Hero Image

Kontakt

MSD Polska

MSD Polska Sp. z o.o.
Ul. Chłodna 51
00-867 Warszawa

tel. (48 22) 549 51 00
fax. (48 22) 549 51 01
e-mail : msdpolska@merck.com

tel. (48 22) 549 51 00
fax. (48 22) 549 51 01
e-mail : msdpolska@merck.com

MSD Polska Sp. z o.o. Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS nr 0000180490, NIP 9512098811.
Wysokość Kapitału Zakładowego 6 060 000 zł

MSD Polska jest częścią koncernu Merck & Co. Inc., Rahway, NJ, USA

Pozostałe informacje

Zgłoś działania niepożądane lub wadę jakościową produktów MSD

Dział Nadzoru nad Bezpieczeństwem Farmakoterapii firmy MSD jest stale do Państwa dyspozycji. Deklarujemy gotowość do przyjmowania informacji o działaniach niepożądanych po zastosowaniu naszych leków. Działanie niepożądane można zgłosić bezpośrednio do osoby do kontaktu w zakresie nadzoru nad bezpieczeństwem stosowania produktu leczniczego w firmie MSD – p. Anny Rymarczuk:

pod numerami telefonów: +48 22 549 51 00, +48 22 478 42 78,
drogą elektroniczną: dpoc_poland@merck.com
bądź wysyłając faks na numer +48 22 478 43 98

Podejrzenia wady jakościowej lub podrobienia leku MSD można przekazać drogą elektroniczną: dpoc_poland@merck.com