Pytania związane z Kodeksem Dobrych Praktyk

“*” oznacza pole obowiązkowe.

Osoba wnioskująca

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
1.ADMINISTRATOR: Administratorem Państwa danych osobowych jest MSD Polska Sp. z o.o. z siedzibą ul. Chłodna 51 00-867 Warszawa. Z administratorem danych lub inspektorem ochrony danych osobowych można skontaktować się wysyłając wiadomość e-mail na adres DPOPoland@msd.com. Więcej informacji na temat przetwarzania Państwa danych osobowych określa Globalna Polityka Ochrony Prywatności w Internecie dostępna pod adresem: https://www.msdprivacy.com/pl/pl/index.html
2. CEL I PODSTAWA PRZETWARZANIA: Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu przekazania zapytania i jego identyfikacji w kontaktach z Państwem. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes MSD polegający na zapewnieniu odpowiedniej obsługi Państwa zapytań.
3. OKRES PRZECHOWYWANIA: Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przekazania zapytania i jego identyfikacji w kontaktach z Państwem, a następnie zostaną usunięte. 4. WYMÓG PODANIA DANYCH: Podanie danych osobowych jest dobrowolne, natomiast ich niepodanie może skutkować brakiem możliwości zwrotnego skontaktowania się z Państwem. 5. PAŃSTWA PRAWA: Mają Państwo prawo żądania dostępu do danych osobowych Państwa dotyczących, żądania ich sprostowania, żądania ich usunięcia, żądania ich ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, żądania przeniesienia Państwa danych osobowych. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie, w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez MSD.

* Pola wymagane

This field is for validation purposes and should be left unchanged.