Hero Image

MSD W Polsce

Jesteśmy jedną z największych firm farmaceutycznych w Polsce. Naszą działalność można podzielić na cztery obszary, wspierane przez Global Support Functions (w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, finansów, IT, zakupów):

Human Health – działamy w obszarze zdrowia człowieka. Nasze najważniejsze obszary terapeutyczne to: onkologia, szczepionki, leczenie szpitalne, diabetologia. W Polsce zatrudniamy specjalistów w działach marketingu, sprzedaży, market access, polityki zdrowotnej oraz komunikacji i innych. Naszym celem jest udostępnianie innowacyjnych leków pacjentom w Polsce.

Centrum Zarządzania Danymi – Data Management Center – w Warszawie (globalna komórka MRL – Merck Research Laboratories) –  Polska jest jednym z 6 krajów świata, w którym powstało Centrum. Przetwarzamy w nim dane z badań klinicznych produktów MSD z całego świata. Mieści się tu także jeden z 4 ośrodków zarządzania danymi ze zdarzeń niepożądanych.

Animal Health – rozwijamy w Polsce działalność w obszarze zdrowia zwierząt poprzez należące do grupy MSD spółki: Intervet Polska Sp. z o.o. oraz Allflex Polska Sp. z o.o. Więcej informacji na stronie: www.msd-animal-health.pl

Działy Badań Klinicznych, Rejestracji, PV, ds. Medycznych (lokalne komórki MRL – Merck Research Laboratories) – koncentrujemy się na odkrywaniu nowych i rozwijaniu już dostępnych terapii, wspieramy proces rejestracji leków.

  • Dział Badań Klinicznych – współpracujemy z ośrodkami klinicznymi, koordynujemy badania kliniczne;
  • Dział Rejestracji – odpowiadamy za rejestrację leków w Polsce;
  • Dział Nadzoru nad Bezpieczeństwem Farmakoterapii – PV (Pharmacovigilance) – odpowiadamy za monitorowanie bezpieczeństwa produktów MSD;
  • Dział Medyczny – odpowiadamy za wymianę naukową z ekspertami medycznymi oraz edukację medyczną.

Justin Gandy

Managing Director MSD Polska, Human Health

Aneta Kwaśnik

Aneta
Kwaśnik

Director, Global Clinical Trials Operations

Renata Marcinowska

Senior Director Global Data Operations

Alina
Krotoska

Senior Director Global PV Case Management

Henrique Augusto Casagrande

Henrique Augusto Casagrande

Managing Director, Animal Health, Central Europe Region