Wycofanie zgody na publikację danych

“*” oznacza pole obowiązkowe.

*

Osoba wnioskująca

Wycofanie zgody uniemożliwia publikację danych przypisanych do Państwa w sposób umożliwiający Państwa identyfikację. Więcej informacji na temat wykorzystania Państwa danych w celu publikacji w związku z wymaganiami Kodeksu Przejrzystości INFARMA mogą Państwo znaleźć w formularzu, w którym wyrazili Państwo zgodę na publikację, oraz na stronie internetowej: https://www.msdprivacy.com/pl/pl. Jeśli chcą Państwo skontaktować się z MSD Polska sp. z o.o. w sprawach dotyczących wykorzystania Państwa danych osobowych, prosimy o kontakt za pośrednictwem formularza lub na adres e-mail: DPOPoland@msd.com
*
This field is for validation purposes and should be left unchanged.