Aktualności

MSD Polska ze statusem centrum badawczo-rozwojowego

Na początku lipca 2021r. Minister Rozwoju, Pracy i Technologii nadał spółce MSD Polska Sp. z o. o. status centrum badawczo-rozwojowego. Dzięki temu MSD Polska dołączyła do nielicznego grona innowacyjnych i prowadzących badania lub prace rozwojowe podmiotów, które są ważne dla polskiej gospodarki.

09/11/2021

Share this article

.st0{fill:#00857C;}

Warszawa, 29 lipca 2021 roku

MSD Polska ze statusem centrum badawczo-rozwojowego

To wspaniałe osiągnięcie, które znacząco ułatwi nam realizację naszej wizji, jaką jest działanie na rzecz poprawy ochrony zdrowia mieszkańców Polski – tak decyzję Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii o przyznaniu MSD Polska statusu centrum badawczo-rozwojowego ocenia dyrektor zarządzający spółki Dimitri Gitas.

MSD Polska sp. z o.o. jest częścią wywodzącej się ze Stanów Zjednoczonych Merck & Co., Inc. – jednej z największych na świecie firm farmaceutycznych o utrwalonej pozycji rynkowej, która funkcjonuje już ponad 130 lat w przeszło 140 krajach. Bardzo ważną częścią prowadzonych przez MSD działań są prace badawczo-rozwojowe związane w szczególności z lekami, szczepionkami, terapiami biologicznymi i produktami zdrowotnymi dla zwierząt. W ubiegłym roku w skali całego świata MSD w prace badawczo-rozwojowe zainwestowała ponad 13,6 mld USD, co stanowiło 28% całkowitych przychodów firmy.

MSD w Polsce już od 30 lat

Na polskim rynku MSD działa już trzy dekady. Spółka rozpoczęła działalność w 1991 roku, a dwa lata później wystartowała z pierwszymi badaniami klinicznymi. Od tego czasu MSD Polska zapewnia wielu polskim pacjentom dostęp do najnowszych terapii lekowych.

– W MSD, angażujemy się w opracowywanie innowacyjnych leków i szczepionek, które stanowią odpowiedź na wiele z największych niezaspokojonych potrzeb medycznych. Polska jest krajem, w którym od lat prowadzimy znaczącą część naszych prac badawczych. Przyznany status centrum badawczo-rozwojowego jest odzwierciedleniem tego zaangażowania.

– mówi Dimitri Gitas, dyrektor zarządzający MSD Polska.

Jak dodaje, jest to możliwe dzięki temu, że MSD prowadzi w Polsce liczne badania kliniczne (będące częścią badań prowadzonych globalnie) dedykowane wypracowaniu nowoczesnych terapii dla pacjentów borykających się z najcięższymi, ale również i najpowszechniejszymi chorobami, takimi jak np. nowotwory czy zakażenia wirusem HIV.

Badania MSD Polska w liczbach

MSD prowadzi w Polsce obecnie ponad 100 badań klinicznych w kilkuset ośrodkach badawczych. Badania te dotyczą różnych obszarów medycyny, a uczestniczy w nich ponad 3000 pacjentów.

W ciągu ostatnich 10 lat spółka MSD Polska zainwestowała w Polsce, łącznie z wszystkimi towarzyszącymi podatkami, ponad 1,25 mld zł. W samym tylko 2020 roku nakłady wewnętrzne MSD Polska na działalność badawczo-rozwojową wyniosły przeszło 120 mln zł.

Silne zaplecze

MSD Polska może poszczycić się świetnym zespołem. Wszyscy pracownicy firmy legitymują się wyższym wykształceniem, a 8% z nich posiada stopień naukowy doktora. O znaczeniu prowadzonych przez MSD Polska działań na rzecz rozwoju i innowacyjności może świadczyć m.in. przyznanie spółce w 2019 roku nagrody specjalnej Forum Ochrony Zdrowia w Krynicy za wkład w innowacje.

Jak podkreśla Thomas Johansson, dyrektor działu badań klinicznych dla regionu CEE, pod względem liczby pacjentów zaangażowanych w badania kliniczne przez MSD Polska plasowała się na 3. miejscu w Europie i 6. miejscu na świecie w roku 2020, co świadczy o szczególnym zaangażowaniu MSD w prace prowadzone w naszym kraju. Nie jest to przypadek.  Od lat budujemy silny i profesjonalny zespół badań klinicznych w Polsce, który współpracuje z wiodącymi ośrodkami klinicznymi i dba o najwyższe standardy badania klinicznego zgodnie z wymogami dobrej praktyki klinicznej (ICH-GCP – Good Clinical Practice).

MSD: Polska to dla nas ważny kraj

– Silne zaangażowanie MSD Polska w badania kliniczne uzupełnia również działalność Centrum Zarządzania Danymi zlokalizowanego w Warszawie. Jest to jedno z 6 globalnych Centrów Zarządzania Danymi MSD i drugie co do wielkości na świecie.

– przypomina dyrektor zarządzający MSD Polska.

Do zadań funkcjonującego w strukturach MSD Polska Centrum Zarządzania Danymi należy przetwarzanie  danych z badań klinicznych produktów, które firma prowadzi na całym świecie, a także zarządzanie danymi o zdarzeniach niepożądanych.

– Nasze zaangażowanie wykracza poza udostępnianie polskiemu społeczeństwu innowacyjnych terapii i szczepionek. Dostarczamy też rozwiązania w zakresie opieki zdrowotnej, programy podnoszenia świadomości, skierowane do pacjentów oraz edukację medyczną dla pracowników służby zdrowia w całym kraju. Koncentrujemy się na onkologii, szczepionkach oraz chorobach zakaźnych i będziemy wspierać Ministerstwo Zdrowia we wdrażaniu Narodowej Strategii Onkologicznej.

– zaznacza Dimitri Gitas.

Aktualnie, MSD prowadzi badania kliniczne, także w Polsce, związane z pracami nad niezaspokojoną potrzebą pacjentów wynikłą z Covid-19.

MSD Polska otrzymuje status centrum badawczo-rozwojowego

Na początku lipca 2021r. Minister Rozwoju, Pracy i Technologii nadał spółce MSD Polska Sp. z o. o. status centrum badawczo-rozwojowego. Dzięki temu MSD Polska dołączyła do nielicznego grona innowacyjnych i prowadzących badania lub prace rozwojowe podmiotów, które są ważne dla polskiej gospodarki.

Nadanie MSD Polska statusu centrum badawczo-rozwojowego wpisuje się w wizję firmy. Spółka nie tylko prowadzi szereg badań klinicznych, ale również od początku działalności angażuje się w poprawę zdrowia mieszkańców Polski.

– Za całą pracę włożoną w zapewnienie nam silnej pozycji na rynku badań klinicznych w Polsce należą się gorące podziękowania zespołowi Działu Badań Klinicznych. Status centrum badawczo-rozwojowego otrzymaliśmy dzięki dbałości i trosce o jakość i zgodność z wymogami naszych badań – podsumowuje dyrektor zarządzający MSD Polska Dimitri Gitas.

2023_07 PL-NON-00318 wyd. 2021_07