dbanie o zdrowie i jest aktywnym partnerem dialogu społecznego na rzecz poprawy ochrony zdrowia.

Informacja zdrowotna

Naszym celem jest wzmacnianie relacji pomiędzy pacjentami a personelem medycznym i podnoszenie skuteczności opieki zdrowotnej na całym świecie, umożliwiając lekarzom podejmowanie bardziej świadomych decyzji.

Kultura różnorodności i włączania

Różnorodność to siła płynąca z różnic. Wierzymy, że dzięki zróżnicowanemu, otwartemu zespołowi jesteśmy bardziej innowacyjną i elastyczną firmą. Dzięki temu jesteśmy w stanie lepiej zrozumieć potrzeby naszych klientów, służby zdrowia oraz pacjentów, którzy korzystają z naszych terapii.

Każdego dnia staramy się tworzyć otwarte miejsce pracy, w którym szanuje się różne punkty widzenia i przykłada wagę do wszystkich opinii:

  • Różnorodność jest stałym motywem naszych praktyk biznesowych i strategii szkoleniowej.
  • Nasi liderzy odpowiadają za realizację konkretnych celów w zakresie różnorodności i otwartości. Wyniki oceniane są na szczeblu indywidualnym, działu i całej firmy.
  • Zapewniamy równe szanse zatrudnienia wszystkim kandydatom posiadającym wymagane kwalifikacje.
  • Prowadzimy szeroko zakrojone poszukiwania talentów, pozyskując dostawców – dużych i małych – ze wszystkich sektorów społeczności biznesowej.

MSD Polska Women's Network oraz Next Generation Network - społeczności, dzięki którym pracownicy współpracują ze sobą, a także rozwijają się i w pełni przyczyniają się do rozwoju firmy, tworząc w ten sposób jej przewagę konkurencyjną.

72%

naszych pracowników to kobiety

66%

stanowisk kierowniczych jest zajmowanych przez kobiety

Wolontariat pracowniczy

Wolontariat pracowniczy to inicjatywa wdrażana przez firmę MSD we wszystkich oddziałach na świecie, jako odpowiedź na potrzebę zaangażowania się pracowników w działania na rzecz najbliższego otoczenia.

Każdy pracownik MSD Polska, który jest z nami ponad 12 miesięcy, może przeznaczyć 40 godzin w ciągu roku na pracę na rzecz społeczności lokalnej. To 5 dni w roku opłacanych przez pracodawcę, które można przeznaczyć na wybrany cel społeczny. Każdy może sam zaproponować, jaki projekt, kiedy i z kim chce realizować.

Wspieramy hospicja, pomagamy w szpitalach, domach samotnych matek, ośrodkach dla bezdomnych, ośrodkach wspierających młodzież, w domach dziecka, schroniskach dla zwierząt, podejmujemy też działania na rzecz środowiska naturalnego.

W czasie pandemii SARS-CoV-2 osoby z wykształceniem w obszarach medycznych w ramach zniesionego limitu czasu na wolontariat mogą zaangażować się w walkę z wirusem poprzez bezpośrednie działania w jednostkach służby zdrowia i laboratoriach.

Nasi wolontariusze czerpią wiele satysfakcji z pomocy innym, ale twierdzą też, że wolontariat jest ważny dla nich samych, ponieważ pozwala nabrać dystansu do własnych spraw, poznać wielu wspaniałych ludzi i zaprzyjaźnić się z kolegami z pracy.

Program LIVE IT

Program LIVE IT! został stworzony, aby dbać o zdrowie i dobre samopoczucie naszych pracowników.

Dokładamy wszelkich starań, aby stworzyć takie miejsce pracy, w którym nasi pracownicy mogą się dobrze rozwijać, a dzięki temu może się rozwijać cała firma.

PREVENT IT

Ochrona zdrowia i utrzymanie dobrej kondycji fizycznej:
– opieka medyczna w Medicover
– szczepienia ochronne przeciwko grypie oraz wirusowi HPV
– profilaktyka (badanie skóry, HCV, etc.)
– aplikacja Zdrowie (kontrola aktywności fizycznej)

MOVE IT

Ciesz się życiem z MSD:
– dofinansowanie kart Multisport z ZFŚS
– sponsorowanie drużyn narciarskiej, siatkarskiej i biegowej oraz udział w corocznych zawodach firm farmaceutycznych
– zajęcia budujące zespół podczas spotkań firmowych
– wspólne akcje i wydarzenia

BALANCE IT

Utrzymanie równowagi emocjonalnej:
– program Resources for Living
– szkolenia z zakresu równowagi między pracą a życiem prywatnym
– szkolenia z zarządzania czasem i stresem

Utrzymanie równowagi pomiędzy życiem prywatnym a pracą:
zadaniowy czas pracy
– polityka pracy z domu
praca charytatywna (40 godzin rocznie w ramach godzin pracy)

FUEL IT

Zdrowe odżywianie:
– porady dietetyka w ramach abonamentu Medicover
– owoce w biurze