Aktualności

MSD Polska dołączyła do Warsaw Health Innovation Hub

16/11/2021

Share this article

.st0{fill:#00857C;}

Warszawa, 9 listopada 2021 roku

MSD Polska w jeszcze większym stopniu wesprze tworzenie innowacyjnych rozwiązań medycznych, technologicznych i prawnych na rzecz poprawy zdrowia pacjentów oraz zwiększenia wydajności polskiego systemu ochrony zdrowia. W poniedziałek (8 listopada) w siedzibie Agencji Badań Medycznych odbyła się ceremonia podpisania przystąpienia MSD Polska do Warsaw Health Innovation Hub.

Warsaw Health Innovation Hub (WHIH) to wspólny projekt Agencji Badań Medycznych i wiodących podmiotów
z sektora medycyny, farmacji i biotechnologii, koordynowany przez Wydział Innowacji i Rozwoju Biotechnologii ABM. Inauguracja projektu odbyła się 10 czerwca br. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. To nie przypadek, bo patronat nad WHIH objął właśnie szef polskiego rządu.

W trosce o pacjenta i wydajny system

Celem WHIH jest tworzenie innowacyjnych rozwiązań medycznych, technologicznych i prawnych na rzecz poprawy zdrowia pacjentów oraz zwiększenia wydajności polskiego systemu ochrony zdrowia. Dotyczy to
obszarów strategicznych, takich jak innowacje farmaceutyczne, innowacje w zakresie wyrobów medycznych oraz rozwiązania informatyczne w zdrowiu.

Ku wcześniej obranemu celowi

Na polskim rynku MSD działa już trzy dekady. Spółka rozpoczęła działalność w 1991 roku, a dwa lata później wystartowała z pierwszymi badaniami klinicznymi. Od tego czasu MSD Polska zapewnia wielu polskim pacjentom dostęp do najnowszych terapii lekowych. Spółka prowadzi obecnie ponad 100 badań klinicznych w ponad czterystu ośrodkach badawczych. Badania te dotyczą różnych obszarów medycyny, a uczestniczy w nich ponad
3 tys. pacjentów.

Mocne zaplecze i potencjał badawczo-rozwojowy

Silne zaangażowanie MSD Polska w badania kliniczne uzupełnia działalność Centrum Zarządzania Danymi zlokalizowanego w Warszawie. To jedno z 6 globalnych Centrów Zarządzania Danymi MSD i drugie co do wielkości na świecie. Na początku lipca br. Minister Rozwoju, Pracy i Technologii nadał MSD Polska status centrum badawczo-rozwojowego. Dzięki temu MSD Polska dołączyła do nielicznego grona innowacyjnych
i prowadzących badania lub prace rozwojowe podmiotów, które są ważne dla polskiej gospodarki. Nadanie MSD Polska statusu centrum badawczo-rozwojowego wpisuje się w wizję firmy. Spółka nie tylko prowadzi szereg badań klinicznych, ale również od początku działalności angażuje się w poprawę zdrowia mieszkańców Polski. 

Od ponad trzech dekad działania na polskim rynku MSD angażuje się w poszukiwanie i udostępnianie innowacyjnych terapii służących pacjentom. Warsaw Health Innovation Hub to platforma, dzięki której możemy współpracować z rządem, aby jeszcze bardziej wzmocnić nasze zaangażowanie i poprawić opiekę zdrowotną na rzecz polskich obywateli – zaznacza dyrektor zarządzający MSD Polska Dimitri Gitas.

Deklaracja współpracy i kontynuacja zaangażowania

Porozumienie o współpracy w ramach Warsaw Health Innovation Hub po stronie Agencji Badań Medycznych podpisał prezes ABM dr hab. Radosław Sierpiński, a po stronie MSD Polska – prezes na region Europy Cyril Schiever.

– Warsaw Health Innovation Hub rozrasta się, dołączają kolejne globalne firmy, które chcą rozwijać innowacje medyczne w Polsce. To pierwsza taka inicjatywa w Europie Centralnej, która zaczyna wyznaczać standardy
w Europie. Kolejne kraje są zainteresowane tworzeniem swoich inicjatyw na wzór WHIH, to dla nas ogromny sukces. Cieszę się, że MSD Polska dołącza do tego grona i liczę, że niebawem będziemy mogli mówić o pierwszych wspólnych projektach i inicjatywach. WHIH to nie tylko projekty rozwijające najwyższej jakości innowacje
w sektorze ochrony zdrowia, ale także działania umożliwiające ich wdrożenie i wykorzystanie z myślą o wyższej jakości leczenia pacjentów
– mówi  prezes ABM dr hab. Radosław Sierpiński.

Jako wiodąca firma biofarmaceutyczna jesteśmy zaangażowani w przekładanie najnowszych osiągnięć naukowych na innowacyjne metody leczenia, które stanowią odpowiedź na niezaspokojone globalne potrzeby zdrowotne. Wspólnie z Agencją Badań Medycznych i innymi partnerami skupionymi w Warsaw Health Innovation Hub zamierzamy pracować nad inicjatywami wspierającymi dalszą modernizację polskiej służby zdrowia. Chcemy przyczynić się do wzmocnienia roli Polski jako miejsca tworzenia innowacji medycznych i biotechnologicznych oraz poprawy zdrowia pacjentów w Polsce – dodaje Cyril Schiever.

2023_11 PL-NON-00371 wyd. 2021_11