Aktualności

MSD ogłosiło zakończenie procesu wydzielenia spółki Organon & Co.

Celem procesu wydzielenia spółki Organon z MSD było utworzenie dwóch spółek zorientowanych na pacjenta, o większej koncentracji strategicznej i operacyjnej, wzmocnionej elastyczności, uproszczonych modelach operacyjnych, zoptymalizowanych strukturach kapitału oraz udoskonalonych profilach finansowych.

09/11/2021

Share this article

.st0{fill:#00857C;}

Warszawa, 16 czerwca 2021

Celem procesu wydzielenia spółki Organon z MSD było utworzenie dwóch spółek zorientowanych na pacjenta, o większej koncentracji strategicznej i operacyjnej, wzmocnionej elastyczności, uproszczonych modelach operacyjnych, zoptymalizowanych strukturach kapitału oraz udoskonalonych profilach finansowych.

– Wydzielenie spółki Organon ze struktur MSD pozwoli obu firmom skoncentrować działania i zwiększyć swój wkład w budowę nowoczesnego, zrównoważonego i wspieranego przez innowacje systemu ochrony zdrowia w Polsce – zaznacza Dimitri Gitas, Dyrektor Zarządzający MSD w Polsce.

Władze spółki MSD są przekonane, że transakcja przyniesie korzyści zarówno jej samej, jak i Organon, a także zapewni wartość dla akcjonariuszy. Operacja ma pozwolić spółce MSD bardziej skoncentrować się na swoich kluczowych filarach wzrostu, osiągać wyższe przychody i wyższy przyrost zysku na akcję (EPS), a także umożliwić stopniowe zwiększenie wydajności operacyjnej o około 1,5 mld dolarów — proporcjonalnie w okresie trzech lat (przy czym około 500 mln dolarów w samym 2021 roku).
W związku z wydzieleniem spółka MSD otrzymała od Organon wypłatę w wysokości około 9 mld dolarów.

2022.06 PL-NON-00294 wyd. 2021.06