Aktualności

MSD z Nagrodą Specjalną na Forum Ekonomicznym

Forum Ekonomiczne to nie tylko miejsce dyskusji na linii biznes – władze publiczne, ale również budowania relacji i partnerstw. Tradycją stało się już nagradzanie przez organizatorów Forum wybitnych liderów i najważniejszych dla polskiego rynku firm. W tym roku laury trafiły właśnie do MSD Polska.

09/11/2021

Share this article

.st0{fill:#00857C;}

24 września 2021 roku

MSD z nagrodą specjalną na Forum Ekonomicznym

– Innowacje, które powstają w wyniku inwestycji i nauki, powinny szybko być udostępniane pacjentom. Dzięki temu społeczeństwo jest zdrowsze, a system ochrony zdrowia mierzy się z niższą skalą hospitalizacji, krótszym czasem pobytu pacjentów w placówkach i mniejszym zapotrzebowaniem na procedury w szpitalach – mówił podczas Forum Ekonomicznego w Karpaczu Dimitri Gitas, dyrektor zarządzający MSD Polska. Podczas polskiego Davos spółka otrzymała nagrodę specjalną.

Nagroda specjalna Forum Ekonomicznego dla MSD Polska

Forum Ekonomiczne to nie tylko miejsce dyskusji na linii biznes – władze publiczne, ale również budowania relacji i partnerstw. Tradycją stało się już nagradzanie przez organizatorów Forum wybitnych liderów i najważniejszych dla polskiego rynku firm. W tym roku laury trafiły właśnie do MSD Polska.

 Bardzo dziękuję organizatorom za ten zaszczyt. Przyjmuję tę nagrodę w imieniu wszystkich pracowników MSD, którzy kierują się misją poprawy zdrowia Polaków. Wszyscy cieszymy się na współpracę ze wszystkimi naszymi partnerami w opiece zdrowotnej, aby osiągnąć cel na kolejne 30 lat i dłużej – stwierdził podczas uroczystej gali dyrektor zarządzający MSD Polska Dimitri Gitas.

Spółka MSD, znana w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie jako Merck, już od 130 lat oferuje leki i szczepionki na wiele groźnych chorób, realizując misję, którą jest ratowanie i poprawa jakości życia pacjentów na całym świecie. Zaangażowanie na rzecz zdrowia pacjentów przejawia się w zwiększaniu dostępu do opieki zdrowotnej dzięki programom i partnerstwom.

Dzisiaj podmioty z grupy MSD nadal przodują w badaniach nad profilaktyką i leczeniem chorób, które zagrażają ludziom i zwierzętom – w tym nowotworów oraz chorób zakaźnych, takich jak HIV. MSD aspiruje do roli wiodącej firmy biofarmaceutycznej, prowadząc intensywne badania w skali całego globu.

Ponad trzy dekady w Polsce

MSD Polska to jeden z blisko 140 oddziałów firmy na całym świecie. Swoją pozycję nad Wisłą umacnia już od 1991 roku. W tym roku firma obchodzi jubileusz 30-lecia aktywności na polskim rynku. A powodów do świętowania ma całkiem sporo. Do największych osiągnięć należy zaliczyć zakrojone na szeroką skalę badania kliniczne, inwestycje w badania i rozwój produktów leczniczych, stworzenie nowoczesnego Centrum Zarządzania Danymi czy wreszcie działania na rzecz szerokiego udostępniania terapii pacjentom w Polsce. MSD realizuje swoją w duchu społecznej odpowiedzialności biznesu.

– W MSD angażujemy się w przekształcanie przełomowych innowacji biomedycznych w nowatorskie terapie, które pomagają wydłużyć i poprawić jakość życia osób chorych na raka na całym świecie. Wierzymy, że pracownicy naukowi specjalizujący się w polityce zdrowotnej odgrywają kluczową rolę – poprzez swoją pracę badawczą, działalność edukacyjną i działania społeczne – w rzetelnych dyskusjach opartych na dowodach – mówi Dimitri Gitas, dyrektor zarządzający MSD Polska.

MSD wspiera polski system ochrony zdrowia

Zaangażowanie MSD w poprawę zdrowia pacjentów poprzez programy i partnerstwa było widoczne również podczas tegorocznego Forum Ekonomicznego w Karpaczu. Przedstawiciele kadry zarządzającej MSD Polska wzięli udział w licznych spotkaniach i panelach tematycznych.

Podczas dyskusji panelowej Innowacje w ochronie zdrowia – korzyści ekonomiczne, społeczne, naukowe Dimitri Gitas mówił m.in. o rozwoju innowacyjnych terapii oraz wadze współpracy z instytucjami publicznymi. W trakcie sesji plenarnej Czas przemian. Europa u progu nowej dekady skoncentrował się na inwestycjach w naukę i innowacje.

 Kiedy patrzymy na obecną sytuację, widzimy, że niezwykle ważne są nie tylko inwestycje w innowacje, ale również zapewnienie, żeby te innowacje trafiały do osób, które ich potrzebują – zaznaczył podczas Forum dyrektor zarządzający MSD Polska. – Teraz skupiamy się na rozwoju badań w kierunku leku na koronawirusa. Część tych badań przeprowadzamy w Polsce – dodał Dimitri Gitas.

Kluczowe wyzwania

Dużo uwagi MSD Polska poświęciła również przeciwdziałaniu chorobom nowotworowym.

 Kluczową kwestią jest refundacja. Do Europy jeszcze trochę nam daleko, bo pod względem liczby refundacji odstajemy od średniej europejskiej. Ważny jest też czas – od momentu rejestracji do refundacji leku.
W Polsce jest on dwa razy dłuższy 
– zauważyła Monika Klaus-Piskała, dyrektor ds. farmakoekonomiki i polityki zdrowotnej w MSD Polska. – Może warto byłoby rozważyć wprowadzenie tzw. indication-based pricinguMusimy zadbać też o edukację prozdrowotną – dodała ekspertka.

2023_09 PL-NON-00341 wyd. 2021_09