KONTAKT

 

Kontakt MSD Polska

Biuro czynne pn. - pt. 08:00 - 17:00

MSD Polska Sp. z o.o.
Ul. Chłodna 51
00-867 Warszawa

tel. (48 22) 549 51 00
fax. (48 22) 549 51 01
e-mail : msdpolska (at) merck.com

MSD Polska Sp. z o.o.
Sąd Rejonowy dla M.St.Warszawy w Warszawie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS nr 0000180490, NIP 9512098811
Wysokość Kapitału Zakładowego 6 060 000 zł

MSD Polska jest częścią koncernu Merck & Co., Inc., Kenilworth, NJ, USA.

Zgłoszenia działań niepożądanych produktów leczniczych MSD

Działanie niepożądane można zgłosić bezpośrednio do osoby do kontaktu w zakresie nadzoru nad bezpieczeństwem stosowania produktu leczniczego w firmie MSD – p. Anny Rymarczuk pod numerami telefonów:

+48 22 549 51 00,

+48 22 478 42 78,

lub drogą elektroniczną: dpoc_poland@merck.com

bądź wysyłając faks na numer +48 22 478 43 98

Pragniemy zapewnić, iż Dział Bezpieczeństwa Leków firmy MSD jest stale do Państwa dyspozycji. Deklarujemy gotowość do przyjmowania informacji o działaniach niepożądanych po zastosowaniu naszych leków.


Zgłoszenia wad jakościowych produktów leczniczych MSD

Podejrzenia wady jakościowej lub podrobienia leku MSD można przekazać drogą elektroniczną: dpoc_poland@merck.com