Hero Image

Partnerstwa i wyróżnienia

Chcemy skutecznie działać na rzecz społeczeństwa i wzmacniać głos sektora farmaceutycznego i gospodarczego w Polsce. Chcemy być słyszalni przy podejmowaniu kluczowych decyzji dotyczących systemu ochrony zdrowia, dlatego jesteśmy członkiem takich organizacji jak:

Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA

Jako członek INFARMY przestrzegamy Kodeksu Dobrych Praktyk INFARMA, który stanowi o zasadach współpracy firm farmaceutycznych z przedstawicielami zawodów medycznych oraz organizacjami ochrony zdrowia.

Amerykańska Izba Handlowa w Polsce (American Chamber of Commerce in Poland)

Jako firma o amerykańskich korzeniach jesteśmy dumni, że możemy wspierać i promować amerykańskie inwestycje w Polsce.

Izba Gospodarcza FARMACJA POLSKA

Budujemy platformę współpracy i dialogu wraz z innymi firmami prowadzącymi w Polsce działalność w zakresie wytwarzania, importu oraz obrotu produktami leczniczymi oraz wyrobami medycznymi.

Pracodawcy RP

Dołączyliśmy do grona firm zrzeszonych w grupie Pracodawcy RP, aby jeszcze skuteczniej działać na rzecz wspólnych interesów pracodawców i pracowników sektora farmaceutycznego w Polsce.

2013

Nagroda Złoty Otis za program dla nastolatków „Wybierz Życie – Pierwszy Krok” dla Fundacji MSD dla Zdrowia Kobiet

2015

Tytuł Brązowej Liderki Ochrony Zdrowia w kategorii Promocja Zdrowia i Profilaktyka dla Fundacji MSD dla Zdrowia Kobiet

2018

Tytuł Inwestor bez granic przyznany podczas Europejskiego Kongresu Ekonomicznego w Katowicach

2019

Nagroda specjalna za osiągnięcia podczas Forum Ochrony Zdrowia w Krynicy-Zdroju

Innowatory Wprost – nagroda za wkład w zapobieganie reaktywacji i rozwojowi choroby wywoływanej przez wirusa cytomegalii (CMV)

Nagroda Fundacji Promocja Zdrowia dla Fundacji MSD dla Zdrowia Kobiet

2020

Tytuł Etyczna Firma przyznany przez Puls Biznesu

2021

Tytuł TOP EMPLOYER POLSKA i TOP EMPLOYER EUROPE 2021

Nagroda specjalna Forum Ekonomicznego w Karpaczu dla MSD Polska

Nagroda “Złoty Laur Super Biznesu” w kategorii „Medycyna i Biznes”

2022

MSD Polska otrzymuje tytuł Etyczna Firma 2021

MSD Polska otrzymuje tytuł PracoDawca Zdrowia

Tytuł TOP EMPLOYER POLSKA i TOP EMPLOYER EUROPE 2022