Aktualności

MSD Polska dołączyła do Warsaw Health Innovation Hub

16/11/2021

Share this article

.st0{fill:#00857C;}

Warszawa, 9 listopada 2021 roku

MSD Polska w jeszcze większym stopniu wesprze tworzenie innowacyjnych rozwiązań medycznych, technologicznych i prawnych na rzecz poprawy zdrowia pacjentów oraz zwiększenia wydajności polskiego systemu ochrony zdrowia. W poniedziałek (8 listopada) w siedzibie Agencji Badań Medycznych odbyła się ceremonia podpisania przystąpienia MSD Polska do Warsaw Health Innovation Hub.

Warsaw Health Innovation Hub (WHIH) to wspólny projekt Agencji Badań Medycznych i wiodących podmiotów
z sektora medycyny, farmacji i biotechnologii, koordynowany przez Wydział Innowacji i Rozwoju Biotechnologii ABM. Inauguracja projektu odbyła się 10 czerwca br. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. To nie przypadek, bo patronat nad WHIH objął właśnie szef polskiego rządu.

W trosce o pacjenta i wydajny system

Celem WHIH jest tworzenie innowacyjnych rozwiązań medycznych, technologicznych i prawnych na rzecz poprawy zdrowia pacjentów oraz zwiększenia wydajności polskiego systemu ochrony zdrowia. Dotyczy to
obszarów strategicznych, takich jak innowacje farmaceutyczne, innowacje w zakresie wyrobów medycznych oraz rozwiązania informatyczne w zdrowiu.

Ku wcześniej obranemu celowi

Na polskim rynku MSD działa już trzy dekady. Spółka rozpoczęła działalność w 1991 roku, a dwa lata później wystartowała z pierwszymi badaniami klinicznymi. Od tego czasu MSD Polska zapewnia wielu polskim pacjentom dostęp do najnowszych terapii lekowych. Spółka prowadzi obecnie ponad 100 badań klinicznych w ponad czterystu ośrodkach badawczych. Badania te dotyczą różnych obszarów medycyny, a uczestniczy w nich ponad
3 tys. pacjentów.

Mocne zaplecze i potencjał badawczo-rozwojowy

Silne zaangażowanie MSD Polska w badania kliniczne uzupełnia działalność Centrum Zarządzania Danymi zlokalizowanego w Warszawie. To jedno z 6 globalnych Centrów Zarządzania Danymi MSD i drugie co do wielkości na świecie. Na początku lipca br. Minister Rozwoju, Pracy i Technologii nadał MSD Polska status centrum badawczo-rozwojowego. Dzięki temu MSD Polska dołączyła do nielicznego grona innowacyjnych
i prowadzących badania lub prace rozwojowe podmiotów, które są ważne dla polskiej gospodarki. Nadanie MSD Polska statusu centrum badawczo-rozwojowego wpisuje się w wizję firmy. Spółka nie tylko prowadzi szereg badań klinicznych, ale również od początku działalności angażuje się w poprawę zdrowia mieszkańców Polski. 

Od ponad trzech dekad działania na polskim rynku MSD angażuje się w poszukiwanie i udostępnianie innowacyjnych terapii służących pacjentom. Warsaw Health Innovation Hub to platforma, dzięki której możemy współpracować z rządem, aby jeszcze bardziej wzmocnić nasze zaangażowanie i poprawić opiekę zdrowotną na rzecz polskich obywateli – zaznacza dyrektor zarządzający MSD Polska Dimitri Gitas.

Deklaracja współpracy i kontynuacja zaangażowania

Porozumienie o współpracy w ramach Warsaw Health Innovation Hub po stronie Agencji Badań Medycznych podpisał prezes ABM dr hab. Radosław Sierpiński, a po stronie MSD Polska – prezes na region Europy Cyril Schiever.

– Warsaw Health Innovation Hub rozrasta się, dołączają kolejne globalne firmy, które chcą rozwijać innowacje medyczne w Polsce. To pierwsza taka inicjatywa w Europie Centralnej, która zaczyna wyznaczać standardy
w Europie. Kolejne kraje są zainteresowane tworzeniem swoich inicjatyw na wzór WHIH, to dla nas ogromny sukces. Cieszę się, że MSD Polska dołącza do tego grona i liczę, że niebawem będziemy mogli mówić o pierwszych wspólnych projektach i inicjatywach. WHIH to nie tylko projekty rozwijające najwyższej jakości innowacje
w sektorze ochrony zdrowia, ale także działania umożliwiające ich wdrożenie i wykorzystanie z myślą o wyższej jakości leczenia pacjentów
– mówi  prezes ABM dr hab. Radosław Sierpiński.

Jako wiodąca firma biofarmaceutyczna jesteśmy zaangażowani w przekładanie najnowszych osiągnięć naukowych na innowacyjne metody leczenia, które stanowią odpowiedź na niezaspokojone globalne potrzeby zdrowotne. Wspólnie z Agencją Badań Medycznych i innymi partnerami skupionymi w Warsaw Health Innovation Hub zamierzamy pracować nad inicjatywami wspierającymi dalszą modernizację polskiej służby zdrowia. Chcemy przyczynić się do wzmocnienia roli Polski jako miejsca tworzenia innowacji medycznych i biotechnologicznych oraz poprawy zdrowia pacjentów w Polsce – dodaje Cyril Schiever.

2023_11 PL-NON-00371 wyd. 2021_11
Aktualności

MSD ze Złotym Laurem Super Biznesu w kategorii Medycyna i Biznes

Złoty Laur Super Biznesu to nagroda przyznawana przez redakcję „Super Biznesu” – ekonomicznego dodatku do „Super Expressu”. Honorowani nią są instytucje, firmy i osoby, których działalność przynosi korzyści polskiej gospodarce.

09/11/2021

Share this article

.st0{fill:#00857C;}

Po wrześniowym wyróżnieniu – nagrodzie specjalnej przyznanej na Forum Ekonomicznym w Karpaczu MSD Polska otrzymała kolejną nagrodę. Tym razem działania biotechnologicznej spółki, działającej na polskim rynku już od ponad 30 lat, doceniła Kapituła nagrody Złoty Laur Super Biznesu.

Spółka MSD, znana w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie jako Merck, już od 130 lat oferuje leki i szczepionki na wiele groźnych chorób, realizując misję, którą jest ratowanie i poprawa jakości życia pacjentów na całym świecie. Zaangażowanie na rzecz zdrowia pacjentów przejawia się w zwiększaniu dostępu do opieki zdrowotnej dzięki programom i partnerstwom.

Dzisiaj podmioty z grupy MSD nadal przodują w badaniach nad profilaktyką i leczeniem chorób, które zagrażają ludziom i zwierzętom – w tym nowotworów oraz chorób zakaźnych, takich jak HIV. MSD jest także zaangażowane w walkę przeciw COVID-19 poprzez m.in. prace nad doustnym lekiem przeciwwirusowym, który hamuje proces namnażania się koronawirusa w organizmie. MSD aspiruje do roli wiodącej firmy biofarmaceutycznej, prowadząc intensywne badania w skali całego globu.

Ponad trzy dekady w Polsce

MSD Polska to jeden z blisko 140 oddziałów firmy na całym świecie. Swoją pozycję nad Wisłą umacnia już od 1991 roku. W tym roku firma obchodzi jubileusz 30-lecia aktywności na polskim rynku. A powodów do świętowania ma całkiem sporo. Do największych osiągnięć należy zaliczyć zakrojone na szeroką skalę badania kliniczne, inwestycje w badania i rozwój produktów leczniczych, stworzenie nowoczesnego Centrum Zarządzania Danymi czy wreszcie działania na rzecz szerokiego udostępniania terapii pacjentom w Polsce. MSD realizuje swoją misję w duchu społecznej odpowiedzialności biznesu.

– W MSD angażujemy się w przekształcanie przełomowych innowacji biomedycznych w nowatorskie terapie, które pomagają wydłużyć i poprawić jakość życia osób chorych na raka na całym świecie. Wierzymy, że pracownicy naukowi specjalizujący się w polityce zdrowotnej odgrywają kluczową rolę – poprzez swoją pracę badawczą, działalność edukacyjną i działania społeczne – w rzetelnych dyskusjach opartych na dowodach – mówi Dimitri Gitas, dyrektor zarządzający MSD Polska.

Nagroda od dziennikarzy

Złoty Laur Super Biznesu to nagroda przyznawana przez redakcję „Super Biznesu” – ekonomicznego dodatku do „Super Expressu”. Honorowani nią są instytucje, firmy i osoby, których działalność przynosi korzyści polskiej gospodarce. W tym roku dziennikarze „Super Biznesu”, którzy wchodzą w skład Kapituły nagrody, przyznali Złote Laury już po raz ósmy.

Uznanie dla MSD Polska

Złoty Laur Super Biznesu to kolejna nagroda, jaką w ostatnim czasie otrzymała spółka MSD Polska. Na początku września podczas Forum Ekonomicznego w Karpaczu nagrodę specjalną przyznawaną przez organizatorów wydarzenia odebrał dyrektor zarządzający MSD Polska Dimitri Gitas.

 Bardzo dziękuję organizatorom za ten zaszczyt. Przyjmuję tę nagrodę w imieniu wszystkich pracowników MSD, których misja poprawy zdrowia Polaków nabiera nowego znaczenia i ożywia się w ciągu ostatnich dwóch lat. Cieszymy się na współpracę ze wszystkimi naszymi partnerami w opiece zdrowotnej, aby osiągnąć cel na kolejne 30 lat i dłużej – stwierdził podczas uroczystej gali towarzyszącej Forum Ekonomicznemu Dimitri Gitas.

2023_10 PL-NON-00363 wyd. 2021_10

Aktualności

MSD z Nagrodą Specjalną na Forum Ekonomicznym

Forum Ekonomiczne to nie tylko miejsce dyskusji na linii biznes – władze publiczne, ale również budowania relacji i partnerstw. Tradycją stało się już nagradzanie przez organizatorów Forum wybitnych liderów i najważniejszych dla polskiego rynku firm. W tym roku laury trafiły właśnie do MSD Polska.

09/11/2021

Share this article

.st0{fill:#00857C;}

24 września 2021 roku

MSD z nagrodą specjalną na Forum Ekonomicznym

– Innowacje, które powstają w wyniku inwestycji i nauki, powinny szybko być udostępniane pacjentom. Dzięki temu społeczeństwo jest zdrowsze, a system ochrony zdrowia mierzy się z niższą skalą hospitalizacji, krótszym czasem pobytu pacjentów w placówkach i mniejszym zapotrzebowaniem na procedury w szpitalach – mówił podczas Forum Ekonomicznego w Karpaczu Dimitri Gitas, dyrektor zarządzający MSD Polska. Podczas polskiego Davos spółka otrzymała nagrodę specjalną.

Nagroda specjalna Forum Ekonomicznego dla MSD Polska

Forum Ekonomiczne to nie tylko miejsce dyskusji na linii biznes – władze publiczne, ale również budowania relacji i partnerstw. Tradycją stało się już nagradzanie przez organizatorów Forum wybitnych liderów i najważniejszych dla polskiego rynku firm. W tym roku laury trafiły właśnie do MSD Polska.

 Bardzo dziękuję organizatorom za ten zaszczyt. Przyjmuję tę nagrodę w imieniu wszystkich pracowników MSD, którzy kierują się misją poprawy zdrowia Polaków. Wszyscy cieszymy się na współpracę ze wszystkimi naszymi partnerami w opiece zdrowotnej, aby osiągnąć cel na kolejne 30 lat i dłużej – stwierdził podczas uroczystej gali dyrektor zarządzający MSD Polska Dimitri Gitas.

Spółka MSD, znana w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie jako Merck, już od 130 lat oferuje leki i szczepionki na wiele groźnych chorób, realizując misję, którą jest ratowanie i poprawa jakości życia pacjentów na całym świecie. Zaangażowanie na rzecz zdrowia pacjentów przejawia się w zwiększaniu dostępu do opieki zdrowotnej dzięki programom i partnerstwom.

Dzisiaj podmioty z grupy MSD nadal przodują w badaniach nad profilaktyką i leczeniem chorób, które zagrażają ludziom i zwierzętom – w tym nowotworów oraz chorób zakaźnych, takich jak HIV. MSD aspiruje do roli wiodącej firmy biofarmaceutycznej, prowadząc intensywne badania w skali całego globu.

Ponad trzy dekady w Polsce

MSD Polska to jeden z blisko 140 oddziałów firmy na całym świecie. Swoją pozycję nad Wisłą umacnia już od 1991 roku. W tym roku firma obchodzi jubileusz 30-lecia aktywności na polskim rynku. A powodów do świętowania ma całkiem sporo. Do największych osiągnięć należy zaliczyć zakrojone na szeroką skalę badania kliniczne, inwestycje w badania i rozwój produktów leczniczych, stworzenie nowoczesnego Centrum Zarządzania Danymi czy wreszcie działania na rzecz szerokiego udostępniania terapii pacjentom w Polsce. MSD realizuje swoją w duchu społecznej odpowiedzialności biznesu.

– W MSD angażujemy się w przekształcanie przełomowych innowacji biomedycznych w nowatorskie terapie, które pomagają wydłużyć i poprawić jakość życia osób chorych na raka na całym świecie. Wierzymy, że pracownicy naukowi specjalizujący się w polityce zdrowotnej odgrywają kluczową rolę – poprzez swoją pracę badawczą, działalność edukacyjną i działania społeczne – w rzetelnych dyskusjach opartych na dowodach – mówi Dimitri Gitas, dyrektor zarządzający MSD Polska.

MSD wspiera polski system ochrony zdrowia

Zaangażowanie MSD w poprawę zdrowia pacjentów poprzez programy i partnerstwa było widoczne również podczas tegorocznego Forum Ekonomicznego w Karpaczu. Przedstawiciele kadry zarządzającej MSD Polska wzięli udział w licznych spotkaniach i panelach tematycznych.

Podczas dyskusji panelowej Innowacje w ochronie zdrowia – korzyści ekonomiczne, społeczne, naukowe Dimitri Gitas mówił m.in. o rozwoju innowacyjnych terapii oraz wadze współpracy z instytucjami publicznymi. W trakcie sesji plenarnej Czas przemian. Europa u progu nowej dekady skoncentrował się na inwestycjach w naukę i innowacje.

 Kiedy patrzymy na obecną sytuację, widzimy, że niezwykle ważne są nie tylko inwestycje w innowacje, ale również zapewnienie, żeby te innowacje trafiały do osób, które ich potrzebują – zaznaczył podczas Forum dyrektor zarządzający MSD Polska. – Teraz skupiamy się na rozwoju badań w kierunku leku na koronawirusa. Część tych badań przeprowadzamy w Polsce – dodał Dimitri Gitas.

Kluczowe wyzwania

Dużo uwagi MSD Polska poświęciła również przeciwdziałaniu chorobom nowotworowym.

 Kluczową kwestią jest refundacja. Do Europy jeszcze trochę nam daleko, bo pod względem liczby refundacji odstajemy od średniej europejskiej. Ważny jest też czas – od momentu rejestracji do refundacji leku.
W Polsce jest on dwa razy dłuższy 
– zauważyła Monika Klaus-Piskała, dyrektor ds. farmakoekonomiki i polityki zdrowotnej w MSD Polska. – Może warto byłoby rozważyć wprowadzenie tzw. indication-based pricinguMusimy zadbać też o edukację prozdrowotną – dodała ekspertka.

2023_09 PL-NON-00341 wyd. 2021_09

Aktualności

MSD Polska ze statusem centrum badawczo-rozwojowego

Na początku lipca 2021r. Minister Rozwoju, Pracy i Technologii nadał spółce MSD Polska Sp. z o. o. status centrum badawczo-rozwojowego. Dzięki temu MSD Polska dołączyła do nielicznego grona innowacyjnych i prowadzących badania lub prace rozwojowe podmiotów, które są ważne dla polskiej gospodarki.

09/11/2021

Share this article

.st0{fill:#00857C;}

Warszawa, 29 lipca 2021 roku

MSD Polska ze statusem centrum badawczo-rozwojowego

To wspaniałe osiągnięcie, które znacząco ułatwi nam realizację naszej wizji, jaką jest działanie na rzecz poprawy ochrony zdrowia mieszkańców Polski – tak decyzję Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii o przyznaniu MSD Polska statusu centrum badawczo-rozwojowego ocenia dyrektor zarządzający spółki Dimitri Gitas.

MSD Polska sp. z o.o. jest częścią wywodzącej się ze Stanów Zjednoczonych Merck & Co., Inc. – jednej z największych na świecie firm farmaceutycznych o utrwalonej pozycji rynkowej, która funkcjonuje już ponad 130 lat w przeszło 140 krajach. Bardzo ważną częścią prowadzonych przez MSD działań są prace badawczo-rozwojowe związane w szczególności z lekami, szczepionkami, terapiami biologicznymi i produktami zdrowotnymi dla zwierząt. W ubiegłym roku w skali całego świata MSD w prace badawczo-rozwojowe zainwestowała ponad 13,6 mld USD, co stanowiło 28% całkowitych przychodów firmy.

MSD w Polsce już od 30 lat

Na polskim rynku MSD działa już trzy dekady. Spółka rozpoczęła działalność w 1991 roku, a dwa lata później wystartowała z pierwszymi badaniami klinicznymi. Od tego czasu MSD Polska zapewnia wielu polskim pacjentom dostęp do najnowszych terapii lekowych.

– W MSD, angażujemy się w opracowywanie innowacyjnych leków i szczepionek, które stanowią odpowiedź na wiele z największych niezaspokojonych potrzeb medycznych. Polska jest krajem, w którym od lat prowadzimy znaczącą część naszych prac badawczych. Przyznany status centrum badawczo-rozwojowego jest odzwierciedleniem tego zaangażowania.

– mówi Dimitri Gitas, dyrektor zarządzający MSD Polska.

Jak dodaje, jest to możliwe dzięki temu, że MSD prowadzi w Polsce liczne badania kliniczne (będące częścią badań prowadzonych globalnie) dedykowane wypracowaniu nowoczesnych terapii dla pacjentów borykających się z najcięższymi, ale również i najpowszechniejszymi chorobami, takimi jak np. nowotwory czy zakażenia wirusem HIV.

Badania MSD Polska w liczbach

MSD prowadzi w Polsce obecnie ponad 100 badań klinicznych w kilkuset ośrodkach badawczych. Badania te dotyczą różnych obszarów medycyny, a uczestniczy w nich ponad 3000 pacjentów.

W ciągu ostatnich 10 lat spółka MSD Polska zainwestowała w Polsce, łącznie z wszystkimi towarzyszącymi podatkami, ponad 1,25 mld zł. W samym tylko 2020 roku nakłady wewnętrzne MSD Polska na działalność badawczo-rozwojową wyniosły przeszło 120 mln zł.

Silne zaplecze

MSD Polska może poszczycić się świetnym zespołem. Wszyscy pracownicy firmy legitymują się wyższym wykształceniem, a 8% z nich posiada stopień naukowy doktora. O znaczeniu prowadzonych przez MSD Polska działań na rzecz rozwoju i innowacyjności może świadczyć m.in. przyznanie spółce w 2019 roku nagrody specjalnej Forum Ochrony Zdrowia w Krynicy za wkład w innowacje.

Jak podkreśla Thomas Johansson, dyrektor działu badań klinicznych dla regionu CEE, pod względem liczby pacjentów zaangażowanych w badania kliniczne przez MSD Polska plasowała się na 3. miejscu w Europie i 6. miejscu na świecie w roku 2020, co świadczy o szczególnym zaangażowaniu MSD w prace prowadzone w naszym kraju. Nie jest to przypadek.  Od lat budujemy silny i profesjonalny zespół badań klinicznych w Polsce, który współpracuje z wiodącymi ośrodkami klinicznymi i dba o najwyższe standardy badania klinicznego zgodnie z wymogami dobrej praktyki klinicznej (ICH-GCP – Good Clinical Practice).

MSD: Polska to dla nas ważny kraj

– Silne zaangażowanie MSD Polska w badania kliniczne uzupełnia również działalność Centrum Zarządzania Danymi zlokalizowanego w Warszawie. Jest to jedno z 6 globalnych Centrów Zarządzania Danymi MSD i drugie co do wielkości na świecie.

– przypomina dyrektor zarządzający MSD Polska.

Do zadań funkcjonującego w strukturach MSD Polska Centrum Zarządzania Danymi należy przetwarzanie  danych z badań klinicznych produktów, które firma prowadzi na całym świecie, a także zarządzanie danymi o zdarzeniach niepożądanych.

– Nasze zaangażowanie wykracza poza udostępnianie polskiemu społeczeństwu innowacyjnych terapii i szczepionek. Dostarczamy też rozwiązania w zakresie opieki zdrowotnej, programy podnoszenia świadomości, skierowane do pacjentów oraz edukację medyczną dla pracowników służby zdrowia w całym kraju. Koncentrujemy się na onkologii, szczepionkach oraz chorobach zakaźnych i będziemy wspierać Ministerstwo Zdrowia we wdrażaniu Narodowej Strategii Onkologicznej.

– zaznacza Dimitri Gitas.

Aktualnie, MSD prowadzi badania kliniczne, także w Polsce, związane z pracami nad niezaspokojoną potrzebą pacjentów wynikłą z Covid-19.

MSD Polska otrzymuje status centrum badawczo-rozwojowego

Na początku lipca 2021r. Minister Rozwoju, Pracy i Technologii nadał spółce MSD Polska Sp. z o. o. status centrum badawczo-rozwojowego. Dzięki temu MSD Polska dołączyła do nielicznego grona innowacyjnych i prowadzących badania lub prace rozwojowe podmiotów, które są ważne dla polskiej gospodarki.

Nadanie MSD Polska statusu centrum badawczo-rozwojowego wpisuje się w wizję firmy. Spółka nie tylko prowadzi szereg badań klinicznych, ale również od początku działalności angażuje się w poprawę zdrowia mieszkańców Polski.

– Za całą pracę włożoną w zapewnienie nam silnej pozycji na rynku badań klinicznych w Polsce należą się gorące podziękowania zespołowi Działu Badań Klinicznych. Status centrum badawczo-rozwojowego otrzymaliśmy dzięki dbałości i trosce o jakość i zgodność z wymogami naszych badań – podsumowuje dyrektor zarządzający MSD Polska Dimitri Gitas.

2023_07 PL-NON-00318 wyd. 2021_07

Aktualności

MSD ogłosiło zawarcie z rządem Stanów Zjednoczonych umowy na dostawy badanego doustnego leku przeciwwirusowego do leczenia pacjentów z łagodną i umiarkowaną postacią COVID-19

Rząd Stanów Zjednoczonych zobowiązał się do zakupu około 1,7 miliona dawek doustnego leku przeciwwirusowego do leczenia pacjentów z łagodną i umiarkowaną postacią COVID-19 po wydaniu zezwolenia na stosowanie w sytuacjach awaryjnych lub zatwierdzeniu przez Amerykańską Agencję ds. Żywności i Leków.

09/11/2021

Share this article

.st0{fill:#00857C;}

Warszawa, 21 czerwca 2021

Rząd Stanów Zjednoczonych zobowiązał się do zakupu około 1,7 miliona dawek doustnego leku przeciwwirusowego do leczenia pacjentów z łagodną i umiarkowaną postacią COVID-19 po wydaniu zezwolenia na stosowanie w sytuacjach awaryjnych lub zatwierdzeniu przez Amerykańską Agencję ds. Żywności i Leków.

Merck (NYSE: MRK), znany jako MSD poza Stanami Zjednoczonymi i Kanadą, ogłosił 9 czerwca 2021 r., że zawarł z rządem Stanów Zjednoczonych umowę na dostawy będącego obecnie w fazie badań klinicznych leku u niehospitalizowanych pacjentów z potwierdzonym laboratoryjnie COVID-19 i co najmniej jednym czynnikiem ryzyka związanym ze złymi wynikami leczenia.

* * *

Od 130 lat MSD, znany jako Merck w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie, oferuje leki i szczepionki na wiele groźnych chorób, realizując misję, którą jest ratowanie i poprawa jakości życia pacjentów na całym świecie. Zaangażowanie na rzecz zdrowia pacjentów przejawia się w zwiększaniu dostępu do opieki zdrowotnej dzięki programom i partnerstwom. Dzisiaj podmioty
z grupy MSD nadal przodują w badaniach nad profilaktyką i leczeniem chorób, które zagrażają ludziom i zwierzętom – w tym nowotworów oraz chorób zakaźnych, takich jak HIV. MSD aspiruje do roli wiodącej firmy biofarmaceutycznej, prowadząc intensywne badania w skali całego globu.

W Polsce MSD działa od 1991 roku z misją dostarczania innowacyjnych rozwiązań w zakresie ochrony zdrowia. Centrum Zarządzania Danymi, działające od 10 lat w Warszawie, jest jednym z 6 tego typu ośrodków na świecie, zarządzających danymi z badań klinicznych prowadzonych na całym świecie przez MSD i danymi z nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii.

Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź www.msd.pl (Polska), www.msd.com  i profile MSD w mediach społecznościowych: TwitterFacebook i LinkedIn.

2022_06 PL-NON-00298 wyd. 2021_06

Aktualności

MSD ogłosiło zakończenie procesu wydzielenia spółki Organon & Co.

Celem procesu wydzielenia spółki Organon z MSD było utworzenie dwóch spółek zorientowanych na pacjenta, o większej koncentracji strategicznej i operacyjnej, wzmocnionej elastyczności, uproszczonych modelach operacyjnych, zoptymalizowanych strukturach kapitału oraz udoskonalonych profilach finansowych.

09/11/2021

Share this article

.st0{fill:#00857C;}

Warszawa, 16 czerwca 2021

Celem procesu wydzielenia spółki Organon z MSD było utworzenie dwóch spółek zorientowanych na pacjenta, o większej koncentracji strategicznej i operacyjnej, wzmocnionej elastyczności, uproszczonych modelach operacyjnych, zoptymalizowanych strukturach kapitału oraz udoskonalonych profilach finansowych.

– Wydzielenie spółki Organon ze struktur MSD pozwoli obu firmom skoncentrować działania i zwiększyć swój wkład w budowę nowoczesnego, zrównoważonego i wspieranego przez innowacje systemu ochrony zdrowia w Polsce – zaznacza Dimitri Gitas, Dyrektor Zarządzający MSD w Polsce.

Władze spółki MSD są przekonane, że transakcja przyniesie korzyści zarówno jej samej, jak i Organon, a także zapewni wartość dla akcjonariuszy. Operacja ma pozwolić spółce MSD bardziej skoncentrować się na swoich kluczowych filarach wzrostu, osiągać wyższe przychody i wyższy przyrost zysku na akcję (EPS), a także umożliwić stopniowe zwiększenie wydajności operacyjnej o około 1,5 mld dolarów — proporcjonalnie w okresie trzech lat (przy czym około 500 mln dolarów w samym 2021 roku).
W związku z wydzieleniem spółka MSD otrzymała od Organon wypłatę w wysokości około 9 mld dolarów.

2022.06 PL-NON-00294 wyd. 2021.06

Aktualności

MSD Polska w gronie najlepszych polskich pracodawców

MSD Polska zostało uhonorowane prestiżowym tytułem Top Employer Poland 2021 oraz Top Employer Europe 2021. Firma dołączyła tym samym do grupy najlepszych, prowadzących wyróżniającą się politykę personalną, pracodawców.

08/11/2021

Share this article

.st0{fill:#00857C;}

Warszawa, 26 stycznia 2021

MSD Polska, polski oddział jednego z wiodących międzynarodowych koncernów farmaceutycznych, została uhonorowana prestiżowym tytułem Top Employer Poland 2021 oraz Top Employer Europe 2021. Firma dołączyła tym samym do grupy najlepszych, prowadzących wyróżniającą się politykę personalną, pracodawców.

Top Employer to jedna z najbardziej prestiżowych nagród dla pracodawców. O jej wiarygodności świadczy niezależność i obiektywność audytu, jakim poddawana jest każda firma aspirująca do tego tytułu.

„Od samego początku ambicją MSD jest, aby oferować pracownikom – obecnym i przyszłym – jak najlepsze warunki zatrudnienia. Dlatego nieustannie zastanawiamy się i działamy nad udoskonaleniem naszej polityki HR. Wyróżnienie Top Employer jest dla nas dowodem na to, że obrany w tym zakresie kierunek jest właściwy.” – podkreśla Aleksandra Ossowska-Owczarczyk, Dyrektor HR w MSD Polska.

W ramach realizowanej strategii firma kładzie szczególny nacisk na rozwój kompetencji pracowników, program rozwoju talentów, programy wsparcia dla pracowników, bogatą ofertę benefitów pozapłacowych (z zakresu well-being, sportu, zdrowia), jak również regularną edukację pracowników w zakresie strategii biznesowej i priorytetów rozwojowych spółki. Firma aktywnie angażuje się ponadto w wolontariat pracowniczy oraz wspiera zdrowotne kampanie społeczne, m.in. poprzez ponad dziesięcioletnią działalność Fundacji MSD Chrońmy Zdrowie (wcześniej pod nazwą Fundacja MSD dla Zdrowia Kobiet).

„Obecna sytuacja jednoznacznie pokazuje, jak ogromne znaczenie – z perspektywy funkcjonowania całej firmy i sytuacji pracownika – ma realizowana polityka zatrudnienia. Dlatego też od kilku lat obserwujemy stałe podnoszenie standardów polityki zatrudnienia i HR. Nagroda jest potwierdzeniem, że staliśmy się w tym zakresie jednym z krajowych i europejskich liderów” – dodaje Aleksandra Ossowska-Owczarczyk.

MSD Polska wraz z innymi europejskimi spółkami MSD, w tym z regionu Europy Środkowo-Wschodniej – Czechami, Węgrami i Słowacją, w 2021 otrzymały również zaszczytny tytuł Top Employer Europe 2021. To prestiżowe wyróżnienie znakomicie wpisuje się w obchodzony w tym roku jubileusz 30-lecia działalności MSD w Polsce.

2022.01 PL-NON-00149 wyd. 2021.01

Aktualności

Globalne Centrum Zarządzania Danymi firmy MSD w Polsce – niezwykłe 10 lat napędzane rozwojem medycyny

Data Management Center poprzez swoją codzienną pracę gwarantuje najwyższą jakość danych z badań klinicznych oraz monitorowanie niepożądanych reakcji polekowych.

08/11/2021

Share this article

.st0{fill:#00857C;}

Warszawa, 7 listopada 2020

Od 2010 roku, gdy MSD Polska Sp. z o.o. otworzyła globalne Centrum Zarządzania Danymi w Warszawie, liczba współpracowników centrum wzrosła z 6 do ponad 370. To dowód na nieustające inwestycje w badania i rozwój produktów leczniczych, jakie firma czyni w Polsce. Data Management Center poprzez swoją codzienną pracę gwarantuje najwyższą jakość danych z badań klinicznych oraz monitorowanie niepożądanych reakcji polekowych. „Nieustanny rozwój medycyny wymaga dalszych inwestycji w badania kliniczne i ludzi je obsługujących” – takie plany deklaruje Denis Vujicic, Dyrektor Zarządzający MSD w Polsce, w 10 rocznicę powstania DMC w Polsce.

Mija właśnie 10 lat od momentu, gdy jeden z największych światowych koncernów farmaceutycznych, MSD, zdecydował się utworzyć globalne Centrum Zarządzania Danymi w polskim oddziale firmy.

Dyrektor Zarządzający MSD w Polsce, Denis Vujicic, tak uzasadnia wybór lokalizacji: „Polska znajduje się w regionie o mocnej dynamice gospodarczej. Mamy tu dostęp do wysoko wykwalifikowanych specjalistów i rozwiniętej branży IT. Ponadto umiejscowienie geograficzne pozwala zapewnić 24h ciągłość pracy wraz z pozostałymi 6 centrami na świecie, zgodnie z zasadą following the sun”.

Zespół ponad 370 osób zarządza danymi w dwóch ważnych obszarach: monitorowanie, analiza i raportowanie zdarzeń niepożądanych produktów leczniczych (GPVCM: Global PV Case Management) oraz nadzorowanie badań klinicznych prowadzonych przez ośrodki współpracujące z firmą (GDO: Global Data Operations).

Praca DMC od początku swojego istnienia służy poprawie bezpieczeństwa farmakoterapii i zdrowia publicznego w odniesieniu do stosowanych produktów leczniczych i wyrobów medycznych. „Jesteśmy obecni ze swoimi działaniami nie tylko w początkowych etapach badań klinicznych, kiedy badana cząsteczka podawana jest pierwszym uczestnikom badania klinicznego, ale przez cały cykl życia leku: w trakcie badań klinicznych, po rejestracji produktu leczniczego, we wszelkich programach pacjenckich, przez cały okres obecności leku na rynku – stale monitorujemy bezpieczeństwo jego stosowania. Globalnie analizujemy około 35 000 zgłoszeń miesięcznie, z czego blisko 10 000 w Polsce.” tłumaczy Alina Krotoska – Data Management Center, Regional Director, Global PV Case Management.

Ten stały nadzór nie byłby możliwy, gdyby nie zespół utalentowanych ludzi tworzących Centrum Zarządzania Danymi. Firma daje możliwość zatrudnienia i rozwoju dla licznych specjalistów kierunków okołomedycznych, będąc jednocześnie ciekawą alternatywą dla kariery naukowej. Joanna Siennicka  – Data Management Center, Regional Director, Global Data Operations zapewnia: „Rekrutujemy również osoby bez doświadczenia zawodowego w dziedzinie zarządzania danymi. Jest to możliwe dzięki bezpośredniemu dostępowi do lokalnego zespołu trenerów, którzy pracują w oparciu o międzynarodowe programy szkoleniowe, używane przez firmę MSD globalnie. Całą kadrę trenerską tworzą wewnętrzni trenerzy, wywodzący się z lokalnych zespołów projektowych. DMC dba o podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników na wszystkich szczeblach funkcjonowania zespołu, zarówno tych eksperckich jak i umiejętności miękkich”.

Inwestycje firmy MSD w badania kliniczne stale rosną. Obecnie w Polsce GDO nadzoruje pod kątem danych badania prowadzone w obszarze onkologii (75% badań MSD w Polsce), a także m.in. cukrzycy, kardiologii, chorób zakaźnych i neurologii.

Jestem przekonany, że Polska ma silną pozycję na mapie MSD. Widzimy olbrzymi potencjał rynku farmaceutycznego, polskich naukowców i ośrodków medycznych, z którymi współpracujemy przy badaniach klinicznych oraz specjalistów, którzy zasilają zespół DMC. Planujemy dalsze inwestycje w rozwój Centrum Zarządzania Danymi i ludzi w nim pracujących” – podsumowuje Denis Vujicic, Dyrektor Zarządzający MSD w Polsce.

2021.11 PL-NON-00123 wyd. 2020.11
Aktualności

MSD Polska z tytułem Etyczna Firma 2019!

W marcu 2020 r. redakcja Pulsu Biznesu i jego wydawca Bonnier Business Polska po raz 6. przyznali tytuły Etycznej Firmy 2019. To konkurs dla przedsiębiorstw, które przestrzegają najwyższych standardów uczciwości, rzetelności i odpowiedzialności społecznej w relacjach z zewnętrznymi partnerami i swoimi pracownikami.

08/11/2021

Share this article

.st0{fill:#00857C;}

Warszawa, 4 kwietnia 2020

W marcu 2020 r. redakcja Pulsu Biznesu i jego wydawca Bonnier Business Polska po raz 6. przyznali tytuły Etycznej Firmy 2019. To konkurs dla przedsiębiorstw, które przestrzegają najwyższych standardów uczciwości, rzetelności i odpowiedzialności społecznej w relacjach z zewnętrznymi partnerami i swoimi pracownikami. Firmy ubiegające się o tytuł muszą spełnić rygorystyczne kryteria w procesie audytowym prowadzonym przez firmę PwC. W tym roku w konkursie wzięło udział blisko 130 podmiotów zarówno z sektora małych i średnich, jak i dużych przedsiębiorstw. Tytuł otrzymało 16 spośród nich. MSD Polska jest jednym z laureatów.

„To dla nas bardzo ważne i znaczące wyróżnienie, które potwierdza ogromną wagę, jaką przykładamy do norm etycznych, zaangażowania społecznego i najwyższych standardów naszych działań w stosunku do naszych partnerów biznesowych oraz pracowników. Jest to nagroda dla firmy, ale tak naprawdę jest to docenienie pracy każdej osoby zatrudnionej w MSD. My wszyscy dzień po dniu rzetelnie wypracowaliśmy ten tytuł. Nasi partnerzy biznesowi, ale także pracownicy mogą mieć pewność, że współpracują z firmą, która w sposób systemowy prowadzi działania na rzecz wzmacniania kultury organizacyjnej opartej na etyce.. Tym bardziej cieszymy się, że dołączyliśmy do grona firm wyróżnionych tym tytułem. Chciałbym wyrazić moje uznanie i podziękowanie dla wszystkich pracowników tworzących MSD Polska – Etyczną Firmę 2019”

– powiedział Denis Vujicic, Dyrektor Zarządzający MSD Polska

Tytuł Etycznej Firmy jest przyznawany od 2014 roku. Firmy, które chcą go uzyskać muszą spełnić podstawowe kryteria konkursu, którymi są:

  • postępowanie zgodnie z prawem i normami etycznymi,
  • odnoszenie się z szacunkiem do partnerów biznesowych,
  • stosowanie zasad uczciwej konkurencji,
  • budowanie wewnętrznego zaufania i dobrych relacji między pracownikami,
  • walka z oszustwami i patologiami,
  • angażowanie się w działalność na rzecz różnych grup interesariuszy.

Oprócz MSD Polska tytuł Etycznej Firmy 2019 otrzymali także: AbbVie Polska, Provident Polska, ING Bank Śląski, KRUK, Kompania Piwowarska, Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie, Intel Technology Poland, LEO Pharma, ArcelorMittal Poland, MoneyGram Poland, Wonga.pl, CBRE, SALTUS Ubezpieczenia, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, NSG Group.

Wyróżnienie w kategorii „Małych i Micro Przedsiębiorstw” otrzymali: Inventum, Extend Vision, Warsaw Genomics.

2021.04.01 PL-NON-00065 (Wyd. 2020.04.01)